MatriXmethode leren?

MatriXmethode leren?

Heb je interesse om de MatriXmethode te leren toepassen in je werk? Dan is de kortdurende training een prima aanvulling die je kunt volgens naast je huidige werk. Je kan deze interventie toepassen naast alles dat je al succesvol doet. In enkele dagen of weken leer je een praktische interventietechniek waarmee je direct een glimlach en opluchting zult zien bij jou en je cliënt.

Wil je weten wat de voordelen zijn en wat je krijgt tijdens de training? In dit artikel krijg je daar uitleg over. 

De MatriXmethode leer je naast je huidige werkzaamheden en pas je toe naast alles dat je al succesvol doet

Zoals je hebt kunnen zien, maak je de techniek vooral eigen door het te toe te passen in de praktijk. Net zoals met je rijbewijs leer je autorijden vooral door het te doen. Als je het op de juiste manier doet, is het bereiken van positieve resultaten in korte tijd zeker mogelijk.

Eerst iets meer over de MatriXmethode zelf. Het is een veilig toepasbare, oplossingsgerichte coachingsinterventie bij mentale blokkades en belemmeringen. Daarbij is het niet nodig dat de probleeminhoud gedeeld hoeft te worden door de hulpvrager. Daardoor komt de persoon met de hulpvraag direct tot de kern van de hulpvraag. Dat maakt deze techniek uniek, veilig, kortdurend en doelgericht.

De MatriXmethode werkt bij cognitieve (IQ) en emotionele (EQ) hulpvragen. Daarbij blijft de probleeminhoud privé, zodat jij als professional niet belast wordt en de cliënt direct tot de kern van de hulpvraag komt

Deze interventie is toepasbaar bij mentale hulpvragen zoals angsten, trauma's, onverwerkte emoties, tinnitus, onbegrepen (pijn)klachten, stress, en moeite met informatie onthouden/leren. Je ziet het: het is veelzijdig en breed toepasbaar. In de video krijg je verdere uitleg en ervaringen van professionals die er mee werken:

Werking van de MatriXmethode

De methode werkt omdat de persoon met het probleem, de cliënt, zelf de regie krijgt over zijn eigen leer- en denkprocessen. Met specifieke vragen wordt de kracht van de verbeelding gebruikt om het mentale problemen zelf aan te pakken. Daarbij kan je als professional uit de probleeminhoud blijven en specifieke MatriXvragen stellen om tot de kern van de hulpvraag te komen. De cliënt gaat zelf denkbeeldig aan de slag met zijn of haar mentale probleem.

De stappen van de praktische werking van het brein door het toepassen van de methode wordt wordt uitgelegd met het MatriXwerkmodel:

Uitleg MatriXwerkmodel

De drie stappen bij emotionele problemen 

Er zijn enkele stappen die worden gezet bij het verwerken van angsten, trauma's en emotionele problemen. De effectiviteit is afhankelijk van de ernst van het probleem, maar ook of iemand afhankelijk is van het systeem (complexe protocollen, langdurige hulp, veel praten).

Een emotioneel probleem wordt aangepakt met drie stappen:

 1. Stap 1: Ontladen 
 2. Stap 2: Neutraliseren
 3. Stap 3: Vervangen 

Door een emotionele hulpvraag op deze manier aan te pakken, is een sessie in de meeste gevallen een succes. Als één van de drie stappen niet wordt gezet, dan is het effect minder. Het zorgvuldig gebruikmaken van deze stappen biedt meer kans om het maximale uit de coaching te halen.

De drie stappen bij cognitieve hulpvragen

Bij IQ-vraagstukken zoals moeite met informatie onthouden en een vol hoofd, zijn andere stappen van toepassing: 

 1. Stap 1: Clusteren 
 2. Stap 2: Inrichten 
 3. Stap 3: Memoriseren 

Als één van deze stappen niet wordt gezet, dan is een sessie minder effectief. De cliënt moet de focus hebben om de hulpvraag op deze manier aan te pakken. Als er een opluchting en een glimlach verschijnt, dan weet je dat de sessie geslaagd is. 

Waarom je een veilige interventie leert

Er zijn veel gesprekstechnieken die worden toegepast, maar niet zo snel werken of effectief zijn. Dat is jammer, want als iemand nu een hulpvraag heeft, moet hij of zij zo snel mogelijk geholpen worden. Waarom denk jij dat er zoveel wachtlijsten zijn? Waarschijnlijk doordat er veel gepraat wordt over wat er is gebeurd, wie er bij waren, hoe het precies ging, of er eerder al soortgelijke situaties zijn voorgevallen of wat iemands levenslijn is. Dat kost veel tijd, terwijl de persoon zelf vooral de baas wilt worden over zijn eigen leer- en denkprocessen.

Bij de MatriXmethode is er een kortdurend traject en weinig woorden per gesprek nodig. Doordat de professional specifieke vragen stelt, gaat de cliënt zelf aan de slag met de innerlijke beleving die wordt ervaren bij een specifieke mentale hulpvraag.

In de animatie krijg je een korte uitleg over waarom de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden tijdens een coachingsgesprek:

Resultaten

Je hebt al eerder gezien van de ervaringen dat professionals snel resultaat zien bij hun cliënten. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Ook vertelt Saboor Abed, de huisarts in Barneveld, over de voordelen en resultaten nu de MatriXmethode wordt ingezet in zijn huisartsenpraktijk:

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Ook is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: 

Binnen enkele dagen tot enkele weken kan een professional met hbo-werk- of denkniveau de MatriXmethode leren toepassen. De kracht van deze kortdurende interventie is dat de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden tijdens een gesprek. Er zijn weinig woorden nodig voor een hoog rendement. Tijdens de training leer je alle MatriXcompetenties om mensen met cognitieve en emotionele problemen veilig en doelgericht te helpen.

----------

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode