Methodiek in de jeugdzorg toepassen?

Methodiek jeugdzorg

Welke methode wordt ingezet door jeugdzorgwerkers om hun cliënten doelgericht te helpen? Er zijn diverse soorten interventies maar welke biedt wel positieve resultaten binnen één tot drie sessies? Zonder medicatie, lange wachtlijst of een nare ervaring te hoeven herbeleven?

Cliënten hoeven niet lang in een traject te zitten als de oorzaak van het probleem niet gedeeld hoeft te worden. Gelukkig is dat mogelijk met een interventie die in Nederland is ontwikkeld en nu door jeugdzorgwerkers wordt toegepast:

Problemen in de jeugdzorg

Al jaren is het een groot probleem: de wachtlijsten in de jeugdzorg. Een veelvoorkomende oorzaak is het complexe systeem en de vele hulpverleners die betrokken zijn. Er wordt vooral gestuurd op gedrag, terwijl het echte probleem in het hoofd van de jongere zit. 

Vaak willen jonge cliënten liever niet over hun problemen praten. Daarom zijn gesprekken vaak ineffectief en duren lang. Wel willen kinderen en jongeren weer de regie krijgen over hun eigen hoofd.

Methode

De MatriXmethode is een methodiek die is ontwikkeld om cognitieve en emotionele problemen aan te pakken. Ontwikkelaar Ingrid Stoop ontdekte hoe iedere individu zelf invloed heeft op eigen denkprocessen. Deze gerichte manier van vragen stellen wordt momenteel door honderden professionals toegepast in diverse werkgebieden.

Voordelen en nadelen

  • Werkt snel

Dat de methode kortdurend is en snel werkt biedt veel voordelen. Een cliënt is daardoor sneller geholpen en weer op de rit. Dat betekent dat trajecten minder lang duren dan normaal. Dit is nadelig voor professionals die liever een cliënt langdurig in een traject willen houden.

  • De cliënt hoeft niet inhoudelijk te praten over de gebeurtenis

Er zijn weinig woorden nodig voor een hoge succesratio van 80 tot 90%*. Uit onze ervaringen blijkt dat een cliënt gemiddeld binnen één tot drie sessies van een specifieke hulpvraag af is. Als hij of zij liever wil praten over het probleem of medelijden zoekt, dan zijn andere methodieken meer geschikt.

*Uitvraag bij diverse opgeleide POH's-GGZ duidt op een succesratio van tachtig tot negentig procent. Wetenschappelijk onderzoek is in voorbereiding en moet meer duidelijkheid bieden.

  •  Toepasbaar bij cognitieve en emotionele problemen

Verschillende soorten problemen kunnen worden aangepakt en voorkomen als de methode op de juiste manier wordt toegepast. Dit kunnen diverse soorten mentale problemen zijn zoals angsten, trauma's, maar ook moeite met informatie onthouden en stress. In de huidige markt worden per hulpvraag vaak verschillende interventies gebruikt, terwijl belemmeringen niet veel van elkaar afwijken. Een angst kan in veel gevallen op dezelfde manier worden aangepakt als een trauma. Daardoor zijn er minder complexe interventies nodig.

Methodiek toepassen in de jeugdzorg

Een methode die breed toepasbaar is in de jeugdzorg, is de MatriXmethode. Deze kortdurende, doelgerichte en veilige coachingstechniek biedt voordelen. Cliënten die last hebben van een cognitief of emotioneel probleem zijn vaak binnen één tot drie sessies van hun hulpvraag af. Daarbij is het niet nodig dat inhoudelijk gepraat hoeft te praten over de (heftige) gebeurtenis zelf.

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen zoals trauma's en angsten. En waarbij (ineffectieve) gesprekken worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

  • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
  • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
  • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
  • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
  • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
  • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
  • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode------------

Ben je een professional en wil je het verschil maken? De MatriXmethode biedt een kortdurende, veilige en doelgerichte coachingsinterventie. Uit onderzoek en ervaringen blijkt dat cliënten vaak binnen één tot drie sessies van hun hulpvraag af zijn.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Meer werkplezier met minder moeite?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken of publicaties in je mailbox. Voorkom moeilijke, tijdrovende trajecten en protocollen die het gesprek complex maken.

Krijg meetbaar effectievere resultaten met deze unieke en veilige methode, zonder te worden belast met de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode