Interventiemethode bij mentale problemen

Interventiemethode

Bestaat er een interventiemethode die oplossingsgericht is, snel resultaat biedt en weinig woorden nodig is? Ja, die is er.

De MatriXmethode is een interventiemethode op basis van coaching. Het is toepasbaar bij zowel cognitieve als emotionele hulpvragen. Deze methode is sinds 1991 in ontwikkeling door Ingrid Stoop en honderden professionals die de methodiek toepasse. Het zit op dit moment van schrijven in een fase om van practice base evidence naar evidence based te gaan.

De MatriXmethode als interventie biedt voordelen voor cliënten die liever niet over hun problemen praten. En voor professionals die liever niet belast willen worden met de probleeminhoud.

Interventiemethode voor professionals

Verschillende professionals passen deze interventietechniek toe bij mentale hulpvragen van de cliënt. Daarbij is het niet nodig om diepgaand en langdurig te praten over de probleeminhoud. Er komt geen drama naar boven, wat fijn is voor jou én de hulpvrager.

Het is een unieke aanpak die voor cliënten én professionals diverse voordelen biedt. Doordat de professional uit het verhaal blijft, is het veilig toepasbaar bij mensen die (liever) niet willen, kunnen, mogen of durven praten over hun hulpvraag. Doordat uit het verhaal gebleven wordt, raakt het hoofd van de begeleider/professional niet vol met gedoe van anderen.

Veilig toepasbare interventiemethode die (liever) niet over hun mentale klachten mogen, durfen, kunnen of willen praten.

De afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen gemaakt om de MatriXmethode kortdurend en doelgerichter te maken. Ingrid Stoop, ontwikkelaar van deze coachingsinterventie, maakt deze aanpak jaarlijks krachtiger voor professionals die het inzetten.

Veilige methode en oplossingsgerichte interventie

De methode biedt diverse voordelen:

  • De professional blijft uit de inhoud van het probleem door het stellen van de juiste vragen op het juiste moment aan de juiste persoon
  • Er vindt geen heftige herbeleving plaats
  • Cliënten met cognitieve of emotionele problemen kunnen ermee worden geholpen
  • Vrij van dossiervorming en complex protocol
  • Het is een kortdurende, veilige en doelgerichte gesprekstechniek

Tot nu toe zijn er vrijwel geen negatieve ervaringen bekend. Als de coach/professional de methode op de juiste manier toepast, kan iemand niet ervan decompenseren of in een zwart dal raken. De enige bijwerking die bekend is, is dat de cliënt moe kan zijn na een sessie. Dat is maar goed ook, want de cliënt lost het probleem zelf op de eigen manier op.


De interventie is toepasbaar bij cognitieve en emotionele klachten. Dossiervorming, langdurige praatsessies of (heftige) herbeleving blijven buiten beschouwing. Tot nu toe toe is de enige bijwerking bekend dat de cliënt wat moe kan zijn na een gesprek. Dat komt doordat de persoon zelf aan het werk gaat met zijn mentale klacht en denkprocessen.


Ervaringen met de interventiemethode

Wat zijn de ervaringen met deze methodiek? Wat zijn de resultaten en waarom passen professionals deze interventiemethode toe? Krijg inzichten in de beweegredenen en ervaringen van professionals die de methode toepassen in hun werk:

De MatriXmethode toepassen als coachingsinterventie

Professionals met minimaal hbo-werk of denkniveau kunnen de methode toepassen. Dit is een eis, onder andere omdat de professional moet snappen hoe en waarom dit werkt. Daarnaast is het noodzakelijk dat om goed rapport te maken. Ook is het belangrijk dat de juiste vragen op het juiste moment wordt gesteld. Als deze vaardigheden worden beheerst, slaagt een sessie met deze interventiemethode vrijwel altijd.

interventiemethode

Conclusie: Interventiemethode

De MatriXmethode is een coachingsinterventie die breed inzetbaar is. Niet iedere professional kan het toepassen, want hij of zij zal de juiste kwaliteiten en vaardigheden moeten bezitten. Als deze interventiemethode op de juiste manier wordt toegepast, zijn langdurige gesprekken over de probleeminhoud en verwijzingen in veel gevalle niet nodig.

------------
Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst die je wekelijks >25% aan praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Wil je effectieve gesprekken en het verschil maken?

Ontvang kosteloos een download in je mailbox en voorkom moeizame, ineffectieve gesprekken met je cliënt.

Krijg effectieve resultaten door met gerichte vragen direct tot de kern van de hulpvraag te komen. Deze unieke en veilig toepasbare methode bevrijdt jou en je cliënt van gesprekken die gaan over de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode