Wat is de MatriXmethode?

Wat is de MatriXmethode?

De MatriXmethode is een kortdurende interventie op basis van coaching. Het is een coachingsinterventie of een gesprekstechniek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de zintuigelijke belevingen die iemand heeft bij een specifieke hulpvraag. Dat kan een cognitieve of emotionele hulpvraag zijn. Door het stellen van de juiste vragen, bedenkt en past de cliënt of coachee zelf de eigen oplossing toe. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het praktische brein.

Coaching vs behandeling

Tijdens een MatriXsessie wordt gebruik gemaakt van een specifieke manier van coaching. Iemand wordt dus niet behandeld, want een behandeling wordt uitgevoerd door een (huis)arts/psycholoog/psychotherapeut of psychiater. 

Coaching is een wijze van het voeren van een gesprek. Een gesprek is praten met een cliënt. Coaching kan een behandelvorm zijn. Dus een coach/jeugdzorgwerker/POH-GGZ/maatschappelijk werker helpt cliënten met deze techniek.

Voorbeeld van wat de MatriXmethode niet en wel is

De methode is geen vorm van een:

  • Behandeling
  • Therapie

Een hulpvrager komt niet in een traject terecht bij de MatriXmethode. Er vindt geen dossiervorming plaats of gedwongen hulp. 

De MatriXmethode is wel een:

  • Gesprekstechniek
  • Interventie op basis van coaching

De methodiek zorgt ervoor dat de hulpvrager op een snellere manier naar de kern van de hulpvraag komt. De professional begeleidt en de persoon zelf past zijn of haar eigen oplossing toe. Met deze interventie kunnen stroeflopende gesprekken vergemakkelijkt worden.

De professional voert het gesprek op basis van het stellen van vragen. Iemand met bijvoorbeeld een trauma - de cliënt - ontlaadt, neutraliseert en vervangt de traumatische gebeurtenis op de eigen manier.

Over de MatriXmethode als interventie

De MatriXmethode is dus een kortdurende, doelgerichte coachingsinterventie. Daarbij worden specifieke vragen gesteld aan de cliënt, zodat het praktische brein wordt geactiveerd. Het werkt bij zowel emotionele als cognitieve problemen. Doordat de professional specifieke vragen stelt, maakt de cliënt gebruik van de kracht van de verbeelding.

In dit proces is het belangrijk dat de cliënt gefocust blijft. Daardoor ontdekt de persoon zelf de eigen oplossing voor de mentale hulpvraag. 

De MatriXmethode richt zich op de mentale verzameling van ideeën en overtuigingen. Daarmee wordt informatie 'geconstrueerd' en handiger, onbeladen opgeslagen in het menselijk brein. Het gaat daarbij om de betekenis die ieder individu geeft bij een specifieke mentale klacht. Want iedere hulpvraag is het gevolg van een verkeerde, negatieve beleving die iemand ervaart op de eigen manier. 

wat is de matrixmethode

De MatriXmethode als gesprekstechniek is een hulpmiddel bij cognitieve en emotionele klachten. Het zorgt dat complexe overtuigingen op een simpele manier veranderd kunnen worden. Deze logica richt zich op het creëren van een andere overtuiging bij onverklaarbare chaos die in het hoofd is ontstaan. Vaak komt dat door jarenlang mentale problemen te ontwijken, af te leiden of te verdoven (door medicatie of drugs) bijvoorbeeld.

Voordelen

Enkele voordelen van deze coachingstechniek als interventie zijn:

  • De sessies zijn kortdurend
  • Er vindt geen heftige herbeleving plaats
  • De oorzaak van het probleem niet gedeeld hoeft te worden

Afhankelijk van de zwaarte van de klacht, zijn vaak één tot drie sessies per hulpvraag voldoende. Dat komt vooral doordat de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden, er geen dossiervorming is en de persoon zelf op de eigen manier zijn eigen mentale probleem aanpakt. 

Conclusie: wat is de MatriXmethode

De MatriXmethode is een kortdurende interventie op basis van coaching. Dit is een veilige manier van vragen stellen, waarbij de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden door de cliënt. De professional begeleidt, de cliënt krijgt de regie over zijn eigen hoofd. Mentale problemen, zowel cognitief als emotioneel, worden daardoor doelgericht aangepakt, zonder dat iemand een nare situatie herbeleeft of dossiervorming plaatsvindt.

------------
Stel je eens voor dat je een unieke, doelgerichte gesprekstechniek beheerst die het minst tijdrovend is. Terwijl zonder complex protocol en dossiervorming je betere resultaten krijgt. En je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als veilige, betrouwbare en meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Meer werkplezier met minder moeite?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken of publicaties in je mailbox. Voorkom moeilijke, tijdrovende trajecten en protocollen die het gesprek complex maken.

Krijg meetbaar effectievere resultaten met deze unieke en veilige methode, zonder te worden belast met de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode