Psychisch verzuim verminderen of voorkomen? Deze interventie helpt.

Psychisch verzuim

Psychisch verzuim kost (dagelijks) veel geld. Gemiddeld betaalt de organisatie voor een zieke werknemer 250 euro per dag. Als je weet dat iemand vaak maandenlang niet in staat is om te werken, kan het lang duren voordat dat geld is terugverdiend. Toch hoeft het niet zover te komen als de persoon zelf de regie krijgt over het eigen hoofd.

Wil je weten hoe psychisch verzuim wordt verminderd of voorkomen? Ontdek de manier waarmee de beroepsbeoefenaar de regie krijgt over het eigen hoofd en het mentale probleem.

Er is een manier om psychisch ziekteverzuim te verminderen, zonder dat de werknemer langdurig in een traject hoeft te zitten. Welke is dat? En hoe passen professionals de methodiek toe? Op die vragen krijg je antwoord.

Werkgevers willen een gezonde organisatie met tevreden en productieve werknemers. Werknemers willen werkplezier, zelfvertrouwen en rust in het hoofd, ook na een werkdag. Helaas lopen bedrijven er vaak tegenaan dat er van alles wordt geprobeerd, maar uiteindelijk niet het gewenste resultaat wordt behaald. Een reden is dat bijvoorbeeld gezamenlijk georganiseerde activiteiten leuk en gezellig zijn, maar daardoor niet het volle hoofd van de werknemer wordt opgeruimd.

Psychisch verzuim is dat een werknemer (of werkgever) mentaal niet in staat is om zijn of haar werk (goed) uit te voeren. De persoon is dan vaak of langere tijd niet in staat om productief te werken. Stress, een hoge werkdruk, angsten, trauma's een instabiele thuissituatie, onverwerkte emoties, pestgedrag, overspannenheid, burn-out, depressiviteit of een ander soort mentaal probleem.

Verzuim verminderen op een manier die blijvend positief resultaat oplevert en hoge verzuimkosten voorkomt? De oplossingsgerichte interventie is er.

Ook kan het zijn dat iemand last heeft van onverklaarbare (pijn)klachten, zoals tinnitus of hoofdpijn. Dat zijn klachten waar de dokter geen medische verklaring voor heeft en dus een mentale oorzaak hebben. 

We hebben gehoord dat één op de vijf personen die een beroep beoefent last heeft van werkgerelateerde, psychische problemen. Reden genoeg dus om het verzuim te verminderen op een manier die blijvend positief resultaat biedt en een nog hogere verzuimkosten voorkomt.

psychisch verzuimHoe verzuim te verminderen of preventief te voorkomen?

Als het gaat om mentaal verzuim, dan is het belangrijk dat werknemers en werkgevers de regie krijgen over hun eigen hoofd. Dat wordt namelijk vaak vergeten bij interventies die worden toegepast bij het verminderen of preventief voorkomen van verzuim.

Heeft de werknemer of werkgever ooit zelf ontdekt hoe informatie handiger, overzichtelijker ingedeeld kan worden in het eigen hoofd? Of speelt een emotioneel probleem in de weg waardoor die de reden is van verzuim? Een vol hoofd kan te maken hebben met cognitieve en emotionele issues. Toch staan veel mensen daar niet bij stil, terwijl het vaak de oorzaak is van de afwezigheid.

Doordat de hulpvrager de baas wordt over eigen denkprocessen, is er werkplezier en productiviteit. Door middel van het specifiek stellen van de juiste vragen ontdekt de persoon zelf een manier om eigen issues op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Hoe werknemers mentaal fit te houden

Een manier om (preventief) verzuimvermindering te realiseren is de persoon centraal te zetten. Dat klinkt misschien als een open deur. Toch is dat de reden waarom nu veel medewerkers niet mentaal fit zijn en het vaak (al jaren) fout gaat binnen organisaties. 

Want heb je ooit gevraagd aan een medewerker hoe zijn of haar denkbeeldige hoofd werkt? Ben je zelf ooit bezig geweest om informatie en emotionele op je eigen manier visueel te veranderen op je eigen manier? Grote kans van niet. Toch is dat één van de belangrijkste stappen om mentaal fit te worden en te blijven.

Mentaal fit worden en blijven? Ontdek de eigen oplossing voor de eigen psychische hulpvraag.

De oplossing is niet medicatie, afleiding of adviezen van anderen. Dat wordt namelijk vaak ingezet. Hoe de persoon zelf de mogelijkheid krijgt om de eigen oplossing te bedenken en toe te passen, wordt uitgelegd in onderstaande video.

Een manier om verzuim - lees: psychisch ziekteverzuim - aan te pakken is door gebruik te maken van een kortdurende interventiemethode. Deze heeft als voordeel dat de probleeminhoud privé blijft, want die hoeft niet te worden gedeeld met de begeleidende professional.

In de video krijg je een korte uitleg wat de methode inhoudt, hoe het werkt en waarom professionals het toepassen in hun gesprekken:

Eigen regie staat centraal

De MatriXmethode is een interventie die anders is dan andere methodieken. Bij deze manier van vragen stellen gaat het er om dat de persoon zelf ontdekt hoe een hulpvraag op eigen manier wordt aangepakt. Dat noemen we: de regie krijgen over het eigen hoofd. Zonder dat de probleeminhoud gedeeld hoeft te worden, een herbeleving plaatsvindt of iemand langdurig in een traject te houden. Ingrid Stoop heeft deze interventie in ontwikkeling sinds 1991. Daardoor is het nu zo krachtig en breed toepasbaar.

Deze doelgerichte interventie biedt snel en blijvend resultaat bij psychische stoornissen, mentale blokkades en belemmeringen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

  • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
  • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
  • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
  • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
  • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
  • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
  • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend: 

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten. 

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is bij psychische stoornissen en mentale hulpvragen:

Verzuim is in veel organisaties een grote kostenpost. Een medewerker met psychisch verzuim is vaak weken tot maanden niet aan het werk. Dat kan komen door mentale overbelasting, stress, pestgedrag op het werk, angsten, tinnitus of ander soort mentale problemen.

De MatriXmethode is een kortdurende, oplossingsgerichte interventie die psychisch ziekteverzuim kan verminderen en voorkomen. Dat komt doordat de persoon de regie over het eigen hoofd krijgt. Er wordt met hulp van een coach ontdekt hoe hij of zij zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor het eigen probleem.

------------
Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode