Langetermijngeheugen aangetast?

Langetermijngeheugen aangetast

Het langetermijngeheugen kan zijn aangetast door verschillende redenen. Een oorzaak is bijvoorbeeld het gebruik van verdovende middelen, zoals alcohol en drugs. Ook kan iemand het gevoel hebben dat het langetermijngeheugen is beschadigd als iemand last ervaart van een mentale druk of overbelasting. Toch hoeft een beschadigd langetermijngeheugen geen obstakel te zijn om cognitieve of emotionele problemen aan te pakken.

Wanneer iemand hulp zoekt en van een mentaal of psychisch probleem af wilt, dan is de MatriXmethode een kortdurende interventie die helpt. Waarom en hoe werkt het? In dit artikel met video's wordt het uitgelegd. 

Wat is het praktische brein? Dat is het brein dat iemand denkbeeldig heeft opgeslagen in het langetermijngeheugen. Het medische brein houdt de hersenen in, dat is wat iemand ziet als er bijvoorbeeld een röntgenfoto wordt gemaakt. Maar het praktische brein is het denkbeeldige hoofd waar informatie staat opgeslagen. Dat gedeelte van het brein wordt gebruikt bij het aanpakken van cognitieve of emotionele problemen.

Het brein bestaat uit het: 

  • Sensorisch geheugen
  • Werkgeheugen
  • Langetermijngeheugen

Iemand die last heeft van een mentaal probleem, wil hulp krijgen om het probleem op de eigen manier op te lossen. Door de juiste vragen te stellen op het juiste moment door de juiste persoon is dat mogelijk. Ook als het geheugen van de cliënt is aangetast, is er een oplossing mogelijk. Want als iemand nog steeds een beleving heeft bij een gebeurtenis dat is gebeurd of mogelijk gaat gebeuren, dan is deze manier van coaching toepasbaar.

Als het langetermijngeheugen is aangetast, is het belangrijk dat daar het probleem wordt aangepakt. Dat kan op veilige en doelgerichte manier gedaan worden door het stellen van specifieke vragen aan de cliënt. Daarbij worden drie verschillende soorten stappen genomen, afhankelijk van de hulpvraag.

Dus als je informatie wilt opslaan, moet dit worden onthouden op de volgende manieren:

  1. Stap 1: Clusteren
  2. Stap 2: Inrichten 
  3. Stap 3: Memoriseren

Als alle zintuigen worden gebruikt bij een emotioneel probleem, zoals een angst of trauma, dan wordt het een kaal feit. In het langetermijngeheugen staat het daar wel opgeslagen, maar het heeft geen lading meer. 

Ook in een aangetast langetermijngeheugen kunnen trauma's worden onthouden. Deze moeten in drie stappen worden verwerkt:

  1. Stap 1: Ontladen 
  2. Stap 2: Neutraliseren 
  3. Stap 3: Vervangen

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend: 

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten. 

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Conclusie: Langetermijngeheugen aangetast

Cliënten die last hebben van een aangetast langetermijngeheugen heeft vaak nog steeds een beleving ergens bij.  Denk aan een angst, trauma of vol hoofd. Die beleving is en wordt opgeslagen als neutrale, positieve of negatieve informatie. Als het een negatieve lading heeft, dan moet het probleem worden vervangen. Met de MatriXmethode worden alle zintuigen gebruikt om tot die eigen oplossing te komen door de cliënt zelf.

------------

Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode