Hoe ziekteverzuim terugdringen?

Psychisch ziekteverzuim is een grote kostenpost voor organisaties. Verzuim terugdringen is belangrijk, maar hoe doe je dat? Een medewerker die mentaal in de knel zit, is vaak maanden niet in staat om te werken. De economische en maatschappelijke gevolgen zijn enorm voor het bedrijf. Het is daarom belangrijk dat een zieke werknemer met een mentale oorzaak weer snel aan het werk is. 

Ontdek de interventie die naast geld ook tijd bespaart, zonder dat de werknemer langdurig ziek thuis hoeft te zitten.

Er is een verschil tussen fysiek ziekteverzuim en mentaal verzuim. Fysiek betekent dat iemand niet in staat is om lichamelijke inspanning (probleemloos) te verrichten. Bij mentaal verzuim is er sprake van een psychische hulpvraag zoals een angst, trauma of stress. Dat is dus een probleem die ontstaat en zich ontwikkelt in het hoofd van iemand.

Met de MatriXmethode als interventie wordt gekeken naar de mentale oorzaak van het ziekteverzuim. Veel werknemers hebben te maken met een te hoge werkdruk, teveel projecten, hoge tijdsdruk, achterstallige mail, invloed van privé-problemen op functioneren, kort lontje, pestgedrag. De hoge verzuimkosten liegen er niet om - terwijl dat geld beter besteed kan worden om met productieve werknemers het bedrijf te laten groeien. 

Medewerkers willen presteren en van toegevoegde waarde zijn met plezier en rust in het hoofd. Zonder 's ochtends met tegenzin naar het werk te gaan, met collega's in conflict te zijn of uiteindelijk overspannen met een burn-out thuis te zitten. Maar hoe? 

In 1991 ontdekte Ingrid Stoop als eerste in Nederland hoe de manier om een vol hoofd op te ruimen met een eigen, bewust onthouden manier. In de tientallen jaren daarna ontwikkelde ze een breed toepasbare gesprekstechniek waarmee jaarlijks 250.000+ mensen worden geholpen. Niet met tientallen sessies, maar in maximaal drie per specifieke hulpvraag. 

Er bestaan diverse interventies die organisaties gebruiken om het ziekteverzuim te verminderen. Sommige zijn succesvol, sommige minder effectief. Vaak zijn trajecten tijdrovend en kost het terugdringen van verzuim lang. Dat is niet nodig als de MatriXmethode wordt toegepast.

De reden daarvan is dat de persoon zelf aan de slag gaat met zijn innerlijke beleving die wordt ervaren bij een mentale hulpvraag. Een situatie herbeleven en precies vertellen wat er is gebeurd (of mogelijk gaat gebeuren) is niet nodig. Dat maakt deze methodiek uniek, doelgericht en veilig toepasbaar.

Het is een ander soort therapie of methodiek dan de gangbare interventies. Een veelvoorkomende reden daarvan is dat de persoon centraal staat en niet het protocol of systeem.

Een veelgebruikt model dat te maken heeft met de eigen regie is het MatriXwerkmodel. Met dit model wordt duidelijk hoe de interventie werkt bij mentale hulpvragen. Als je begrijpt hoe dit model werkt, dan weet je wat een oplossing kan zijn voor psychisch ziekteverzuim.

Drie fases spelen een rol: het sensorisch geheugen, het werkgeheugen/kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen. De MatriXmethode als interventie wordt toegepast bij psychische problemen die zijn onthouden in het langetermijngeheugen.

Dit model wordt uitgelegd in een korte video:

Na de training weten professionals hoe dit werkmodel te gebruiken in gesprekken. Het zorgt vaak ervoor dat cliënten begrijpen hoe denkbeeldig hun hoofd werkt. Ook wordt visueel duidelijk gemaakt hoe de hulpvraag in het langetermijngeheugen met de MatriXmethode wordt aangepakt.

Resultaten

Hoewel er nog geen concrete cijfers zijn over het terugdringen van het ziekteverzuim, krijg je wel een duidelijk beeld wat deze interventie oplevert. Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die de effectiviteit laten zien. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend: 

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten. 

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Conclusie: Hoe ziekteverzuim terugdringen?

Psychisch ziekteverzuim kost een organisatie veel tijd en geld. Een werknemer is vaak maandenlang niet in staat om te werken. Dat kan anders als de persoon met een specifieke hulpvraag de regie wilt krijgen over het eigen hoofd. De MatriXmethode is een manier om cliënt zelf de oplossing te laten ontdekken en toe te passen. Daarbij zijn er weinig woorden nodig, terwijl het zorgt voor bijzonder effectieve resultaten.

------------
Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode