Verkorte hbo-opleiding jeugdzorg volgen?

Verkorte hbo opleiding jeugdzorg

Er worden veel verschillende hbo- en post-hbo-opleidingen aangeboden voor professionals in de jeugdzorg. Maar niet al die vormen van educatie zijn in een korte tijd te volgen. Er is een verkorte training voor professionals (zoals jeugdzorgwerkers). Daarmee wordt niet de hulpverlener maar de cliënt aan het werk gezet bij het aanpakken van mentale problemen.

Wil je meer informatie krijgen? Lees dan verder.

De vraag naar jeugdzorgwerkers wordt steeds groter vanwege de oplopende wachtlijsten en langdurige trajecten. Daarnaast bestaat de kans dat ook de professional een vol hoofd krijgt of mentaal overbelast raakt door de hoge werkdruk. Toch is dat niet nodig als de hulpverlener een praktische en doelgerichte interventie op basis van coaching tot zijn beschikking heeft.

verkorte hbo-opleiding jeugdzorg

De MatriXmethode biedt verkorte opleidingen en modulaire trainingen voor beroepskrachten uit de jeugdzorg, onderwijs, zorg (GGZ) en overige organisaties. Iedere deelnemer heeft minimaal hbo-werk- of denkniveau en krijgt een veilige interventiemethode in handen. Daarmee worden mentale klachten (zowel cognitieve als emotionele problemen) aangepakt, zonder dat de oorzaak van het probleem gedeeld hoeft te worden.

De cliënt pakt het probleem op de eigen manier aan, zonder dat de begeleider belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem

Er zijn diverse jeugdzorg-professionals die de methode toepassen. Ze zien de toegevoegde waarde waar ze langere tijd naar op zoek waren. Hun werk is nu leuker geworden omdat de cliënt zijn eigen probleem aanpakt. De jeugdzorgwerker stelt doelgericht de juiste vragen op het juiste moment. En dat deze manier van coaching effectief is en goed toepasbaar is, vertellen ze zelf:

Ervaringen van de trainer

Omdat meer professionals de methode willen toepassen, zijn er trainers beschikbaar om de deelnemers te begeleiden tijdens de oefendagdelen. Deze oefenmomenten worden vrijwel altijd online georganiseerd omdat de deelnemers het prettig vinden om niet afhankelijk te hoeven zijn van reistijd.

Lisette Gastel organiseert de online training over de MatriXmethode. Ze vertelt zelf waarom ze daar enthousiast over is:

Resultaten

Deze doelgerichte interventie biedt snel resultaat bij mentale blokkades en belemmeringen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

  • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
  • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
  • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
  • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
  • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
  • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
  • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend: 

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten. 

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Conclusie: Verkorte hbo opleiding jeugdzorg

Een verkorte opleiding voor professionals in de jeugdzorg is er. Daarbij wordt niet de professional maar juist de cliënt aan het werk gezet. De effectiviteit van deze coachingsinterventie is hoog, omdat de professional met minimaal hbo-werk of denkniveau de juiste vragen stelt op het juiste moment aan de juiste persoon. 

De MatriXmethode biedt een veilige, doelgerichte oplossing voor de oplopende wachtlijst en hoge werkdruk. Dat komt onder andere doordat de oorzaak of inhoud van het probleem niet gedeeld hoeft te worden.

------------

Ben je een professional en wil je het verschil maken? De MatriXmethode biedt een kortdurende, veilige en doelgerichte coachingsinterventie. Uit onderzoek en ervaringen blijkt dat cliënten vaak binnen één tot drie sessies van hun hulpvraag af zijn.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode