Wat is een trauma?

Wat is een trauma?

Wat is een trauma precies? Hoeveel soorten trauma's zijn er en wat zijn manieren om zo'n nare gebeurtenis aan te pakken, zonder (opnieuw) het hele verhaal te moeten vertellen of een herbeleving te ondergaan? Veel mensen denken dat trauma's voor de rest van hun leven een negatieve rol blijven spelen in iemands leven. Gelukkig hoeft dat niet zo te zijn als de persoon met de hulpvraag de regie krijgt over die nare gebeurtenis(sen) op de eigen manier. Hoe werkt dat? In dit artikel krijg je uitleg.

Een trauma lijkt voor veel mensen een ingrijpende gebeurtenis die in de rest van iemands leven een negatieve rol blijft spelen. Gelukkig is er een manier waarbij zonder herbeleving en te praten over de probleeminhoud de hulpvraag veilig wordt aangepakt.

Weet je dat ieder soort trauma met dezelfde werkwijze aangepakt kan worden? Zonder herbeleving of inhoudelijk over de situatie te moeten vertellen? De video's en ervaringen geven je de inzichten.

Een trauma is één vervelend fragment van één specifieke, heftige gebeurtenis die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het is een ingrijpende gebeurtenis waar iemand jaren later nog steeds een vervelende beleving bij kan ervaren. Inzicht in die kenmerken krijg je zometeen. 

Wat maakt een trauma anders dan een angst? Een traumatische gebeurtenis heeft altijd te maken met een moment dat in het verleden is gebeurd. Dat nare fragment staat nog steeds op het netvlies wanneer daaraan wordt gedacht of herinnerd. Een angst kan ook ingrijpend zijn, maar heeft vaak minder ingrijpende gevolgen dan een trauma. 

Ook kan een angst voor een vervelende situatie nog nooit hebben plaatsgevonden, waarbij iemand al wel een doemscenario voor heeft bedacht als daaraan wordt gedacht. Dit maakt het anders dan een angst. Zo zijn er ontelbaar soorten angsten, maar ook ontelbaar soorten trauma's. Want iedereen maakt wel eens iets mee dat onprettig is en in het langetermijngeheugen blijft onthouden.

Een angst kan iemand hebben voor iets dat daadwerkelijk in het verleden heeft plaatsgevonden of mogelijk in de toekomst gaat plaatsvinden. Een trauma is een nare herinnering aan een ingrijpende situatie dat daadwerkelijk is gebeurd.

Met de kracht van de verbeelding is het aanpakken van emotionele problemen mogen. Einstein zei het al: "Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.". In de video wordt uitgelegd hoe deze je met deze interventie emotionele problemen kunt aanpakken:

Kenmerken van een trauma

Een traumatische herinnering kenmerkt zich vaak aan het gedrag. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

 • Lichamelijke klachten
 • Woedeaanvallen
 • Schaamte
 • Geen focus, concentratieproblemen
 • Nachtmerries
 • Concentratieproblemen
 • Het steeds opnieuw herbeleven van de gebeurtenis
 • Zich onbegrepen en miskend voelen
 • Schrikachtig-, dromerig-, of teruggetrokken gedrag
 • Problemen op het werk, alcohol-/drugsmisbruik

Echter zijn deze eigenschappen of kenmerken gevolgen die aan de buitenkant zichtbaar zijn. Terwijl juist de oorzaak van de traumatische herinnering moet worden aangepakt. En die is ontstaan in het hoofd doordat de persoon met de hulpvraag nog steeds een beladen plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte heeft. 

Soorten trauma's

Er zijn twee soorten trauma's:

Er is zelfs nog een andere benaming, namelijk een complex trauma. Vaak is het laatstgenoemde een gevolg van een eerder meegemaakte traumatische gebeurtenis.

Een enkelvoudig trauma is een specifieke gebeurtenis die direct naar boven komt als eraan gedacht wordt. Bijvoorbeeld een brand, verkeersongeluk of een aanval door een dier. Als iemand eraan denkt of wordt geconfronteerd met deze specifieke gebeurtenis, dan komt die situatie direct weer naar voren.

Wat is een trauma?

Een meervoudig trauma heeft te maken met meerdere nare gebeurtenissen. Dit zijn vaak situaties waar iemand meerdere keren mee geconfronteerd is. Een voorbeeld is seksueel misbruik, huishoudelijk geweld, terugkomende pesterijen of andere herhaaldelijke gebeurtenissen.

Bij traumaverwerking worden zes zintuigen gebruikt om het probleem doelgericht aan te pakken. Dat maakt deze interventietechniek uniek, doelgericht en veilig.

Met de MatriXmethode wordt er geen onderscheid gemaakt tussen deze vormen van traumatische gebeurtenissen. Wel wordt de focus gelegd op de beleving die iemand heeft:

 • zien (plaatje)
 • horen (geluid)
 • voelen (gevoel)
 • ruiken (reuk)
 • proeven (smaak(
 • denken (gedachte)

Het meest vervelende op dat plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte wordt geneutraliseerd tot een kaal feit. De kracht van de verbeelding wordt daarbij gebruikt. Hoe dat precies werkt, vind je in een video in dit artikel.

Er zijn duizenden soorten trauma's. Het belangrijkste is dat het één specifiek fragment is dat moet worden aangepakt. Vaak wordt in de reguliere zorg, hulpverlening of andere instanties veel gepraat over een traumatische gebeurtenis. Dat verlicht, maar lost niet alles op. 

Met de MatriXmethode wordt een trauma ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Vervolgens wordt daardoor de traumatische herinnering een onbeladen feit. Er wordt niets gewist, want het is wel gebeurd. Wél wordt de lading eraf gehaald. 

Een neutraal feit in het langetermijngeheugen

Zo lang het trauma niet volledig is geneutraliseerd als een onbeladen feit, blijft het probleem aanwezig. Daarom lossen (lange) gesprekken, medicatie en afleiding een trauma vaak alleen tijdelijk iets op, maar nooit op lange termijn. 

Met de MatriXmethode wordt de traumatische gebeurtenis een neutraal feit. Wanneer het volledig is geneutraliseerd, wordt het in het langetermijngeheugen vervangen door een neutraal of zelfs positiefs fragment. En het trauma blijvend opgelost.


Afleiding en medicatie verdoven het daadwerkelijke probleem. Het is belangrijk om de kracht van de verbeelding te gebruiken bij zintuigelijke waarnemingen. Dan kunnen deze op een doelgerichte, veilige manier aangepakt worden bij traumaverwerking.


Een kort moment dat staat onthouden in de herinnering van de persoon zelf, op de eigen manier. Altijd is het filmpje of het plaatje nog te zien wanneer men eraan denkt. Het worden ook wel flashbacks genoemd. Deze gaan gepaard met geluiden, gevoelens, reuken, smaken en gedachtes die daar meteen bij opkomen. 

Het verwerken is het beschouwen van het moment zelf, door de persoon zelf. Het terugbrengen naar het naarste plaatje en het zelf laten  beïnvloeden daarvan  is de eerste stap. De persoon zelf is immers de enige die ‘ziet’ wat er op dát plaatje staat in de eigen herinnering. 

Het geluid, het gevoel, de smaak, de reuk, de gedachtes die daarmee samengaan worden allemaal ontladen, zonder te vertellen wat er inhoudelijk gezien, gehoord, gevoeld, geroken, geproefd en gedacht wordt. In het nu kun je handelen, de gebeurtenis wordt een kaal feit, zonder de emotie.

De duur van traumaverwerking

Vanwege de focus en de concentratie duurt de behandeling maximaal 15 minuten per fragment. Wanneer de focus er niet is kan er niet geMatriXt worden. De persoon is afgeleid van dát ene moment. Wat het oplevert is dat de persoon er weer over kan praten, het is immers een feit dat wel echt gebeurt is. De emotie is eraf. 

Er worden weer stappen gezet, teruggegaan naar de plek des onheils, gesproken met elkaar, betere nachtrust, er zijn weer openingen naar activiteiten die anders niet meer zouden worden ondernomen.

Onderzoeksresultaten

Er bestaan diverse onderzoeken en onderzoeksresultaten over de effectiviteit van de interventietechniek. Wetenschappelijk onderzoek is nog niet gereed, maar wel zijn er diverse resultaten bekend die aantonen dat de methode positief effect heeft bij zowel cognitieve als emotionele klachten.

Bij dit interne onderzoek met 262 personen is getoetst of de methode effectief is bij:

 • Volle hoofden
 • Angsten voor iets dat in het verleden is gebeurd
 • Angsten voor iets dat mogelijk in de toekomst gaat gebeuren
 • Trauma's
 • PTSS
 • Leerproblemen
 • Stress

Dit zijn enkele resultaten, ook of het op langere termijn werkt:ervaring en effectiviteit matrixmethode

ervaringen en effectiviteit matrixmethode blijvend resultaatErvaringen en effectiviteit MatriXmethodeZijn er dan helemaal geen negatieve ervaringen? Deze zijn tot nu toe niet bij ons bekend. Wel kan een hulpvrager wat moe zijn na een sessie. Dat komt doordat zelf aan de slag wordt gegaan met de innerlijke beleving die wordt ervaren. De persoon met de hulpvraag lost zelf zijn mentale probleem op. Dat kost meer moeite dan wanneer iemand anders een oplossing bedenkt of medicatie/advies/tips geeft.

Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

Een traumatische gebeurtenis is een heftige, ingrijpende gebeurtenis. Deze ontstaat in een milliseconde. Als een trauma niet wordt ontladen, geneutraliseerd en vervangen dan zal de lading (in grote mate) aanwezig blijven. Met de MatriXmethode wordt dat doelgericht aangepakt, zonder dat de oorzaak van het probleem gedeeld hoeft te worden of een getraumatiseerde herinnering te herbeleven. Dat maakt deze interventietechniek veilig.

Heb jij ervaring met traumaverwerking of interventies die trauma's aanpakken? Wat zijn de ervaringen?

----------

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke, snelwerkende interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode