Vanaf welke leeftijd is de MatriXmethode toepasbaar?

De MatriXmethode is een kortdurende gesprekstechniek bij mentale problemen. Dit houden zowel cognitieve als emotionele klachten in. Hoewel het een breed inzetbare techniek is, wordt het niet bij alle personen in iedere leeftijdcategorie toegepast. Vanaf welke leeftijd kan het wel ingezet worden?

De methode is toepasbaar bij kinderen, jongeren en volwassenen. De minimale leeftijd is ongeveer vijf jaar. Vanaf die leeftijd is een kind namelijk talig. Het is belangrijk dat iemand zijn eigen mentale beleving kan uitdrukken. Dit kan in woorden zijn, maar ook in lichaamstaal. Daarnaast is het belangrijkst dat iemand zijn eigen denkprocessen duidelijk van verwoorden en de focus heeft en kan behouden.

traumatische ervaring voorbeelden

De methode is breed inzetbaar bij verschillende soorten klachten die daadwerkelijk zijn gebeurd of mogelijk in de toekomst gaan gebeuren. De MatriXmethode doet niets met vorige levens of hypnose. Wel is het veilig en doelgericht inzetbaar bij:

De doelgerichte interventie biedt snel resultaat bij mentale blokkades en belemmeringen. Daarbij worden (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

  • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
  • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
  • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
  • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
  • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
  • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
  • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

De MatriXmethode is toepasbaar bij kinderen vanaf de leeftijd van ongeveer vijf jaar. Dat komt doordat vanaf die leeftijd iemand zijn eigen beleving (duidelijk) kan verwoorden of uitbeelden. Het is toepasbaar bij verschillende mentale klachten, dus zowel cognitieve en emotionele hulpvragen.

------------
Stel je eens voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst, zonder afhankelijk te zijn van complexe protocollen, wachtlijsten en dossiervorming. En dat je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als kortdurende, doelgerichte coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je effectieve gesprekken en het verschil maken?

Ontvang kosteloos een download in je mailbox en voorkom moeizame, ineffectieve gesprekken met je cliënt.

Krijg effectieve resultaten door met gerichte vragen direct tot de kern van de hulpvraag te komen. Deze unieke en veilig toepasbare methode bevrijdt jou en je cliënt van gesprekken die gaan over de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode