Hoe negatieve ervaringen aan te pakken met de MatriXmethode

Negatieve ervaringen

Wat zijn negatieve ervaringen en wat is de rol van de MatriXmethode daarbij? Bij veel interventies moet er vooral gepraat worden over een negatieve ervaring die iemand heeft meegemaakt of mogelijk in de toekomst gaat meemaken. Dat is met de MatriXmethode niet het geval. Wat is het verschil met andere technieken? En hoe worden negatieve ervaringen op een veilige en snelwerkende manier aangepakt?

Door middel van gerichte MatriXvragen die worden, wordt een negatieve ervaring op een veilige manier aangepakt. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden.

Dat deze coachingsinterventie veilig toepasbaar is bij negatieve belevingen die iemand ervaart, wordt duidelijk in de onderstaande animatie. Bij emotionele problemen hebben cliënten iets meegemaakt in het verleden dat vervelend was. Ook kan iemand nu al een voorstelling hebben gemaakt van een negatieve ervaring die in de toekomst mogelijk gaat plaatsvinden. Dat wordt een doemscenario genoemd.

Waarom het niet nodig is dat de probleeminhoud besproken wordt, ontdek je in de animatie:

Negatieve ervaringen

Zoals eerder al beschreven is deze methodiek een manier van vragen stellen aan de hulpvrager over zijn eigen beleving die wordt ervaren. Daarbij staan zintuigelijke waarnemingen centraal:

 • Zien (plaatje)
 • Horen (geluid)
 • Voelen (gevoel)
 • Ruiken (geur)
 • Proeven (smaak)
 • Denken (gedachte)

De kracht van de verbeelding staat centraal. Ingrid Stoop, ontwikkelaar van de MatriXmethode, heeft ontdekt dat verbeeldingskracht prima gebruikt kan worden om van een cognitief of emotioneel probleem af te komen.

In de video krijg je van deelnemende professionals zelf te horen wat ze van deze methodiek vinden:

Veilig toepasbare methode bij negatieve ervaringen

De MatriXmethode is een gesprekstechniek. Daarbij worden de juiste vragen gesteld aan de juiste persoon op het juiste moment. Het is daarbij niet nodig dat de probleeminhoud gedeeld wordt. Ook kan de hulpvrager niet (verder) worden beschadig en er vindt geen heftige herbeleving plaats.

Door het stellen van gerichte vragen wordt de beleving die iemand ervaart bij een negatieve gebeurtenis:

 • Ontladen
 • Geneutraliseerd
 • Vervangen

Bij veel andere interventietechnieken is praten wel een vereiste. Maar praten alleen lost het echte probleem niet op. Soms kan een gesprek wel verlichting geven, maar het probleem blijft in het hoofd aanwezig.

In de video krijg je verdere uitleg over deze aanpak:

Een negatieve ervaring is een eigen interpretatie - een eigen beleving - bij een gebeurtenis dat is ontstaan in het verleden. De persoon met de hulpvraag kan daar onbedoeld last van krijgen. Het is nuttig om gebruik te maken van de MatriXmethode als coachingsinterventie zodat de lading verdwijnt van de negatieve beleving die wordt ervaren. De hulpvraag wordt een 'kaal' feit: iets kan wel zijn gebeurd of mogelijk gaan gebeuren, maar het heeft dan geen negatieve lading meer.

Een voorbeeld van een negatief geladen herinnering is een auto-ongeluk. Deze kan zijn gecreëerd in het verleden maar invloed hebben op het dagelijks leven. De gebeurtenis die een rol speelde is daarbij een plaatje, geluid, reuk, smaak of een gedachte. Het kan bijvoorbeeld zijn dat direct het bebloede hoofd naar voren komt als de persoon aan het voorval denkt. Of het schreeuwende geluid dat direct weer hoorbaar is. Dat zijn onthouden fragmenten van de gebeurtenis die nog steeds op het netvlies staan opgeslagen in het langetermijngeheugen.

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen. En waarbij (ineffectieve) gesprekken worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Normaalgesproken moet er gepraat worden over de probleeminhoud waar een cliënt last van heeft. Waarom is dat met deze interventietechniek niet nodig?

Praten over problemen lucht soms wel op, maar zorgt er vaak voor dat iemand na een tijdje weer last krijgt van het daadwerkelijke probleem. Misschien in minder mate, toch wordt dat als onprettig ervaren. Dat komt onder andere doordat soms niet alles verteld wordt door de cliënt uit angst, schaamte of zorg-moeheid. De hulpvrager is zich wel bewust van de onderliggende oorzaak, die blijft vaak geheim en wordt niet gedeeld met iemand. Door het gericht stellen van vragen, komt de persoon zelf tot de kern van de hulpvraag. Het is niet nodig dat inhoudelijk over de oorzaak gepraat wordt. Dat voorkomt ook dat de professional een vol hoofd ervaart na een werkweg.

Waarom is MatriXmethode toepasbaar bij vervelende herinneringen van situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd en doemscenario's die al zijn bedacht?

Iedereen heeft een eigen beleving ergens bij. Zowel bij situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd als bij situaties die mogelijk gaan plaatsvinden. Met specifieke vragen wordt de beleving veranderd door de persoon zelf. De cliënt is zelf de eigenaar van de beleving van het onthouden plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte. En daar kan alleen de persoon zelf iets aan veranderen in het eigen hoofd. De professional stelt de juiste vragen, zonder de inhoud te hoeven weten.

Als cliënten eenmaal weten hoe de regie te krijgen over het eigen hoofd, hebben ze mijn hulp dan nog nodig?

Wij geloven dat een betere wereld mogelijk is als mensen weten hoe ze zelf de baas worden en blijven over hun eigen denkprocessen. Dan zal er een afname zijn van ellenlange gesprekken, wachtlijsten en psychisch verzuim. Doordat de professional de kennis en vaardigheden beheerst om iemand binnen enkele sessies op de rit te krijgen, zal de cliënt deze positieve ervaring voor de rest van zijn leven meenemen. Vind jij goede hulp en een goede reputatie ook belangrijk?

Waarom is deze interventie bij cognitieve en emotionele problemen toepasbaar?

Mentale problemen hebben te maken met leer- en denkprocessen. Iedereen is uniek en ervaart een hulpvraag op de eigen manier. Er wordt vaak vooral de nadruk gelegd op het gedrag dat iemand vertoont. Beter is om de onderliggende oorzaak van dat gedrag aan te pakken. En dat heeft te maken met de manier hoe iemand iets wilt onthouden in het langetermijngeheugen.

Stel dat je nu aan een hond denkt... Dan heb je waarschijnlijk niet meteen een 'Affenpinscher' in je gedachte. Daarom kan praten over het probleem wel wat opluchting geven, maar toch zal de persoon zelf aan de slag moeten gaan met zijn eigen beleving die wordt ervaren bij de specifieke hulpvraag. Cognitieve en emotionele problemen hebben allebei te maken met eigen leer- en denkprocessen. Het delen van de inhoud is niet van belang, wel de beleving die iemand zelf ervaart. En de enige die daar zelf wat aan kan veranderen in het eigen hoofd, is de persoon met de hulpvraag.

Wat is het verschil met andere interventies die ook hulp bieden bij emotionele hulpvragen?

We weten alles over de MatriXmethode. Andere professionals weten alles over hun interventietechnieken. Haal de juiste informatie altijd bij de bron. Op onze website en (online) kanalen vind je alle informatie over de methode. Bijvoorbeeld over waarom het werkt, waarom de professional niet hoeft te verdwalen in de probleemverhalen en waarom een herbeleving wordt voorkomen. Door zelf de regie te nemen en onderzoek te doen, weet je waarom de MatriXmethode in korte tijd voor een blijvende glimlach en opluchting zorgt.

Negatieve ervaringen die iemand heeft meegemaakt worden op een veilige en doelgerichte manier aangepakt met de MatriXmethode. Denk aan angsten, trauma's, seksueel misbruik of pestgedrag. Daarbij spelen drie stappen een rol: ontladen, neutraliseren en vervangen. De probleeminhoud hoeft niet gedeeld te worden. Dat is prettig voor zowel de cliënt als de begeleidende professional. In korte tijd is er veel resultaat zichtbaar. En omdat de hulpvrager een eigen manier ontdekt en toepast om het probleem aan te pakken, is het positieve resultaat blijvend.

------------ 

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke, snelwerkende interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode