Psychisch ziek na bevalling?

Psychisch ziek na bevalling

Vrouwen die na de bevalling psychisch ziek zijn of worden, krijgen op korte of lange termijn te maken met oplopende problemen. Denk bijvoorbeeld aan traumatische herinneringen, een negatief zelfbeeld of stress. Dat komt door gedachten die ontstaan in het hoofd.


Psychisch ziek of zwak na bevalling? Met deze interventie krijg je regie over het eigen hoofd.


Wat is een manier om daarmee om te gaan? Op een manier die veilig te gebruiken is, geen herbeleving oproept en de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden? Dat lees je in dit artikel.

Er zijn diverse redenen voor psychisch ziekteverzuim nadat een klein kind is geboren. De bevalling kan bijvoorbeeld heftig zijn verlopen waardoor een trauma is ontstaan. Ook kan iemand in de maanden na de bevalling worden overdonderd met nieuwe denkprocessen en mentale overbelast raken. Dat kan niet de bedoeling zijn als je een bijzonder persoon de wereld in helpt, toch? 

Een kind krijgen is iets unieks en dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van je eigen geestelijke gezondheid. Er is een kortdurende en oplossingsgerichte manier om dat te realiseren, zonder dat een herbeleving plaatsvindt of inhoudelijk over het probleem gepraat hoeft te worden.

Zoals eerder al vermeld kan een bevalling ingrijpend of zelfs traumatisch zijn. Er komt veel op je af in korte tijd. Dat heeft ook op lange termijn invloed op de manier van leven. 

Enkele veelvoorkomende problemen die met bevallingen te maken hebben, zijn:

 • Trauma
 • Angst
 • Vol hoofd, stress
 • Burn-out
 • Negatief zelfbeeld
 • Seksueel misbruik
 • Rouwverwerking (als het kind is overleden bijvoorbeeld)

Deze symptomen worden hieronder besproken met voorbeelden.

Een bevalling kan ingrijpend zijn, net zoals de tijd na de bevalling. Er is een manier om op een doelgerichte manier de baas te worden over het eigen hoofd. Bijvoorbeeld bij angsten, trauma's, rouwverwerking of seksueel misbruik.

Tijdens een bevalling gebeurt er van alles: je hoort vreemde geluiden, ziet bloed, ruikt een bepaalde geur of je hebt een gevoel van machteloosheid. Al die zintuigelijke waarnemingen hebben invloed op de mentale gesteldheid tijdens en na een bevalling. De moeder, maar ook de vader of iemand anders in een specifieke omgeving kan iets als ingrijpend ervaren. Daardoor kan de negatief beladen ervaring naar boven komen als aan de situatie wordt herinnerd. Bijvoorbeeld als er bloedingen zijn. Maanden of jaren later kan direct het gevoel naar boven komen als je bloed ziet, van jezelf of van iemand anders.

In het hoofd gebeurt er dagelijks van alles. Naast het functioneren van het brein door de hersencellen, kan het hoofd denkbeeldig vol raken met allerlei gedachten en waarnemingen. Bijvoorbeeld: ben ik wel een goede moeder? Vergeet ik straks niet om boodschappen te doen, de hond uit te laten, met het kind te spelen, een telefoontje te plegen, het huis schuin te maken, mijn taken op het werk af te ronden? 

Er kan op een dag veel gebeuren waar rekening mee gehouden moet worden. Al die informatie moet een plekje krijgen in het hoofd, waardoor je een vol hoofd kan ervaren. Het hoofd opruimen na een werkdag kan al verhelderend zijn en rust geven.

Een moeder die een kind verliest voordat of nadat iemand wordt geboren, kan zorgen voor psychisch ziek worden. Allerlei doemscenario's kunnen worden bedacht die misschien voorkomen konden worden als je toen wist wat je nu weet. Maar dat lost het probleem niet op. Want gebeurd is gebeurd.

Vrouwen kunnen te maken krijgen met rouwverwerking vóór en ná de bevalling. Er is een manier om het rouwproces sneller en minder ingrijpend te laten verlopen.

Wel kan je de eigen onthouden herinnering verwerken op een manier waardoor rouwverwerking geen negatieve rol meer speelt. Je kan bijvoorbeeld het meest nare in het plaatje denkbeeldig uitwissen. Daarna vervang je het beeld op je eigen manier als een neutrale of zelfs positieve herinnering.

Als je psychisch ziek bent of mentaal kwetsbaar bent, dan is het belangrijk om de regie te krijgen over je eigen hoofd. Dat doe je door middel van het veranderen van je eigen beleving die je ervaart bij een herinnering of doemscenario dat al is bedacht. De MatriXmethode is een gesprekstechniek waarbij dat gerealiseerd kan worden op een effectieve wijze.

Waarom is dat een oplossing? Doordat de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden en de persoon de regie krijgt over het eigen hoofd. Dat geldt bij zowel cognitieve als emotionele hulpvragen.

Een veelgebruikt model dat te maken heeft met de eigen regie is het MatriXwerkmodel. Met dit model wordt duidelijk hoe de interventie werkt bij mentale hulpvragen. Als je begrijpt hoe dit model werkt, dan weet je wat een oplossing kan zijn voor psychisch ziekteverzuim.

Drie fases spelen een rol: het sensorisch geheugen, het werkgeheugen/kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen. De MatriXmethode als interventie wordt toegepast bij psychische problemen die zijn onthouden in het langetermijngeheugen.

Dit model wordt uitgelegd in een korte video:

Na de training weten professionals hoe dit werkmodel te gebruiken in gesprekken. Het zorgt vaak ervoor dat cliënten begrijpen hoe denkbeeldig hun hoofd werkt. Ook wordt visueel duidelijk gemaakt hoe de hulpvraag in het langetermijngeheugen met de MatriXmethode wordt aangepakt.

Met deze interventie worden (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Een bevalling kan een ingrijpende gebeurtenis zijn die jaren later nog negatief op het netvlies kan staan. Een angst, trauma, rouwverwerking of een negatief zelfbeeld zijn enkele voorbeelden van zulke mentale problemen. Daarbij speelt altijd een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of een gedachte een rol waardoor het een negatieve lading heeft. Het zijn interne processen die zich in het hoofd van de persoon zelf afspelen. Praten of gebruik maken van medicatie kan tijdelijk een oplossing bieden, maar lost vaak niet op lange termijn de hulpvraag op. Het is belangrijk dat de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden. Daardoor wordt de hulpvraag effectief en veilig aangepakt op de eigen manier. De MatriXmethode biedt bijvoorbeeld een oplossing die snel werkt en oplossingsgericht is.

------------
Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode