Praten anoniem

Er zijn veel mensen die een specifieke reden hebben om anoniem te praten over bijvoorbeeld angsten, trauma's of seksueel misbruik. Deze mentale klachten zijn soms te ingrijpend of te heftig geweest om de probleeminhoud te delen met iemand. En als iemand dat wel wilt, dan is anoniem praten over de hulpvraag een optie. Toch is er een manier die sneller en veiliger is.

Er is een manier waarbij praten over het probleem niet nodig is. Dat is pas anoniem en veilig.

Er zijn veel mensen die liever niets delen. Dat kan verschillende oorzaken hebben: 

  • Iemand kan niet over het probleem praten
  • Iemand durft niet over het probleem te praten
  • Iemand wil niet over het probleem praten
  • Iemand mag niet over het probleem praten

Als één van de bovenstaande redenen het geval is, dan gaat iemand ook niet inhoudelijk praten over het probleem.

Anoniem praten

Als iemand hulp zoekt of krijgt om een emotionele klacht aan te pakken, dan moet er vaak gepraat worden. De psycholoog, begeleider of coach wil dan weten:

  • wat er is gebeurd
  • wanneer iets plaatsvond en hoelang iemand al daar last van heeft
  • wie er bij waren toen het gebeurde
  • hoe iemand een situatie heeft beleefd
  • waarmee iemand iets heeft gedaan

Dat is veel tekst en inhoud. Ook kost het veel tijd, daarom bestaan er helaas ook veel wachtlijsten. Terwijl de persoon met het probleem, de cliënt of hulpvrager, vooral de regie wilt krijgen over het eigen hoofd. 

praten anoniem

Soms wil iemand helemaal niet praten over wat er precies gebeurd is. En als iemand alsnog anoniem daarover praat, bestaat de kans dat niet alles verteld wordt. Daardoor blijft het probleem in het hoofd aanwezig. Praten lucht soms wel op, maar lost het echte probleem niet (volledig) op.

Iemand kan, mag, wil of durft soms niet te praten over het probleem. Met deze interventie hoeft dat ook niet.

Heb je ervaring met praatsessies, wel of niet anoniem, met iemand die hulp zoekt of een oplossing biedt? Wat wordt er dan vooral gedaan? De kans is groot dat er vooral gepraat wordt. Maar worden er ook specifieke vragen gesteld waarmee de hulpvrager zelf aan het werk gaat met zijn eigen hoofd? De kans is groot van niet. Toch doen veel professionals dat: inhoudelijk praten over het probleem waar iemand mee zit.

praten anoniem

Als de persoon niet wil, kan, mag of durft te praten over het probleem, kunnen gesprekken nog zó lang duren maar wordt het echte probleem niet aangepakt. Dat is zonde van de tijd, moeite en uiteindelijk ook van het geld. 

Hoe zou het zijn als de professional niet belast hoeft te worden met de probleeminhoud en daardoor het dossier klein blijft? Wat levert dat op voor de begeleider en de cliënt? Uit ervaring is gebleken dat dit zorgt voor veel positieve resultaten.

Er bestaan veel interventietechnieken die worden toegepast, maar veel tijd in beslag nemen. Het is vaak zelfs zo dat de professional na een werkdag een vol hoofd ervaart en het veel moeite kost om iemand te helpen. Ook al zijn de intenties goed, het kan niet de bedoeling zijn dat iemand anders het werk moet doen voor andermans psychische problemen zoals angsten, trauma's of andere emotionele problemen. En zelf in de problemen raakt doordat veel verhalen moeten worden opgeschreven, onthouden en in het dossier komen te staan.

Door al dat praten raakt het hoofd van de professional vol. Ook als iemand liever anoniem wilt praten, dan zal hij of zij alsnog niet alles gaan vertellen. Gelukkig hoeft dat ook niet.

Er is een interventie waarbij je uit de probleeminhoud blijft en de cliënt zelf aan het werk gaat met zijn innerlijke beleving van het mentale probleem. Dat is veilig, want daardoor hoeft iemand niet te praten over wat er precies gebeurd is of mogelijk gaat gebeuren. Vooral voor mensen die anoniem geholpen willen worden, is deze interventie geschikt. Deze oplossingsgerichte gesprekstechniek wordt daardoor door steeds meer professionals toegepast.

Enkele redenen daarvoor wordt uitgelegd in deze animatie:

Conclusie: anoniem praten

Een reden waarom mensen anoniem willen praten, is omdat een situatie te heftig of te ingrijpend is geweest of zal worden. Het kan zijn dat iemand wel wilt praten, maar dan anoniem. Toch zal iemand niet alles vertellen uit schaamte of angst. Met de MatriXmethode is het niet nodig om over de probleeminhoud te praten. Dat maakt het veilig én oplossingsgericht, zowel voor de cliënt als voor de professional.

------------
Stel je eens voor dat je een unieke, doelgerichte gesprekstechniek beheerst die het minst tijdrovend is. Terwijl zonder complex protocol en dossiervorming je betere resultaten krijgt. En je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als veilige, betrouwbare en meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode