Interventiemethode

Wil je een interventiemethode toepassen, maar weet je niet welke daadwerkelijk zorgt voor een positieve verandering bij je cliënt? Wil je een methodiek die:

  • oplossingsgericht is?
  • snel resultaat biedt?
  • met non-verbale gesprekken zorgt voor blije cliënten?

Maak dan kennis met de interventie die Ingrid Stoop heeft ontwikkeld: de MatriXmethode.

interventiemethode

De MatriXmethode is een interventiemethode op basis van coaching. Het is toepasbaar bij zowel cognitieve als emotionele hulpvragen. Deze methode is sinds 1991 in ontwikkeling door Ingrid Stoop en honderden professionals die de methodiek toepasse. Het zit op dit moment van schrijven in een fase om van practice base evidence naar evidence based te gaan.

De MatriXmethode als interventie biedt voordelen voor cliënten die liever niet over hun problemen praten. En voor professionals die liever niet belast willen worden met de probleeminhoud.

Na het bekijken van de onderstaande animatie weet je waarom het delen van de probleeminhoud niet hoeft bij deze methodiek:

Interventiemethode voor professionals

Verschillende professionals passen deze interventietechniek toe bij mentale hulpvragen van de cliënt. Daarbij is het niet nodig om diepgaand en langdurig te praten over de probleeminhoud. Er komt geen drama naar boven, wat fijn is voor jou én de hulpvrager.

Het is een unieke aanpak die voor cliënten én professionals diverse voordelen biedt. Doordat de professional uit het verhaal blijft, is het veilig toepasbaar bij mensen die (liever) niet willen, kunnen, mogen of durven praten over hun hulpvraag. Doordat uit het verhaal gebleven wordt, raakt het hoofd van de begeleider/professional niet vol met gedoe van anderen.

Veilig toepasbare interventiemethode die (liever) niet over hun mentale issues mogen, durfen, kunnen of willen praten.

De afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen gemaakt om de MatriXmethode kortdurend en doelgerichter te maken. Ingrid Stoop, ontwikkelaar van deze coachingsinterventie, maakt deze aanpak jaarlijks krachtiger voor professionals die het inzetten.

Veilige methode en oplossingsgerichte interventie

De methode biedt diverse voordelen:

  • De professional blijft uit de inhoud van het probleem door het stellen van de juiste vragen op het juiste moment aan de juiste persoon
  • Er vindt geen heftige herbeleving plaats
  • Cliënten met cognitieve of emotionele problemen kunnen ermee worden geholpen
  • Vrij van dossiervorming en complex protocol
  • Het is een kortdurende, veilige en doelgerichte gesprekstechniek

Tot nu toe zijn er vrijwel geen negatieve ervaringen bekend. Als de coach/professional de methode op de juiste manier toepast, kan iemand niet ervan decompenseren of in een zwart dal raken. De enige bijwerking die bekend is, is dat de cliënt moe kan zijn na een sessie. Dat is maar goed ook, want de cliënt lost het probleem zelf op de eigen manier op.


De interventie is toepasbaar bij cognitieve en emotionele klachten. Dossiervorming, langdurige praatsessies of (heftige) herbeleving blijven buiten beschouwing. Tot nu toe toe is de enige bijwerking bekend dat de cliënt wat moe kan zijn na een gesprek. Dat komt doordat de persoon zelf aan het werk gaat met zijn mentale problemen en denkprocessen.


Wat zijn de ervaringen met deze methodiek? Wat zijn de resultaten en waarom passen professionals deze interventiemethode toe? Krijg inzichten in de beweegredenen en ervaringen van professionals die de methode toepassen in hun werk:

De MatriXmethode toepassen als coachingsinterventie

Professionals met minimaal hbo-werk of denkniveau kunnen de methode toepassen. Dit is een eis, onder andere omdat de professional moet snappen hoe en waarom dit werkt. Daarnaast is het noodzakelijk dat om goed rapport te maken. Ook is het belangrijk dat de juiste vragen op het juiste moment wordt gesteld. Als deze vaardigheden worden beheerst, slaagt een sessie met deze interventiemethode vrijwel altijd.

De zintuigen spelen een grote rol om deze cognitieve en emotionele vraagstukken aan te pakken. De kracht van de verbeelding staat centraal. Door specifieke vragen die de professional stelt, kan de cliënt zelf een unieke, eigen manier bedenken en toepassen om geen last meer te ervaren. 

Hoe zit dat precies? En hoe werken de zintuigen bij het aanpakken van mentale problemen? Na het bekijken van de video heb je daar een antwoord op:


Vandaag de dan zijn er allerlei soorten interventiemethoden die worden toegepast. Veel daarvan zijn overgewaaid uit andere landen of gekopieerd. De MatriXmethode is vooral ontstaan uit praktijkervaringen. Doordat Ingrid vragen ging stellen, ontdekte ze hoe de hulpvrager zelf een manier kan bedenken en toepassen die effectief werkt. Bijvoorbeeld bij onverwerkte emoties (EQ) zoals angsten en trauma's, maar ook bij cognitieve problemen (IQ) zoals een vol hoofd, stress en moeite met informatie onthouden.

Uiteindelijk zijn dat allemaal eigen denkprocessen die iemand heeft. En de persoon die daar last van heeft, kan daar zelf invloed op hebben zodat het een 'kaal' feit wordt. Hj of zij heeft er dan geen last meer van en kan weer stappen zetten in het leven. Zonder over de probleeminhoud te hoeven praten.

In de video krijg je uitleg hoe deze zoektocht en ontwikkeling tot stand zijn gebracht in de afgelopen jaren:

Conclusie: Interventiemethode

De MatriXmethode is een coachingsinterventie die breed inzetbaar is. Niet iedere professional kan het toepassen, want hij of zij zal de juiste kwaliteiten en vaardigheden moeten bezitten. Als deze interventiemethode op de juiste manier wordt toegepast, zijn langdurige gesprekken over de probleeminhoud en verwijzingen in veel gevalle niet nodig.

------------
Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode