Ingrid traint professionals met de MatriXmethode.

MatriXwerkmodel

Het MatriXwerkmodel is de uitleg van het praktische brein. Als een dokter een foto maakt van het hoofd, dan vindt hij natuurlijk geen letters, cijfers en ander soort informatie. Maar toch onthoudt iedereen (nieuwe) informatie op een eigen, unieke manier. Jij dus ook. 

Het werkmodel is een geschikte, simpele manier om de werking van het brein te begrijpen en uit te leggen. Daarnaast wordt ook duidelijk hoe en wanneer de MatriXmethode toepasbaar is bij cognitieve en emotionele klachten.

Het geheugen is theoretisch ingedeeld in drie verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel is het kortetermijngeheugen. Dat wordt ook wel het sensorisch geheugen genoemd. Daarna komt het werkgeheugen, waarbij informatie wel of niet doorgaat naar het langetermijngeheugen, het derde onderdeel. 

Als informatie in het langetermijngeheugen een negatieve lading heeft, dan wordt met de MatriXmethode die informatie vervangen door neutrale of positieve informatie. Het MatriXwerkmodel wordt gebruikt om informatie denkbeeldig te onthouden in het werkgeheugen. Vervolgens wordt het opgeslagen in het langetermijngeheugen als een neutraal of positief feit.

Uitleg MatriXwerkmodel

Informatie die is onthouden kan positief, neutraal of negatief zijn. Cognitieve informatie heeft te maken met leren, stress en een vol hoofd (mentale overbelasting). Emotionele problemen hebben te maken met bijvoorbeeld angsten, trauma's en rouwverwerking. 

Het is belangrijk dat negatief beladen informatie en herinneringen worden gememoriseerd als neutrale of positieve informatie. Met de MatriXmethode krijg je de handvatten om dat doelgericht te doen op een veilige, kortdurende manier.

Zoals eerder al besproken is het MatriXwerkmodel een praktische uitleg van het brein. Informatie die op een verkeerde of negatieve manier staat opgeslagen in het langetermijngeheugen, zal vervangen moeten worden. Door drie stappen te gebruiken tijdens een gesprek of coaching, wordt dat op een krachtige manier gedaan.

Bij cognitieve klachten wordt informatie namelijk:

  • geclusterd 
  • vervolgens handiger ingericht 
  • daarna gememoriseerd/onthouden. 

Als één van deze stappen niet wordt gezet, dan is een sessie minder effectief. De cliënt moet focus hebben om de hulpvraag op een doelgerichte manier aan te pakken.

Ingrid traint professionals met de MatriXmethode

Bij emotionele hulpvragen wordt informatie die een negatieve lading heeft eerst ontladen. De trigger die het probleem veroorzaakt als iemand aan een nare situatie denkt of wordt herinnerd, wordt dan direct geactiveerd. De stappen bij emotionele klachten zijn om de onderliggende oorzaak te:

  • ontladen
  • neutraliseren
  • vervangen

De persoon kan er voor kiezen om de herinnering op een neutrale of positieve manier te onthouden in het langetermijngeheugen. Het is niet nodig om inhoudelijk te praten over de oorzaak van het probleem. De hulpvrager gaat zelf in zijn eigen hoofd aan het werk, de professional begeleidt.

Conclusie

Het MatriXwerkmodel is een simpele, logische uitleg van het praktische brein. Dit brein bevat drie onderdelen: het sensorisch geheugen, het kortetermijngeheugen of werkgeheugen en het langetermijngeheugen. Bij cognitieve problemen zoals stress of leerproblemen wordt informatie op een doelgerichte manier geclusterd, vervolgens handiger ingericht en daarna gememoriseerd/onthouden. Emotionele klachten zoals angsten en trauma's worden eerst ontladen, daarna geneutraliseerd en vervangen. Hierbij is het niet nodig om inhoudelijk te praten over de oorzaak van de hulpvraag.

------------
Stel je eens voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst, zonder afhankelijk te zijn van complexe protocollen, wachtlijsten en dossiervorming. En dat je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als kortdurende, doelgerichte coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode