Wat zijn de ervaringen met de MatriXmethode?

Ervaring met de MatriXmethode

Wat is de ervaring met de MatriXmethode en hoe effectief is deze coachingstechniek als interventie? Er zijn diverse soorten ervaringsverhalen beschikbaar waarbij je ziet en ontdekt hoe deze methode werkt bij mentale problemen. Dat kunnen cognitieve hulpvragen zijn (zoals stress, een vol hoofd, onbegrepen (pijn)klachten, moeite met informatie onthouden) en emotionele problemen (zoals angsten en trauma's). Daarbij hoeft de probleeminhoud niet gedeeld te worden.

Bij het toepassen van de MatriXmethode is het delen van de probleeminhoud en het aanspreken op iemands gedrag niet van belang. Wel is het belangrijk dat de hulpvrager zelf zijn eigen oplossing ontdekt en toepast op de eigen manier. De ervaringen tonen aan dat dit als prettig (en effectief) wordt ervaren door zowel de cliënt als de professional.

De persoon die daar last van heeft, haar daar een eigen plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak en gedachte bij. De enige die daar iets aan kan doen en (positief) veranderen, is de persoon zelf. De professional begeleidt, de cliënt gaat zelf aan de slag.

Waarom is de methodiek veilig toepasbaar door professionals? In de animatie krijg je daar antwoord op:

Hieronder worden enkele ervaringen gedeeld, zodat je een indruk krijgt over deze methode. Bijvoorbeeld van Inge de Braak. Ze werkt al enkele jaren met de MatriXmethode. Ze deelt zelf hoe ze en haar cliënt de coaching hebben ervaren:

ervaring matrix methodeKort over de MatriXmethode

De coachingsinterventie op basis van coaching werkt doordat gebruikt wordt gemaakt van het praktische brein. Dit brein, dus niet het medische brein, wordt beïnvloed doordat de persoon met een mentale hulpvraag zelf aan zijn eigen 'knoppen draait'. Het is daarbij niet nodig dat de oorzaak van het probleem gedeeld hoeft te worden. De coach/professional stelt specifieke vragen, waardoor de persoon de eigen, interne processen in het brein zelf positief beïnvloedt.

matrixmethode ervaringToepasbaarheid

De MatriXmethode is breed toepasbaar, zowel bij problemen die in het verleden zijn ontstaan als bij doemscenario's die nu al zijn bedacht voor iets dat mogelijk gaat gebeuren. Het is toepasbaar bij:

  • Emotionele problemen

Denk aan een angst, trauma en een onverwerkte emotie. Daarbij vindt er geen herbeleving plaatst. Ook hoeft de inhoud van het probleem niet gedeeld te worden.

  • Cognitieve problemen  

Voorbeelden van cognitieve belemmeringen zijn moeite met informatie onthouden, leren, stress en mentale overbelasting. Bij het toepassen van deze methode creëert de hulpvrager/cliënt een eigen, nieuwe strategie die handiger werkt voor hem of haar.


"Deze techniek werkt bij IQ en EQ, zonder dat probleeminhoud gedeeld hoeft te worden. Iedereen heeft de eigen oplossing voor hun eigen mentale problemen. De MatriXmethode is de manier om dat te doen"  - Ingrid Stoop, ontwikkelaar MatriXmethode


Is de MatriXmethode bij iedere hulpvraag toepasbaar? Er zijn bepaalde voorwaarden die gelden bij het gebruik van deze interventie. In de video krijg je daar uitleg over: 

Ervaringen (met emotionele en cognitieve problemen)

Ook online zijn er veel ervaringen, resultaten en bevindingen te vinden. Het is belangrijk dat mensen begrijpen hoe de methode werkt en wat het oplevert. Want tekst is maar tekst. Video's van echte mensen die praten over hun resultaten is veel krachtiger.


"Ik had heel veel emotie die naar boven kwamen en nu heeft het geen emotie meer. Het is niet meer dat ik moet huilen of dat de angst er weer is"  - Cliënt die is geholpen met een nare gebeurtenis en geholpen is door Ingrid met haar techniek

Omdat wij als MatriXmethode Instituut open en transparant is, delen we graag ervaringen van cliënten en professionals die het hebben ervaren. Want vooral als iemand de methode ervaart, wordt duidelijk wat het iemand oplevert. Bijvoorbeeld deze jonge vrouw die last had van een emotionele hulpvraag:

Ook zijn er andere ervaringen met emotionele hulpvragen. De volgende vrouw had een heftig ongeluk meegemaakt en wilde daar graag van af. Ondanks dat ze bang was voor een herbeleving of de heftige situatie opnieuw te ervaren, heeft ze ervaren dat met deze veilige gesprekstechniek het probleem snel aangepakt wordt.

In de video deelt ze kort wat haar is bijgebleven:

Naast trauma's zijn er ook ervaringen met ander soort mentale problemen, zoals angsten. Tijdens een coaching is gemeten wat het effect is van de coaching op een angstig moment. Deze professional heeft in haar praktijk een hartmeter gebruikt om het effect van de interventie te peilen:

Deze breed toepasbare gesprekstechniek is ook in te zetten bij andere mentale problemen zoals moeite met informatie onthouden, stress, tinnitus en andere onbegrepen (pijn)klachten. Omdat de processen die zich in het hoofd afspelen zowel cognitief als emotioneel kunnen zijn, is deze aanpak ook werkzaam in andere beroepsgroepen.

"Het is eigenlijk zo simpel dat je bijna zou denken: "Waarom ben ik er zelf nooit op gekomen?" - Margreet van Amerongen, onderwijsprofessional bij het Stedelijk Vakcollege in Zutphen

Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs, waar veel kinderen al vroeg moeite hebben met het onthouden van informatie of een vol hoofd ervaren. Dat zijn onder andere oorzaken van gedragsproblemen en kunnen leiden tot emotionele problemen zoals een negatief zelfbeeld en angsten of trauma's.

Bij het Stedelijk Vakcollega in Zutphen maken ze ook gebruik van deze gesprekstechniek. Hun ervaringen en resultaten zijn zo positief dat ze deze willen delen met anderen:

Zoals je waarschijnlijk nu weet, is de interventietechniek ook toepasbaar bij onbegrepen (pijn)klachten zoals tinnitus en migraine. Als de oorzaak niet medisch is, kan het zijn dat met de MatriXmethode het onverklaarbaar probleem aangepakt kan worden.

Dat heeft Ben ook ervaren. Hij had last van tinnitus en wilde daar een oplossing voor. Toen hij werd 'geMatriXt' heeft hij ervaren dat hij zelf zijn oorsuizen kan veranderen:

Ook na enkele weken weet hij zelf zijn eigen denkprocessen te reguleren. Toen hij na vier weken terug kwam van zijn vakantie, heeft hij verteld wat zijn ervaring was en of zijn klacht, een suizende oor, is verminderd:

Andere ervaring met de gesprekstechniek

Omdat wij als MatriXmethode Instituut open en transparant zijn, delen we graag ervaringen van cliënten die het hebben ervaren en professionals die het toepassen. Vaak als iemand de methode ervaart, wordt inzichtelijk gemaakt wat het oplevert.

Een ervaring met de MatriXmethode deelt Adrie van der Wijst. Zij is POH-GGZ (Praktijkondersteuner van de huisarts) in Barneveld bij huisartsenpraktijk Abed. Ze weet wat de gesprekstechniek oplevert in haar praktijk. Want 80 tot 90% van haar cliënten hoeft niet te worden doorverwezen naar de tweedelijnszorg (psycholoog of psychiater).

Ze vertelt zelf haar belevenissen:

Ook patiënten/cliënten en professionals zien dat de methode effectief is. Het zelf ervaren is de snelste en makkelijkste manier om te ontdekken hoe en of het werkt. Is dat een te hoge drempel? Bekijk dan de ervaringen in de onderstaande video met de huisarts, POH-GGZ en twee patiënten/cliënten. 

"Ik heb 80 tot 90% minder doorverwijzingen naar de tweedelijnszorg. Dat komt door de hulp van de POH-GGZ Adrie van der Wijst. Daar ben ik erg blij mee. Korte wachtlijst, binnen de praktijk, het eigen risico hoeft niet te worden gebruikt. Allemaal voordelen" - Saboor Abed, huisarts in Barneveld

In deze video vertellen ze waarom zelfregie zo belangrijk is als het gaat om eigen mentale problemen. Praten kan soms wel voor (tijdelijke) opluchting zorgen, maar lost het probleem niet op. 

Ontdek zelf wat de toegevoegde waarde kan zijn van de MatriXmethode als interventie. De ervaringen van cliënten en professionals vertellen waarom ook jij snellere resultaten kunt krijgen in minder tijd en met minder moeite:

Naast de ervaringen van professionals en cliënten, deelt ook een professional die de MatriXmethode toepast haar ervaringen. In haar praktijk maakt ze gebruik van deze coachingstechniek. Daarbij helpt ze diverse soorten cliënten met zowel emotionele obstakels en cognitieve problemen.

Ze deelt kort haar bevindingen:

Positieve en negatieve ervaringen

Tot nu toe zijn er geen negatieve ervaringen bekend nadat de MatriXmethode is toegepast. Wel is het mogelijk dat de cliënt moe kan zijn na een coaching. Dat komt doordat de cliënt zelf hard werkt om het probleem in zijn hoofd aan te pakken.

Een voorbeeld van de methode is dat er geen langdurige gesprekken nodig zijn. Het is daarbij vrij van complexe protocollen. Het verhaal van de cliënt hoeft niet gedeeld te worden en er vindt geen decompensatie plaats. Deze aanpak is onafhankelijk van medicatie of maandenlange trajecten.

Elise Bouman heeft ook ervaring met de MatriXmethode. Ze ziet waarom psychologen soms heel anders werken dan wanneer je een tool tot je beschikking hebt die vooral uit de praktijk is ontstaan in plaats van uit theorie:

ervaring matrix methodeOnderzoeksresultaten

Er bestaan diverse onderzoeken en onderzoeksresultaten over de effectiviteit van de interventietechniek. Wetenschappelijk onderzoek is nog niet gereed, maar wel zijn er diverse resultaten bekend die aantonen dat de methode positief effect heeft bij zowel cognitieve als emotionele klachten.

Bij dit interne onderzoek met 262 personen is getoetst of de methode effectief is bij:

  • Volle hoofden
  • Angsten voor iets dat in het verleden is gebeurd
  • Angsten voor iets dat mogelijk in de toekomst gaat gebeuren
  • Trauma's
  • PTSS
  • Leerproblemen
  • Stress

Dit zijn enkele resultaten, ook of het op langere termijn werkt:ervaring en effectiviteit matrixmethode

ervaringen en effectiviteit matrixmethode blijvend resultaatErvaringen en effectiviteit MatriXmethodeZijn er dan helemaal geen negatieve ervaringen? Deze zijn tot nu toe niet bij ons bekend. Wel kan een hulpvrager wat moe zijn na een sessie. Dat komt doordat zelf aan de slag wordt gegaan met de innerlijke beleving die wordt ervaren. De persoon met de hulpvraag lost zelf zijn mentale probleem op. Dat kost meer moeite dan wanneer iemand anders een oplossing bedenkt of medicatie/advies/tips geeft.

Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

Er zijn diverse soorten ervaringen met de MatriXmethode bekend. Zowel van cliënten als professionals geven aan dat het succesvol toepasbaar is bij mentale hulpvragen

Er zijn geen negatieve ervaringen bekend, alleen dat de cliënt moe kan zijn na een sessie doordat iemand hard gewerkt heeft in het hoofd. Het is een interventie waarbij de cliënt zelf weer de regie krijgt over eigen leer- en denkprocessen, zonder moeizame en langdurige gesprekken.

------------ 

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke, snelwerkende interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode