Deze interventie is kortdurend in de eerste lijn.

Kortdurende psychologische interventie voor de eerste lijn

Er zijn diverse kortdurende interventies voor psychologische problemen die worden toegepast in de eerste lijn (huisartsenpraktijk). Toch zijn niet al die methodieken een effectieve oplossing voor mentale problemen van de cliënt/patiënt. De huisarts schrijft in veel gevallen medicatie voor, zonder dieper naar de oorzaak te gaan. De hulpvrager wordt afhankelijk van medicatie en het systeem. Echter zit de echte oplossing niet in een pilletje, maar wel in het eigen hoofd van de persoon.

Er is een kortdurende interventie die snel resultaat biedt. Deze veilige aanpak bij mentale (cognitieve en emotionele) hulpvragen kan een doorbraak betekenen voor de eerste lijn. Daarmee worden cliënten en patiënten niet afhankelijk van een langdurig traject of complex protocol. De cliënt met het mentale probleem wordt vaak binnen één tot drie sessies succesvol geholpen, zonder dat de oorzaak van het probleem gedeeld hoeft te worden.

Dat beamen de huisarts Saboor Abed en Praktijk Ondersteunder Huisarts-GGZ Adrie van der Wijst:

Het verschil maken in de eerste lijn

Wat is kortdurend in de psychologie? Een succesratio van 30% met een gemiddeld traject van acht sessies is vaak al hoog. Toch kan dit percentage hoger als de cliënt zelf de oplossing voor het eigen probleem bedenkt en toepast. Vele praatsessies of tips van de zorgprofessional luchten vaak wel (tijdelijk) op, maar verhelpt het probleem niet. De kans op terugval is dan groot en op langere termijn is het probleem er nog of is zelfs erger geworden.

Gelukkig is er een manier waarbij de persoon met de hulpvraag al in de eerstelijnszorg de regie kunt krijgen over het eigen hoofd. Daarmee bedenkt hij of zij zelf een eigen, handige manier en past deze toe bij bijvoorbeeld een angst. Deze kortdurende interventie bij psychologische obstakels dient zorgvuldig uitgevoerd te worden. Als er langer dan drie sessies per hulpvraag nodig is, dan wordt de methode niet op de juiste manier toegepast.

kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn

Bij het verwerken van emotionele problemen, bijvoorbeeld een angst of trauma, horen drie stappen. Aan de hand van het stellen van de juiste vragen door de zorgprofessional, krijgt de cliënt de regie over zijn eigen denkprocessen.

De drie fases zijn:

  1.  Stap 1: Ontladen
  2.  Stap 2: Neutraliseren
  3.  Stap 3: Vervangen

Uit onderzoek blijkt dat vaak minder dan sessies per hulpvraag voldoende zijn. De meeste cliënten hebben vaak geen last meer van het mentale probleem. De kans op terugval of decompensatie is nihil, want anders zou de cliënt of patiënt het probleem zelf weer een negatieve lading moeten geven.

Welke kortdurende psychologische interventie voor professionals in de eerste lijn is veilig en doelgericht? Er zijn diverse technieken die worden ingezet, maar een kortdurende en doelgerichte is de MatriXmethode. De hoge slagingskans en een forse vermindering van het benodigde aantal sessies wordt als positief ervaren. De professionals in de eerstelijnszorg en hun cliënten/patiënten hebben positieve ervaringen bij deze interventie op basis van coaching.

------------

Ben je een professional en wil je het verschil maken? De MatriXmethode biedt een kortdurende, veilige en doelgerichte coachingsinterventie. Uit onderzoek en ervaringen blijkt dat cliënten vaak binnen één tot drie sessies van hun hulpvraag af zijn.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode