Hoe negatieve ervaringen aan te pakken met de MatriXmethode

Negatieve ervaringen MatriXmethode

De MatriXmethode is een veilige coachingsinterventie bij negatieve ervaringen. Daarbij is het niet nodig dat de oorzaak van het probleem gedeeld hoeft te worden. Dat is prettig voor de cliënt en voor de professional.

Negatieve ervaringen

Een negatieve ervaring is een eigen interpretatie - een eigen beleving - bij een gebeurtenis dat is ontstaan in het verleden. De persoon met de hulpvraag kan daar onbedoeld last van krijgen. Het is zinvol om gebruik te maken van de MatriXmethode zodat deze negatieve ervaring wordt ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Waarom dit een veilig toepasbare methode is bij negatieve ervaringen

De MatriXmethode is een gesprekstechniek. Daarbij worden de juiste vragen gesteld aan de juiste persoon op het juiste moment. Het is daarbij niet nodig dat de probleeminhoud gedeeld wordt. Ook kan je iemand niet (verder) beschadigen.

Bij veel andere interventietechnieken is praten wel een vereiste. Maar praten alleen lost het echte probleem niet op. Soms kan een gesprek wel verlichting geven, maar het probleem blijft in het hoofd aanwezig.

Met de MatriXmethode is inhoudelijk praten dus niet nodig. In de animatie wordt uitgelegd waarom niet en hoe de methode werkt:

Voorbeeld

Een voorbeeld van een negatief geladen herinnering is een auto-ongeluk. Deze kan zijn gecreëerd in het verleden maar invloed hebben op het dagelijks leven. De gebeurtenis die een rol speelde is daarbij een plaatje, geluid, reuk, smaak of een gedachte. Het kan bijvoorbeeld zijn dat direct het bebloede hoofd naar voren komt als de persoon aan het voorval denkt. Of het schreeuwende geluid dat direct weer hoorbaar is. Dat zijn onthouden fragmenten van de gebeurtenis die nog steeds op het netvlies staan opgeslagen in het langetermijngeheugen.

negatieve ervaringen matrixmethode

Het proces bij negatieve gedachtes

Om ingrijpende, negatieve ervaringen aan te pakken, wordt het MatriXwerkmodel gebruikt. Daarbij worden de beladen fragmenten van de gebeurtenis ontladen, geneutraliseerd en vervangen in het langetermijngeheugen. Feiten blijven feiten, maar de lading wordt ervan afgehaald. De zintuigen worden gebruikt zodat de (traumatische) gebeurtenis naar een nul gaat. Een tien kenmerkt dat de gebeurtenis veel negatieve lading heeft en een nul dat er geen lading meer is. Het probleem speelt dan geen rol meer.

Video: aanpak bij negatieve herinneringen en doemscenario's

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen. En waarbij (ineffectieve) gesprekken worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

  • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
  • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
  • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
  • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
  • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
  • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
  • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Conclusie: negatieve ervaringen MatriXmethode

Negatieve ervaringen worden op een doelgerichte manier aangepakt met de MatriXmethode. Daarbij spelen drie stappen een rol: ontladen, neutraliseren en vervangen. De oorzaak van het probleem hoeft niet gedeeld te worden. Dat is veilig en prettig voor zowel de cliënt als de coach/professional.

------------

Ben je een professional en wil je het verschil maken? De MatriXmethode biedt een kortdurende, veilige en doelgerichte coachingsinterventie. Uit onderzoek en ervaringen blijkt dat cliënten vaak binnen één tot drie sessies van hun hulpvraag af zijn.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Meer werkplezier met minder moeite?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken of publicaties in je mailbox. Voorkom moeilijke, tijdrovende trajecten en protocollen die het gesprek complex maken.

Krijg meetbaar effectievere resultaten met deze unieke en veilige methode, zonder te worden belast met de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode