Psychisch ziek

Helaas zijn er mensen psychisch ziek of worden dat. Dit heeft te maken met verschillende oorzaken. Ze zijn of worden mentaal overbelast, raken overspannen of hebben geen plezier meer. In de meeste gevallen is iemand langdurig afwezig, waardoor de kosten oplopen.


Een psychisch zieke werknemer kost gemiddeld 250 euro per dag.


Gelukkig is er een manier waarmee iemand in een relatief korte tijd weer aan het werk kan gaan, zonder dat dit veel moeizame gesprekken kosten.

Psychisch ziek klinkt heel heftig. Natuurlijk kunnen de gevolgen van een hulpvraag ingrijpend zijn, toch heeft dat vaak met één oorzaak te maken: de cliënt weet niet hoe hij of zij de regie kan krijgen over het eigen hoofd. 

Gesprekken voeren of medicatie gebruiken kan wel (tijdelijk) helpen, maar uiteindelijk gaat het erom dat de persoon zelf de baas wordt over zijn psychische probleem. Dat wordt vaak vergeten naast alle tips en adviezen die worden gegeven of medicatie die wordt voorgeschreven. Dus wanneer ben je psychisch ziek? Vooral wanneer iemand last heeft van een mentale hulpvraag en niet weet wat de eigen oplossing is om daarvan af te komen.

In vrijwel iedere organisatie krijgen medewerkers te maken met mentale problemen. Een oorzaak van een psychisch zieke werknemer is per persoon verschillend. 

De reden kan bijvoorbeeld zijn:

  • hoge werkdruk
  • pestgedrag
  • vervelende jeugd
  • trauma
  • angst
  • negatief zelfbeeld
  • seksueel misbruik 
  • ongeoorloofd (fysiek) gedag
  • rouwverwerking

Zoals je ziet zijn dit bewuste waarnemingen van psychische problemen die in het verleden zijn gebeurd of mogelijk in de toekomst kunnen gaan plaatsvinden. Een veelvoorkomende oorzaak van (langdurig) ziekteverzuim is dat mensen liever niet over hun problemen willen, mogen, kunnen of durven praten. Daardoor blijft het probleem (maandenlang) in het hoofd aanwezig, terwijl de productiviteit wordt verminderd en de verzuimkosten oplopen. 

Een werknemer wordt gepest op de werkvloer. Iedere ochtend als de pestende collega langsloopt, zegt hij een vervelend woord tegen je. De eerste keer vond je het niet zo erg, maar nu na 20 keer wordt het heel vervelend. Je dacht dat pestgedrag vooral bij kinderen voorkwam, maar je merkt dat het ook bij volwassenen een probleem is. 

Je weet dat de pester zelf ooit gepest is en blijkbaar zoekt hij nu een zondebok. Ondanks dat je hem probeert te ontwijken, gaat hij door met zijn gedrag. Uiteindelijk is het genoeg: je wordt boos, schreeuwt tegen hem en geeft hem zelf een schop. In de dagen daarna heb je een schuldgevoel, vooral omdat andere collega's nu een verkeerd beeld van je hebben en daardoor het promotiegesprek niet meer doorgaat. 

Je wordt onzeker en de productiviteit gaat omlaag. Tijdens je slaap droom je over de pester en welke vervelende woorden hij allemaal zegt. De dagen daarna gebeurt er van alles in je hoofd, maar de woede en frustratie blijft. De leidinggevende weet niet precies wat er aan de hand is, want je durft niet te zeggen wat er precies dwars zit uit angst of schaamte. Uiteindelijk heb je geen zin meer om naar je werk te gaan. Je meldt je (psychisch) ziek.

Een manier om te voorkomen dat iemand psychisch ziek wordt, is door de regie te laten krijgen over de eigen denkprocessen die ontstaan in het hoofd. De MatriXmethode als interventie is een manier van vragen stellen waarmee dat gerealiseerd wordt. De beleving die iemand heeft, wordt dan op een veilige manier ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Dat wordt uitgelegd in het MatriXwerkmodel:

Resultaten

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend: 

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten. 

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Conclusie: psychisch ziek

Helaas komt het vaak voor dat mensen psychisch ziek zijn of worden. Ieder persoon heeft een ander verhaal. De onderliggende oorzaak speelt zich af in het hoofd. Zolang iemand niet de regie krijgt over zijn eigen psychische hulpvraag, blijft iemand ziek thuis zitten. Door middel van de MatriXmethode worden specifieke vragen gesteld waarbij de persoon zelf het probleem effectief aanpakt. 

Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode