Methodiek in de jeugdzorg toepassen?

Methodiek in de jeugdzorg

Welke effectieve methodiek in de jeugdzorg biedt snel resultaat en is veilig toepasbaar bij psychische problemen? En wat maakt het anders dan andere interventies? Hoewel iedere jeugdzorgwerker met de juiste intenties iemand wil helpen, missen ze vaak doelgerichte competenties om het verschil te maken. 

In dit artikel krijg je diverse inzichten, ervaringen van jeugdzorgwerkers die met een snel inzetbare methode werken. Daarbij is het niet nodig dat de cliënt over de probleeminhoud hoeft te praten. In de animatie wordt dat uitgelegd:

Interventie in de jeugdzorg

Al jaren lopen jeugdzorgprofessionals en hun cliënten tegen dezelfde problemen aan: wachtlijsten, lange trajecten, ineffectieve gesprekken en vaste protocollen. Cliënten zijn geen robots, maar echte mensen. Interventies die zich richten op maatwerk zijn vaak effectiever dan wanneer het protocol centraal staat in plaats van de eigen oplossing van de cliënt.

Wat jammer is, is dat jeugdzorgwerker in veel gevallen te weinig competenties en middelen beheersen om snel en oplossingsgericht te werken. Hoewel het verhogen van het salaris wellicht een positieve ontwikkeling is, missen toch veel professionals de juiste kennis en vaardigheden om het verschil te maken


Behoefte aan een veilige, snelwerkende jeugdinterventie? Voorkom dat je verdwaalt in andermans probleemverhaal. Ga specifieke vragen stellen over de beleving die iemand ervaart bij een mentale hulpvraag.


Een probleem bij veel interventiemethoden is dat er vaak gepraat wordt over de probleeminhoud waar iemand mee zit. Maar als iemand liever niet daarover praat, dan blijkt het werkelijke probleem in iemands hoofd aanwezig. 

Meer interventies of manieren bedenken heeft geen zin zolang het kind niet zelf de tools krijgt om op de eigen manier het probleem aan te pakken. Gelukkig is er een snelwerkende werkwijze die dat wel mogelijk maakt. Welke dat is en hoe dat werkt, krijg je later in dit artikel.

Al jaren is het een groot probleem: de wachtlijsten in de jeugdzorg. Een veelvoorkomende oorzaak is het complexe systeem en de vele hulpverleners die betrokken zijn. Er wordt vooral gestuurd op gedrag, terwijl het echte probleem in het hoofd van de jongere zit.

Kinderen en jongeren willen weer de regie krijgen over hun eigen hoofd

Vaak willen jonge cliënten liever niet over hun problemen praten. Daarom zijn gesprekken vaak ineffectief en duren lang. Wel willen kinderen en jongeren weer de regie krijgen over hun eigen hoofd. Er is een methodiek die daarbij helpt en waarmee de cliënt in korte tijd, vaak al binnen één tot drie gesprekken per specifieke hulpvraag, weer op de rit is.

methodiek jeugdzorgWanneer komt jeugdzorg in beeld

Natuurlijk krijgt een jongere niet voor niets van een jeugdhulpverlener. Hoewel de professional met de juiste intenties iemand wil helpen, is er soms een gebrek aan hulpmiddelen.

Wanner komt jeugdzorg in beeld en wordt hulp ingeroepen van een professional? In de video krijg je daar antwoord op:

Wanneer jeugdzorg inschakelen?

Is het aanbieden van hulp aan een jonge cliënt wordt altijd zorgvuldig gedaan. Wanneer is het moment om jeugdzorgprofessional in te schakelen? En is die hulp dan al te laat? 

In de video worden er inzichten gedeeld die daar antwoord op geven:

Welke methodiek biedt snel effectieve resultaten?

Zoals je weet bestaan er allerlei soorten methodieken die zorgprofessionals toepassen in hun werk. Niet iedere begeleidende jeugdzorgwerker beheerst meerdere technieken die snel inzetbaar zijn. Dus hoe en waarmee is wel een positieve verandering  mogelijk?

De MatriXmethode is een gesprekstechniek waarbij juist niet over de inhoud gepraat hoeft te worden. Dat is anders dan de meesten gewend zijn. Toch biedt het veel voordelen en bijzondere resultaten.

Nico is werkzaam in de jeugdzorg en weet waar hij en zijn cliënten tegenaanlopen. Nu hij een krachtige interventie heeft, weet hij sneller en betere hulp te bieden:

Ook Jeltje Rijks kent de problemen als coach in de jeugdzorg. Ze was op zoek naar een manier die niet afhankelijk is van langdurige, moeilijke gesprekken. Ondanks dat ze veel ervaring heeft met methodieken in de jeugdhulpverlening, ziet ze duidelijke voordelen van deze methode.

In de video deelt ze haar bevindingen en beweegredenen:

Ook Willianne Verhoog ziet veel problemen waar een oplossing voor moet komen. Naast haar huidige competenties, was ze op zoek naar een manier waarbij veel praten niet nodig is. 

Sommige cliënten willen, durven, mogen of kunnen niet over hun problemen praten. Dat is privé. Willianne ziet hoe ze nu haar werk effectieve inricht in haar werk met jongeren:

Cliënten hoeven niet lang in een traject te zitten als de oorzaak van het probleem niet gedeeld hoeft te worden. Gelukkig is dat mogelijk met de interventie die in Nederland is ontwikkeld en nu door jeugdzorgwerkers wordt toegepast: de MatiXmethode.

"Wat mij verbaasd heeft, is dat het voor zoveel hulpvragen ingezet kan worden. Ik heb het zelf toegepast op de goede manier en ik zie dat het werkt." - Willianne Verhoog, maatschappelijk werker bij Kwadraat

Het MatriXwerkmodel

Wat is het praktische brein? Het is iets anders dan het medische brein waar de hersenen geweldig werk verrichten om ons dagelijks te laten functioneren.

Het praktische brein houden cognitieve en emotionele, denkbeeldige processen in die iemand ervaart. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie die staat opgeslagen in het langetermijngeheugen.

Het brein bestaat uit het:

 • Sensorisch geheugen
 • Kortetermijngeheugen/Werkgeheugen
 • Langetermijngeheugen

Uitleg MatriXwerkmodel

Om het probleem op een effectieve manier aan te pakken zijn de aansluiting, vertrouwen en de juiste vragen van essentieel belang. Het maakt niet uit of het gaat om een situatie die in het verleden is gebeurd of mogelijk in de toekomst gaat plaatsvinden. De persoon wordt begeleid om de eigen, unieke oplossing te bedenken en toe te passen. Inhoudelijk hoeft niet gedeeld te worden wat die denkbeeldige oplossing precies is.

Uitleg MatriXwerkmodel (video)

Het MatriXemotiemodel

Een krachtige manier bij het verwerken van een nare gebeurtenis, bijvoorbeeld een angst, is om het onthouden fragment (verleden of toekomst) te neutraliseren tot een kaal feit. Het heeft dan geen lading meer. Daarbij worden meestal alle zintuigen en het denken gebruikt om het te verwerken. Het plaatje (zien) wordt altijd gebruikt.

Tijdens een sessie met de MatriXmethode wordt dus gebruik gemaakt alle zintuigen en het denken:

 • Het plaatje: zien
 • Het geluid: horen
 • Het gevoel: voelen
 • De geur: ruiken
 • De smaak: proeven
 • De gedachte: denken

Door alle zintuigen en het denken in te zetten tijdens een coaching, vergroot de hulpverlener de effectiviteit van de sessie. Het plaatje, het zien, is altijd een onderdeel. Het onderscheidende met ander soort technieken is dat de persoon alles zelf doet, op de eigen manier. Het afleiden is immers slechts afleiden. 

Uitleg MatriXemotiemodel.

Het verhaal is slechts het verhaal. Eigen herinneringen en voorstellingen kunnen mensen alleen zelf beïnvloeden. Dat kan niemand voor de ander doen. Dat is persoonlijk, dat is privé en de eigenheid, de autonomie van de persoon zelf.

Alle zintuigen en het denken worden daarom op een kortdurende, stapsgewijze manier door de persoon zelf ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Het MatriXemotiemodel leg je uit vóór de sessie. Daarmee wordt duidelijk dat gebeurtenissen in het verleden hebben plaatsgevonden, in de toekomst mogelijk gaan plaatsvinden en in het nu kunnen worden aangepakt. Zonder herbeleving doordat de persoon er niet direct deel van uitmaakt in de verwerking, maar het beschouwt zoals hij of zij het heeft onthouden.

Uitleg MatriXemotiemodel (video)

Wat we vaak horen is dat deze interventie ‘te eenvoudig’, ‘te simpel’ en ‘te mooi is om waar te zijn’. Dat is logisch als je het zelf nooit hebt ervaren. Uiteraard is deze interventie niet zomaar ontstaan. Het heeft tientallen jaren van ontwikkelingen doorgemaakt en is daardoor nu zo doelgericht en breed toepasbaar.

De gesprekstechniek is nu zo doelgericht en breed toepasbaar, juist door tientallen jaren van praktische inzichten en ontwikkelingen.

De samenwerking met duizenden cliënten en honderden professionals maken de methode effectiever. En nog steeds is de methode nog niet definitief doorontwikkeld. Het is een continue proces, waardoor de interventie steeds krachtiger wordt.

Methode

De MatriXmethode is een methodiek die is ontwikkeld om cognitieve en emotionele problemen aan te pakken. Ontwikkelaar Ingrid Stoop ontdekte hoe iedere individu zelf invloed heeft op eigen denkprocessen. Deze gerichte manier van vragen stellen wordt momenteel door honderden professionals toegepast in diverse werkgebieden.

Voordelen en nadelen

 • Werkt snel

Dat de methode kortdurend is en snel werkt biedt veel voordelen. Een cliënt is daardoor sneller geholpen en weer op de rit. Dat betekent dat trajecten minder lang duren dan normaal. Dit is nadelig voor professionals die liever een cliënt langdurig in een traject willen houden.

 • De cliënt hoeft niet inhoudelijk te praten over de gebeurtenis

Er zijn weinig woorden nodig voor een hoge succesratio van 80 tot 90%*. Uit onze ervaringen blijkt dat een cliënt gemiddeld binnen één tot drie sessies van een specifieke hulpvraag af is. Als hij of zij liever wil praten over het probleem of medelijden zoekt, dan zijn andere methodieken meer geschikt.

*Uitvraag bij diverse opgeleide POH's-GGZ duidt op een succesratio van tachtig tot negentig procent. Wetenschappelijk onderzoek is in voorbereiding en moet meer duidelijkheid bieden. In deze video delen ze zelf hun ervaringen en resultaten die ook in de jeugdzorg mogelijk zijn:

 •  Toepasbaar bij cognitieve en emotionele problemen

Verschillende soorten problemen kunnen worden aangepakt en voorkomen als de methode op de juiste manier wordt toegepast. Dit kunnen diverse soorten mentale problemen zijn zoals angsten, trauma's, maar ook moeite met informatie onthouden en stress. In de huidige markt worden per hulpvraag vaak verschillende interventies gebruikt, terwijl belemmeringen niet veel van elkaar afwijken. Een angst kan in veel gevallen op dezelfde manier worden aangepakt als een trauma. Daardoor zijn er minder complexe interventies nodig.


Jongeren willen, mogen kunnen of durven vaak niet meer te praten over hun mentale problemen. Of ze zijn zorg-moe. Deze methode biedt een kortdurende oplossing met blijvend resultaat


Een methode die breed toepasbaar is in de jeugdzorg, is de MatriXmethode. Deze kortdurende, doelgerichte en veilige coachingstechniek biedt voordelen. Cliënten die last hebben van een cognitief of emotioneel probleem zijn vaak binnen één tot drie sessies van hun hulpvraag af. Daarbij is het niet nodig dat inhoudelijk gepraat hoeft te praten over de (heftige) gebeurtenis zelf.

Resultaten

Wil je snel resultaat bij mentale blokkades en belemmeringen? Voorkom ineffectieve gesprekken waarbij vooral over de probleeminhoud gepraat wordt. Met de MatriXmethode beheers je zometeen vijf vaardigheden waarbij je het verschil maakt. 

De competenties die je krijgt, zijn uniek. Ingrid Stoop heeft deze aanpak zelf ontwikkeld. Daardoor krijg je de kennis en vaardigheden van de bron. In de volgende video zie je welke je zometeen beheerst. Onder de video ontdek je welke resultaten dat oplevert.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

Er zijn diverse methodieken die worden toegepast door jeugdzorgwerker.s. Gezien de lange wachtlijsten, hoge werkdruk en het hoge psychisch ziekteverzuim, is een positieve verandering nodig. Veel jongeren willen, kunnen, mogen of durven niet praten over hun mentale problemen. Als een kind of jongere weet hoe de regie te krijgen over eigen denkprocessen, dan is het mogelijk om de jeugdzorg te ontlasten van de huidige problematiek. 

Met de MatriXmethode als vraagtechniek staat de cliënt centraal. De kracht van de beleving wordt ingezet, zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. De jeugdzorgwerker ervaart daardoor meer werkplezier en sneller positief resultaat.

——— 

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode