Wat is SOLK?

SOLK, wat is dat eigenlijk? Veel patiënten (jong en oud) hebben er last van. Wat zijn de ervaringen? Welke voorbeelden zijn er en hoe kan je met de kracht van het visualiseren het probleem verminderen? 

Ontdek wat je tegen deze veelvoorkomende hulpvraag kan doen, zonder tijdrovend en duur traject.

Hulp voor onverklaarbare (pijn)klachten lijkt lastig en langdurig. Terwijl als de kracht van de verbeelding wordt gebruikt, een SOLK-klacht doelgericht aangepakt kan worden

SOLK klachten

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (afkorting: SOLK) zijn hulpvragen waar de dokter geen verklaring en oplossing voor heeft. De patiënt of cliënt ervaart pijn of heeft een onprettige ervaring, maar dit probleem is niet fysiek zichtbaar.

Enkele veelvoorkomende SOLK-klachten zijn:

 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Hoofdpijn (migraine)
 • Buikpijn
 • Rugpijn
 • Nekpijn

In de animatie krijg je een korte uitleg over wat SOLK is en de problemen die dit veroorzaken. Ook ontdek je een manier die de pijnbeleving van dit veelvoorkomende probleem vermindert:

SOLK klachten: wat kan je er aan doen?

Veel hulp en advies dat wordt geboden, heeft vaak te maken met het afleiden van de klacht. Denk aan sporten, wandelen of muziek luisteren. Ook medicatie is een manier die vaak wordt gebruikt, maar vaak alleen tijdelijk effect heeft. Als de oorzaak komt door een traumatische ervaring of werkstress (een vol hoofd), dan is de enige die daar iets kan doen de persoon die last heeft van het probleem. Zonder afhankelijk te worden van 'oplossingen' die anderen hebben ontwikkeld of hebben bedacht.


Een onverklaarbare (pijn)klacht moet niet tijdelijk worden afgeleid of te worden verdoofd,. Wat wel gedaan kan worden, is door met doelgerichte vragen de beleving te veranderen die wordt ervaren.


Als er een vervelende geur in de huiskamer merkbaar is, dan is het spuiten van parfum een tijdelijke hulpmiddel. De daadwerkelijke oorzaak blijft en wordt zelfs intenser. Dat is precies wat vaak gebeurt bij een Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klacht. Een probleem moet niet tijdelijk worden afgeleid, maar doelgericht worden aangepakt.


Tijdens de coaching met de MatriXmethode wordt door de patiënt of cliënt zelf een eigen oplossing bedacht en toegepast. Hij of zij is de enige die de pijnklacht ervaart en de pijn kan verwoorden. Daarom is het mogelijk om op de eigen manier de beleving te verminderen, nadat de professional gerichte vragen stelt.

Tijdens de coaching zie je welke vragen dat kunnen zijn en wat dit oplevert voor de hulpvrager:

Zoals je in de bovenstaande video hebt gezien, worden er gerichte vragen gesteld over de pijnbeleving die wordt ervaren. Daarbij is het niet nodig dat de onderliggende oorzaak blootgegeven wordt. Dat maakt de interventie veilig. Want wil, kan, mag of durf jij een zorgverlener alles te vertellen wat er precies dwars zit en wat er speelt in je hoofd? Waarschijnlijk deel je veel, maar niet alles. Als iemand zelf een oplossing bedenkt en toepast zonder het probleemverhaal te hoeven vertellen, zie je dat direct een positieve verandering mogelijk is.


Een oplossing voor deze klachten zit dus niet in een pilletje of het zoeken naar afleiding, wél in het brein van de persoon zelf


Door het gericht stellen van MatriXvragen wordt de pijnbeleving aangepakt. Een klacht kan zijn ontstaan doordat iemand zelf (een lange tijd) werkstress ervaart of een trauma nog niet heeft verwerkt. Die denkprocessen hebben ook vaak invloed op het lichaam. Een oplossing voor deze klachten zit dus niet in een pilletje of het zoeken naar afleiding, wél in het brein van de persoon zelf.

De volgende video is opnieuw een coaching op een SOLK-klacht. Je ziet wederom dat de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden of dat de sessie als vervelend wordt ervaren. Deze interventie is dus veilig voor de professional én de cliënt of patiënt: 

Voorbeelden

Een voorbeeld van een Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klacht is migraine (hoofdpijn). Een makkelijke 'oplossing' is medicatie: dat is vaak makkelijker dan zelf een oplossing te ontdekken. Alleen kan je je afvragen wie daar vooral baat bij heeft.

Daarom een voorbeeld van een coaching op migraine die een MatriXcollega heeft uitgevoerd:

"Voor de coaching gaf mijn cliënt aan hoofdpijn te hebben, migraine. Toch is hij in overleg naar mij gekomen. Het ging nog.. Ongeveer na 20 min trok hij steeds witter en werd stiller en stiller. Zijn hoofd zakte naar achteren in de stoel en begonnen steeds zwaarder te slikken. Toen zei hij "Ik heb hele erge hoofdpijn" (loopt bij de kinderarts om er grip op te krijgen). Op de schaal van 10 was het een 9."
"Een van de hulpvragen is dat hij van zijn migraine af wil. Een dilemma die zei: "Ga hem zijn hoofdpijn coachen met de MatriXmethode". Zo gezegd, zo gedaan. Omschrijven hoe 'het' eruit zag, lukte niet. Maar hij kon zijn eigen hoofdpijn, zo ziek hij was, ergens denkbeeldig 'instoppen'. Daarna zette hij het buiten zijn hoofd. Hij heeft het vernietigd, in zijn hoofd schoongemaakt en gemaakt zoals hij wilde. Daarna knapte hij zienderogen op. De pijn werd een 3 en zakte af."
"In de avond kreeg ik een bijzonder lief berichtje van moeder. In de auto was hij er stil van. Thuis was hij zo opgelucht en blij... Het was een totaal ander kind!!! Zoveel verlichting en hij had zijn eigen hoofdpijn weggehaald. Dan te bedenken dat hij bijna wekelijks aan het einde van de week heftige pijn heeft. De kracht van intuïtie en de MatriXmethode. Blij dat ik zo gehandeld heb."


Als je ervaring hebt met of last hebt van een onverklaarbare (pijn)klacht, is het dan slim om eerst naar de dokter te gaan? Wel om een medische oorzaak uit te sluiten. Als de oorzaak mentaal is - het zit tussen de oren - dan is het goed om gebruik te maken van de MatriXmethode als interventietechniek. Op die manier wordt door de persoon zelf een manier bedacht om een SOLK-klacht te verlichten en te verminderen.

Dat heeft ook Ben ervaren. Hij had last van tinnitus en had al jaren een gehoorapparaat om het probleem te verminderen. Toch bleef het probleem, totdat hij zelf een manier bedacht en toepaste om zijn oorsuizen aan te pakken:

Tijdens de training ervaart de deelnemer vaak zelf hoe een mentaal probleem of onverklaarbare klacht op een doelgerichte manier de baas te worden. Ook leren ze de competenties om mensen met een hulpvraag te helpen. Vooral door het zelf te ervaren, begrijp je hoe de interventie werkt. En welke vragen je moet stellen om in korte tijd een effectief gesprek te voeren.

Anneke Dusseljee heeft de training gevolgd. Ze is positief over de interventie die ze nu beheerst en toepast.

In de video deelt ze haar ervaringen en resultaten van de training:

Patiënten met SOLK

Veel mensen willen hulp voor hun SOLK-klachten. Er wordt allerlei soorten hulp aangeboden die theoretisch wel kunnen werken, maar in de praktijk te weinig oplevert. Dat is jammer voor patiënten die soms maanden of zelfs jaren wachten op de juiste hulp.

Door gerichte vragen te stellen over de beleving die de patiënt of cliënt ervaart, wordt door de persoon zelf een eigen manier bedacht om het probleem aan te pakken.

Daarbij geldt:

 • De probleeminhoud hoeft niet te worden gedeeld (deze blijft dus privé)
 • Er worden specifieke MatriXvragen gesteld over de pijnbeleving die wordt ervaren
 • De zintuigelijke waarnemingen staan centraal

Zo zijn er meer patiënten met soortgelijke, positieve ervaringen. Deze patiënt uit België had last van tinnitus, een veelvoorkomende SOLK-hulpvraag (zoals je nu weet houdt dat Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten in). Hij werd op dat probleem gecoacht door Ingrid Stoop, ontwikkelaar van de deze interventie. Hij vertelt graag over zijn bevindingen. Ook omdat de hulp van de MatriXmethode hem zo goed heeft geholpen waardoor zelfs jaren later het probleem weg is:

Wil je weten wat deze coachingsinterventie voor jou of jouw hulpvrager kan betekenen? Door de methode zelf te ervaren weet je:

 • Hoe deze methodiek werkt
 • Het veilig toepasbaar is
 • In korte tijd positieve resultaten mogelijk zijn

Via onze website vind je alle mogelijkheden, datums en locaties.

SOLK is een afkorting van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Het is een verzamelnaam van onbegrepen hulpvragen zoals tinnitus (oorsuizen) en migraine (hoofdpijn). Als de dokter een medische verklaring heeft uitgesloten, dan is de oorzaak vaan mentaal - het zit tussen de oren. Een trauma of een vol hoofd (werkstress) kan bijvoorbeeld de boosdoener zijn.

Een veilige en snelwerkende manier om deze hulpvraag aan te pakken, is de MatriXmethode. Daarbij hoeft de probleeminhoud niet gedeeld te worden en wordt voorkomen dat een cliënt of patiënt afhankelijk wordt van (dure) hulpmiddelen die vaak slechts tijdelijk werken. Door de methode zelf te ervaren, merk je in korte tijd een positief verschil. Dat komt doordat de persoon de hulpvraag op zijn eigen manier aanpakt en daarvoor een eigen oplossing bedenkt en toepast.

———
Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode