Hoe een verdrongen jeugdtrauma aan te pakken

Het komt vaak voor dat een trauma, dat in de jeugd is ontstaan, jarenlang wordt verdrongen. Een veelvoorkomende reden om een traumatische gebeurtenis weg te stoppen, is dat liever niet gepraat wordt over het probleem. Ook is er soms sprake van een herbeleving, dat kan als onprettig worden ervaren.

Het wegstoppen hoeft niet nodig re zijn, want vaak leidt dat tot meer problemen op langere termijn. Een onverwerkt jeugdtrauma is de veelvoorkomende oorzaak van depressie en angststoornissen op latere leeftijd. De gevolgen van deze onverwerkte gebeurtenissen zijn schadelijk op vele niveau’s: psychologisch, biologisch en sociaal.

Verdrongen jeugdtrauma? Het is mogelijk om een herbeleving of langdurige praatsessies over de probleeminhoud te voorkomen met een oplossingsgerichte gesprekstechniek.

Gelukkig hoeft er niet gepraat te worden over de probleeminhoud en ook geen herbeleving te ondergaan. Maar wat wordt er dan wel gedaan een verdrongen jeugdtrauma aan te pakken? In de animatie krijg je uitleg over de veilige en snelwerkende interventie die vaak wordt ingezet:

Wat is een verdrongen jeugdtrauma?

Veel mensen hebben soms wel jaren last van een trauma dat in de jeugd is ontstaan. Iemand kan het langdurig verdringen, totdat er weer iets gebeurt waarbij de traumatische gebeurtenis naar boven komt. Wat is een reden daarvan, denk je? 

Soms kan een traumatische gebeurtenis zo heftig zijn geweest dat afleiding of medicatie gebruikt wordt. Maar dat is slechts een tijdelijks oplossing die iemand afhankelijk maakt. Een herbeleving zorgt er juist voor dat de nare herinnering weer naar boven komt en dat is niet altijd fijn.

jeugd trauma verdrongen

Als iemand niet wil, kan, mag of durft te praten, dan ontstaat vroeg of laat een verdrongen jeugdtrauma. Het probleem blijft langdurig aanwezig omdat de oorzaak van het trauma niet wordt aangepakt. 

In dit artikel krijg je inzichten waarmee je wél dit jeugdtrauma oplossingsgericht aanpakt. Wil je alvast weten hoe?

Voorbeeld van een trauma

Een cliënt die gelukkig nu goed is geholpen, zocht hulp voor een traumatische ervaring die in haar jeugd was ontstaan. Haar naam is Loes en had al tien jaar het probleem, terwijl ze de gebeurtenis liever wegstopte. Ze praatte er niet over met anderen.

Toen ze aan het spelen was met haar opa in zijn achtertuin, leek alles goed te gaan. Ze hadden plezier en zelfs oma deed mee. Op een bepaald moment ging opa, die 73 jaar was, zitten op zijn favoriete stoel.

"Loes had al tien jaar een trauma en stopte die gebeurtenis liever weg dan dat ze erover praatte". 

Er leek niets aan de hand en Loes speelde door. Ineens hoorde ze een enorme gil van haar oma. Dat geluid stond jaren later nog in haar langetermijngeheugen opgeslagen. De reden van het heftige geluid was dat haar opa niet meer wakker werd. Hij was dood en dat zorgde voor veel chaos in de familie.

verdrongen jeugdtrauma

Gelukkig heeft ze nog leuke herinneringen van haar opa. Maar helaas zag ze nog steeds het lijkbleke gezicht van haar opa en de geëmotioneerde, huilende oma. Deze traumatische gebeurtenis had ze jarenlang verborgen gehouden. Ze praatte er niet over en ging het vooral uit de weg door veel te spelen met vriendinnen.

"Al die tijd dacht ze met het jeugdtrauma te moeten leren leven."

Het beeld wat ze nog vaak als flashback zag, stond dus jaren later nog op het netvlies. Totdat ze de juiste hulp kreeg, beperkte het in haar dagelijks leven. Ze had een nare herinnering die vaak naar voren kwam en een negatief zelfbeeld.

Ze dacht namelijk dat zijn dood haar schuld was, omdat ze nog met hem had gespeeld. Misschien was hij daardoor overbelast geraakt. Al die tijd dacht ze met het jeugdtrauma te moeten leren leven. Nu wil ze een studie gaan doen in de zorg en mensen gaan helpen.

Deze professional heeft ook ervaring met deze coachingsinterventie. Nu ze weet hoe traumatische gebeurtenissen sneller en veilige aangepakt kunnen worden, wil ze graag anderen dit laten weten:

Hulp door interventie (video)

Een (jeugd)trauma verdringen door bijvoorbeeld afleiding te zoeken, is vaak niet de juiste oplossing. Een traumatische gebeurtenis ontstaat in een milliseconde en kan iemand jarenlang blijven achtervolgen. Toch kan je uit de probleeminhoud blijven als de persoon zelf het trauma ontlaadt, neutraliseert en vervangt op de eigen manier. Zonder dat er een herbeleving plaatsvindt, terwijl er wordt voorkomen dat er sociaal-wenselijke antwoorden worden gegeven.

Verdrongen jeugdtrauma interventie

De MatriXmethode is daarbij een doelgericht hulpmiddel, waarbij specifieke vragen worden gesteld. De persoon is daardoor volledige gefocust. Daarom is het verdringen van of praten over een angst of trauma niet de oplossing. Wat wel een oplossing is, is om de cliënt de regie te laten krijgen over het eigen hoofd. Daardoor wordt een traumatische gebeurtenis een kaal feit en verdwijnt de lading.

In de volgende video krijg je een korte uitleg over welke interventies helpen bij (jeugd)trauma's en waarom:

Uitleg: MatriXemotiemodel en MatriXwerkmodel

Om de interventie uit te leggen, zijn er diverse modellen die duidelijkheid bieden. Het heeft enkele jaren nodig gehad om het zo concreet en logisch te maken zoals deze nu is.

Het MatriXwerkmodel

In bovenstaande afbeelding zie hoe ik denk hoe het brein praktisch werkt bij mensen. Als eerst heb je het sensorisch geheugen. Daarna het werkgeheugen of het kortetermijngeheugen. Emotionele problemen staan opgeslagen in het langetermijngeheugen. Bij bewust onthouden fragmenten van specifieke situaties wordt de MatriXmethode ingezet.

Ik houd ervan in een video dit model nader toe te lichten:

Het MatriXemotiemodel

Een ander veelvoorkomend model is het MatriXemotiemodel. Deze wordt toegepast als er sprake is van een onverwerkte emotie, angst of trauma. Door alle zintuigen te gebruiken, wordt de 'angel' van de emotionele hulpvraag ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Zonder dat de probleeminhoud gedeeld hoeft te worden.

MatriXemotiemodel

Wil je weten hoe dit model werkt bij bijvoorbeeld trauma's en angsten? In de video hieronder krijg je de uitleg. Tijdens een MatriXsessie is het belangrijk om dit model te gebruiken, zodat direct duidelijk is hoe een gesprek verloopt en wanneer de methode wordt toegepast. Het belangrijkste is altijd dat de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden. Bij veel andere interventies die psychologen en hulpverleners gebruiken moet er vaak vooral gepraat worden, terwijl iemand dat soms liever niet wilt.

Bekijk de video over het MatriXemotiemodel: 

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

  • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
  • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
  • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
  • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
  • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
  • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
  • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Normaalgesproken moet er gepraat worden over de probleeminhoud waar een cliënt last van heeft. Waarom is dat met deze interventietechniek niet nodig?

Praten over problemen lucht soms wel op, maar zorgt er vaak voor dat iemand na een tijdje weer last krijgt van het daadwerkelijke probleem. Misschien in minder mate, toch wordt dat als onprettig ervaren. Dat komt onder andere doordat soms niet alles verteld wordt door de cliënt uit angst, schaamte of zorg-moeheid. De hulpvrager is zich wel bewust van de onderliggende oorzaak, die blijft vaak geheim en wordt niet gedeeld met iemand. Door het gericht stellen van vragen, komt de persoon zelf tot de kern van de hulpvraag. Het is niet nodig dat inhoudelijk over de oorzaak gepraat wordt. Dat voorkomt ook dat de professional een vol hoofd ervaart na een werkweg.

Waarom is MatriXmethode toepasbaar bij vervelende herinneringen van situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd en doemscenario's die al zijn bedacht?

Iedereen heeft een eigen beleving ergens bij. Zowel bij situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd als bij situaties die mogelijk gaan plaatsvinden. Met specifieke vragen wordt de beleving veranderd door de persoon zelf. De cliënt is zelf de eigenaar van de beleving van het onthouden plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte. En daar kan alleen de persoon zelf iets aan veranderen in het eigen hoofd. De professional stelt de juiste vragen, zonder de inhoud te hoeven weten.

Als cliënten eenmaal weten hoe de regie te krijgen over het eigen hoofd, hebben ze mijn hulp dan nog nodig?

Wij geloven dat een betere wereld mogelijk is als mensen weten hoe ze zelf de baas worden en blijven over hun eigen denkprocessen. Dan zal er een afname zijn van ellenlange gesprekken, wachtlijsten en psychisch verzuim. Doordat de professional de kennis en vaardigheden beheerst om iemand binnen enkele sessies op de rit te krijgen, zal de cliënt deze positieve ervaring voor de rest van zijn leven meenemen. Vind jij goede hulp en een goede reputatie ook belangrijk?

Waarom is deze interventie bij cognitieve en emotionele problemen toepasbaar?

Mentale problemen hebben te maken met leer- en denkprocessen. Iedereen is uniek en ervaart een hulpvraag op de eigen manier. Er wordt vaak vooral de nadruk gelegd op het gedrag dat iemand vertoont. Beter is om de onderliggende oorzaak van dat gedrag aan te pakken. En dat heeft te maken met de manier hoe iemand iets wilt onthouden in het langetermijngeheugen.

Stel dat je nu aan een hond denkt... Dan heb je waarschijnlijk niet meteen een 'Affenpinscher' in je gedachte. Daarom kan praten over het probleem wel wat opluchting geven, maar toch zal de persoon zelf aan de slag moeten gaan met zijn eigen beleving die wordt ervaren bij de specifieke hulpvraag. Cognitieve en emotionele problemen hebben allebei te maken met eigen leer- en denkprocessen. Het delen van de inhoud is niet van belang, wel de beleving die iemand zelf ervaart. En de enige die daar zelf wat aan kan veranderen in het eigen hoofd, is de persoon met de hulpvraag.

Wat is het verschil met andere interventies die ook hulp bieden bij emotionele hulpvragen?

We weten alles over de MatriXmethode. Andere professionals weten alles over hun interventietechnieken. Haal de juiste informatie altijd bij de bron. Op onze website en (online) kanalen vind je alle informatie over de methode. Bijvoorbeeld over waarom het werkt, waarom de professional niet hoeft te verdwalen in de probleemverhalen en waarom een herbeleving wordt voorkomen. Door zelf de regie te nemen en onderzoek te doen, weet je waarom de MatriXmethode in korte tijd voor een blijvende glimlach en opluchting zorgt.

Een jeugdtrauma of andere soorten traumatische gebeurtenissen ontstaan in een fractie van een heftige situatie. Het kan iemand jarenlang bijblijven, mits niet de juiste hulp wordt aangeboden. Door de cliënt het trauma te laten onthouden als een kaal feit, het is immers echt gebeurt, kan iemand weer verder. 

Praten, afleiden of verdringen zorgt ervoor dat de vervelende herinnering in het hoofd aanwezig blijft. Door het te ontladen, neutraliseren en vervangen met de MatriXmethode wordt een angst of trauma doelgericht verwerkt. En heeft de persoon er geen last meer van.

------------
Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode