Wat is een trauma?

Wat is een trauma?

Een trauma is één vervelend fragment van één specifieke, heftige gebeurtenis. In de mentale en psychische wereld heeft een trauma een verschillende betekenis. Maar wat houdt het precies in en wat maakt een trauma anders dan een angst?

Over wat een trauma is

Een traumatische gebeurtenis heeft altijd te maken met een moment dat in het verleden is gebeurd. Dat is een naar fragment van een gebeurtenis geweest die direct weer tevoorschijn komt als iemand wordt herinnerd aan die ene, specifieke gebeurtenis. Dit maakt het anders dan een angst, wat een trauma is daadwerkelijk gebeurd.

Uitleg (video)

Soorten trauma's

Er zijn twee soorten: een enkelvoudig trauma en een meervoudig trauma. Er is zelfs nog een andere benaming, namelijk een complex trauma. Vaak is het laatstgenoemde een gevolg van een eerder meegemaakte traumatische gebeurtenis.

Een enkelvoudig trauma is een specifieke gebeurtenis die direct naar boven komt als eraan gedacht wordt. Bijvoorbeeld een brand, verkeersongeluk of een aanval door een dier. Als iemand eraan denkt of wordt geconfronteerd met deze specifieke gebeurtenis, dan komt die situatie direct weer naar voren.

Wat is een trauma?

Een meervoudig trauma heeft te maken met meerdere nare gebeurtenissen. Dit zijn vaak situaties waar iemand meerdere keren mee geconfronteerd is. Een voorbeeld is seksueel misbruik, huishoudelijk geweld, terugkomende pesterijen of andere herhaaldelijke gebeurtenissen.

Trauma-interventie

Er zijn duizenden soorten trauma's. Het belangrijkste is dat het één specifiek fragment is dat moet worden aangepakt. Vaak wordt in de reguliere zorg, hulpverlening of andere instanties veel gepraat over een traumatische gebeurtenis. Dat verlicht, maar lost niet alles op.

Met de MatriXmethode wordt een trauma ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Vervolgens wordt daardoor de traumatische herinnering een onbeladen feit. Er wordt niets gewist, want het is wel gebeurd. Wél wordt de lading eraf gehaald.

Een neutraal feit in het langetermijngeheugen

Zo lang het trauma niet volledig is geneutraliseerd als een onbeladen feit, blijft het probleem aanwezig. Daarom lossen (lange) gesprekken, medicatie en afleiding een trauma vaak alleen tijdelijk iets op, maar nooit op lange termijn.

Met de MatriXmethode wordt de traumatische gebeurtenis een neutraal feit. Wanneer het volledig is geneutraliseerd, wordt het in het langetermijngeheugen vervangen door een neutraal of zelfs positiefs fragment. En het trauma blijvend opgelost.

Eén specifiek, naar moment

Een kort moment dat staat onthouden in de herinnering van de persoon zelf, op de eigen manier. Altijd is het filmpje of het plaatje nog te zien wanneer men eraan denkt. Het worden ook wel flashbacks genoemd. Deze gaan gepaard met geluiden, gevoelens, reuken, smaken en gedachtes die daar meteen bij opkomen.

Het verwerken is het beschouwen van het moment zelf, door de persoon zelf. Het terugbrengen naar het naarste plaatje en het zelf laten  beïnvloeden daarvan  is de eerste stap. De persoon zelf is immers de enige die ‘ziet’ wat er op dát plaatje staat in de eigen herinnering.

Het geluid, het gevoel, de smaak, de reuk, de gedachtes die daarmee samengaan worden allemaal ontladen, zonder te vertellen wat er inhoudelijk gezien, gehoord, gevoeld, geroken, geproefd en gedacht wordt. In het nu kun je handelen, de gebeurtenis wordt een kaal feit, zonder de emotie.

De duur van traumaverwerking

Vanwege de focus en de concentratie duurt de behandeling maximaal 15 minuten per fragment. Wanneer de focus er niet is kan er niet geMatriXt worden. De persoon is afgeleid van dát ene moment. Wat het oplevert is dat de persoon er weer over kan praten, het is immers een feit dat wel echt gebeurt is. De emotie is eraf.

Er worden weer stappen gezet, teruggegaan naar de plek des onheils, gesproken met elkaar, betere nachtrust, er zijn weer openingen naar activiteiten die anders niet meer zouden worden ondernomen.

Conclusie

Een traumatische gebeurtenis is een heftige, ingrijpende gebeurtenis. Deze ontstaat in een milliseconde. Als een trauma niet wordt ontladen, geneutraliseerd en vervangen dan zal de lading aanwezig blijven. Met de MatriXmethode wordt dat doelgericht aangepakt, zonder dat de oorzaak van het probleem gedeeld hoeft te worden.

------------

Ben je een professional en wil je het verschil maken? De MatriXmethode biedt een kortdurende, veilige en doelgerichte coachingsinterventie. Uit onderzoek en ervaringen blijkt dat cliënten vaak binnen één tot drie sessies van hun hulpvraag af zijn.

Ook interessant:


MEER WETEN?

Wil je effectieve gesprekken en het verschil maken?

Ontvang kosteloos een download in je mailbox en voorkom moeizame, ineffectieve gesprekken met je cliënt.

Krijg effectieve resultaten door met gerichte vragen direct tot de kern van de hulpvraag te komen. Deze unieke en veilig toepasbare methode bevrijdt jou en je cliënt van gesprekken die gaan over de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode