MatriXmethode

Hoe werkt de MatriXmethode?

De MatriXmethode is een veilig toepasbare, oplossingsgerichte coachingsinterventie. Deze werkt op basis van het stellen van specifieke vragen, zonder dat er inhoudelijk over de oorzaak van het probleem gepraat hoeft te worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het praktische brein door de cliënt.


De MatriXmethode werkt bij veel soorten mentale hulpvragen, mits er geen medische verklaring voor is.


Deze interventie op basis van coaching is toepasbaar bij diverse soorten mentale en psychische hulpvragen. Denk aan angsten, trauma's, onverwerkte emoties, stress, mentale overbelasting en moeite met informatie onthouden/leren. Het werkt bij veel soorten mentale hulpvragen, mits er geen medische verklaring voor is.

Werking van de MatriXmethode

De methode werkt omdat de persoon met het probleem, de cliënt, weer de regie krijgt over het eigen hoofd. Door het stellen van specifieke vragen, wordt het praktische brein geactiveerd. Dankzij de kracht van de verbeelding ontdekt en past de persoon met het probleem zijn of haar hulpvraag aan op de eigen manier. Daarbij kan de professional uit de probleeminhoud blijven door specifieke vragen te stellen. De cliënt gaat zelf denkbeeldig aan de slag met zijn of haar mentale probleem.


Door het stellen van specifieke vragen, wordt het praktische brein geactiveerd.


De drie stappen bij emotionele problemen 

Er zijn enkele stappen die worden gezet bij het verwerken van angsten, trauma's en emotionele problemen. De effectiviteit is afhankelijk van de ernst van het probleem, maar ook of iemand afhankelijk is van het systeem (complexe protocollen, langdurige hulp, veel praten).

Een emotioneel probleem wordt aangepakt met drie stappen:

 1. Stap 1: Ontladen 
 2. Stap 2: Neutraliseren
 3. Stap 3: Vervangen 

Door een emotionele hulpvraag op deze manier aan te pakken, is een sessie in de meeste gevallen een succes. Als één van de drie stappen niet wordt gezet, dan is het effect minder. Het zorgvuldig gebruikmaken van deze stappen biedt meer kans om het maximale uit de coaching te halen.

De drie stappen bij cognitieve hulpvragen

Bij IQ-vraagstukken zoals moeite met informatie onthouden en een vol hoofd, zijn er andere stappen van toepassing: 

 1. Stap 1: Clusteren 
 2. Stap 2: Inrichten 
 3. Stap 3: Memoriseren 

Als één van deze stappen niet wordt gezet, dan is een sessie minder effectief. De cliënt moet de focus hebben om de hulpvraag op deze manier aan te pakken. Als er een opluchting en een glimlach verschijnt, dan weet je dat de sessie geslaagd is. 

Waarom de MatriXmethode een veilige interventie is

Er zijn veel gesprekstechnieken die worden toegepast, maar niet zo snel werken of effectief zijn. Dat is jammer, want als iemand nu een hulpvraag heeft, moet hij of zij zo snel mogelijk geholpen worden.


Bij de MatriXmethode is er een kortdurend traject en weinig woorden per gesprek nodig. De cliënt gaat zelf aan de slag met zijn of haar innerlijke beleving bij een specifieke mentale hulpvraag.


Veel tijd gaat verloren als er gepraat moet worden over de mentale klacht. Er wordt dan vooral nadruk gelegd op wat er precies gebeurd is of mogelijk gaat gebeuren. Ook worden er over gedragsproblemen gepraat, terwijl het gedrag juist een gevolg is van een onderliggende klacht. 

Bij de MatriXmethode zijn veel verhaal en langdurige trajecten niet nodig. Waarom niet? Omdat de eigen oplossing van de persoon zelf ontdekt en toegepast wordt aan de hand van het stellen van de juiste vragen. Welke voordelen geeft dat? In de animatie krijg je een antwoord:

Uitleg van de stappen: het MatriXwerkmodel

Met hulp van een professional die de MatriXmethode toepast, bedenkt de persoon met de hulpvraag zelf de eigen oplossing. Daarbij worden op het juiste moment de juiste vragen gesteld. De stappen van de werking van het praktische brein wordt uitgelegd met het MatriXwerkmodel:

Uitleg MatriXwerkmodel

Mentale/psychische hulpvragen

Iedere persoon heeft zelf invloed op zijn of haar eigen interne processen die zich in het brein afspelen. Dat is bijvoorbeeld aan een angst of trauma. Ook problemen met het onthouden van informatie hebben met interne processen te maken. De persoon zelf kan daardoor een specifiek probleem positief beïnvloeden op de eigen manier.

Oplossingen van anderen zijn geen oplossingen voor de persoon die last heeft van de hulpvraag. Het is krachtig om deze coachingstechniek toe te passen, omdat de cliënt zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast.

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Conclusie: hoe werkt de MatriXmethode?

Deze praktische coachingsinterventie werkt op basis van coaching. De coach/professional stelt daarbij specifieke vragen. Daarbij wordt gebruik wordt gemaakt van het praktische brein door de cliënt. Hij of zij met het psychische probleem, ontdekt en past daarbij de eigen oplossing toe.

------------
Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Meer werkplezier met minder moeite?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken of publicaties in je mailbox. Voorkom moeilijke, tijdrovende trajecten en protocollen die het gesprek complex maken.

Krijg meetbaar effectievere resultaten met deze unieke en veilige methode, zonder te worden belast met de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode