Traject consult

Hoe lang duurt een traject en consult voor iemand die kampt met een mentale hulpvraag? Dat is een vraag die veel mensen hebben. We kunnen alvast verklappen dat er twee soorten routes zijn: de lange weg en de korte weg. Om je gerust te stellen: per hulpvraag zijn geen tientallen consulten nodig en een traject hoeft geen maanden te duren. Maar hoelang duurt de hulp dan wel?

Praten over een mentaal probleem hoeft niet nodig te zijn tijdens een consult. Dat komt doordat de probleeminhoud privé blijft

Een nadeel van een traject is, dat het tijdrovend is. Dat komt vaak doordat de probleeminhoud gedeeld moet worden tijdens een gesprek. Bij het aanpakken van mentale hulpvragen is dat niet nodig. Wat precies de reden daarvoor is, ontdek je in de onderstaande animatie:

Traject en consult

Als je naar een psycholoog gaat vanwege een hulpvraag - zoals een trauma of vol hoofd - zijn vaak vele gesprekken nodig. Er wordt een bepaalde methode of therapie toegepast met als doel om de klacht te verminderen. Een reden waarom dit vaak zo lang duurt is omdat er niet direct naar de kern van het probleem wordt gegaan. Wel wordt er vooral naar het gedrag gekeken. Adviezen van anderen vaak geen oplossing, maar slechts tijdelijke hulpmiddelen. Praten verlicht soms wel, maar lost niet alles op.

Met de MatriXmethode hoeft een traject en consult niet veel tijd te kosten. Uit onze ervaring blijkt dat: 

 • Er geen uitgebreide intake of kennismakingsgesprek nodig is
 • Vaak per hulpvraag één tot drie consulten voldoende zijn
 • Er niet inhoudelijk over de oorzaak van het probleem gepraat hoeft te worden

Waarom is deze interventie anders dan andere technieken? In de video krijg je inzichten van de huisarts, POH-GGZ en twee patiënten die ervaring hebben met deze aanpak:

Praten over mentale problemen

Het is in de huidige maatschappij normaal dat iemand over zijn mentale hulpvraag praat. Er wordt besproken wat er precies is gebeurd, wanneer, waarmee en met wie. Sommige mensen vinden dat luisterend oor fijn. 

Maar er zijn ook veel mensen die liever niet over hun problemen praten. Vooral als iemand niet mag, kan, wil of durft te praten over een (heftige) ervaring. Denk aan seksueel misbruik, een trauma of rouw. Tijdens een gesprek is het daarom minder effectief om al die informatie uit iemand te persen. Want als uit emotie niet gepraat wordt over het probleem, dan gaat iemand dat zeker niet doen. Daardoor blijft het echte probleem in het hoofd van de persoon aanwezig. 

Effectiever werken in minder tijd

Gelukkig is er een manier om trajecten korter en consulten effectiever te maken. Daarbij is het niet nodig dat de cliënt of hulpvrager diepgaande informatie over zijn mentale probleem hoeft te delen. Ook is er geen herbeleving en kans op terugval. Wel wordt een negatief beladen ervaring ontladen, geneutraliseerd en vervangen op de eigen manier door de persoon zelf.

Met de MatriXmethode is het niet nodig om een grote intake in te vullen of een kennismakingsgesprek te voeren. Wel worden er specifieke vragen gesteld over de innerlijke beleving van de persoon die kampt met de psychische probleem.

Voorbeeld van een consult

Iemand die bijvoorbeeld slachtoffer is geworden van seksueel misbruik, wil liever niet over het voorval praten. Wel staat de gebeurtenis vaak nog zeer goed in het hoofd opgeslagen. Door het stellen van specifieke MatriXvragen wordt gebruik gemaakt van de kracht van de verbeelding. Daarbij ontdekt en past de persoon zelf de eigen oplossing voor zijn probleem toe. 

Er wordt bijvoorbeeld gevraagd:

 • "Hoe voelt het?"
 • "Waar lijkt die steen in je maag op?"
 • "Hoe zou je het eruit kunnen halen?"

Enkele voordelen van deze gesprekstechniek

Omdat er direct naar de kern van de hulpvraag wordt gegaan - zonder inhoudelijk te hoeven vertellen wat precies de oorzaak is van de hulpvraag - zijn vaak slechts enkele sessies voldoende. En blijft het dossier klein en het aantal hulpverleners beperkt. Ook bereik je vaak meer dan tientallen consulten en langdurige trajecten, aangezien de oorzaak wordt aangepakt en juist niet het gevolg van de oorzaak (het gedrag). 

Daarnaast is deze gesprekstechniek:

 • Vrij van (heftige) herbeleving en dossiervorming
 • Veilig, omdat de inhoud van de hulpvraag niet gedeeld hoeft te worden
 • Breed toepasbaar, omdat het werkt bij emotionele en cognitieve problemen
 • Kortdurend, doordat gesprekken en trajecten per hulpvraag weinig tijd kosten
 • Doelgericht, omdat de oorzaak van het probleem wordt aangepakt

Conclusie: traject consult

Bij het toepassen van de MatriXmethode als interventie bij mentale hulpvragen is er vaak een kortdurend traject per consult van toepassing. Een reden waarom trajecten niet veel tijd in beslag nemen is omdat inhoudelijk niet over de oorzaak van het probleem gepraat hoeft te worden. Dat is veilig voor de cliënt en voor de professional. Door het doelgericht toepassen van de MatriXmethode zijn vaak enkele sessies voldoende in plaats van tientallen gesprekken en vastliggende protocollen.

------------
Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode