Matrix coaching of gebruik maken van de MatriXmethode?

Matrix coaching

Bij hulp voor mentale en psychische problemen wordt vaak gebruik gemaakt van een professional die de MatriXmethode toepast. Toch bestaat er af en toe onduidelijkheid over de term MatriXcoaching en het gebruikmaken van de MatriXmethode als interventie. In dit artikel krijg je uitleg wat MatriXcoaching is en waarom het beter is om gebruik te maken van iemand die deze coachingsinterventie toepast.

Coaching vs gebruik maken van de MatriXmethode

In principe mag iedereen zich tegenwoordig een coach noemen. Het is een onbeschermde term. Een voordeel is dat direct duidelijk is wat het betekent: iemand die coacht, helpt een ander (coachee) met een probleem dat diegene heeft. Het doel van een coach is anderen helpen leren.

matrix coaching

Bij het toepassen van de MatriXmethode is er een wezenlijk verschil met iemand coachen. De cliënt of coachee leert namelijk niet van de coach, maar van zichzelf. Hij of zij begrijpt hoe het eigen hoofd werkt. Daarmee weet iemand hoe mentale of psychische belemmeringen aan te pakken op de eigen manier.

Diverse soorten professionals

De MatriXmethode wordt toegepast door diverse soorten professionals uit verschillende werkgebieden. Onder andere mensen uit de zorg (GGZ), hulpverlening en het onderwijs passen deze coachingstechniek toe. Deze soort professionals noemen zichzelf geen coach. 

Wel zijn er veel deskundigen die een eigen praktijk hebben. Zij noemen zichzelf wel vaak een coach, omdat cliënt op zoek zijn naar coaching met de MatriXmethode. Daarom gebruiken wij als MatriXmethode Instituut het woord 'MatriXcoach' niet, maar wel 'de professional die de MatriXmethode toepast'.

Coachingsinterventie 

De MatriXmethode is een interventie op basis van coaching. Daarbij zijn er geen langdurige gesprekken nodig, omdat de oorzaak van het probleem niet gedeeld hoeft te worden. Ook is er geen complex protocol en dossiervorming nodig, want de coaching duurt vaak niet langer dan één tot drie sessies per hulpvraag.

Conclusie

Een betere benaming voor MatriXcoaching is 'het gebruik maken van de MatriXmethode'. Deze coachingsinterventie wordt door diverse soorten professional toegepast bij mentale en/of psychische problemen. De coachee bedekt en past zelf de eigen oplossing toe voor het eigen probleem. Omdat de oorzaak hoeft niet gedeeld te worden, blijft de coach/professional uit de inhoud van het probleem.

------------ 

Ben je een professional en wil je het verschil maken? De MatriXmethode biedt een kortdurende, veilige en doelgerichte coachingsinterventie Uit onderzoek en ervaringen blijkt dat cliënten vaak binnen één tot drie sessies van hun hulpvraag af zijn. 

Ook interessant: 

MEER WETEN?

Meer werkplezier met minder moeite?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken of publicaties in je mailbox. Voorkom moeilijke, tijdrovende trajecten en protocollen die het gesprek complex maken.

Krijg meetbaar effectievere resultaten met deze unieke en veilige methode, zonder te worden belast met de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode