Wat zijn de ervaringen met de MatriXmethode?

Ervaring met de MatriXmethode

Wat is de ervaring met de MatriXmethode en hoe effectief is deze coachingstechniek als interventie? Er zijn diverse soorten ervaringsverhalen beschikbaar waarbij je ziet en ontdekt hoe deze methode werkt. 

Hieronder worden enkele ervaringen gedeeld, zodat je een indruk krijgt over deze methode.

Kort over de MatriXmethode

De coachingsinterventie op basis van coaching werkt doordat gebruikt wordt gemaakt van het praktische brein. Dit brein, dus niet het medische brein, wordt beïnvloed doordat de persoon met een mentale of psychische hulpvraag zelf aan zijn eigen 'knoppen draait'. Het is daarbij niet nodig dat de oorzaak van het probleem gedeeld hoeft te worden. De coach/professional stelt specifieke vragen, waardoor de persoon de eigen, interne processen in het brein zelf positief beïnvloedt.

Toepasbaarheid

De MatriXmethode is breed toepasbaar, zowel bij problemen die in het verleden zijn ontstaan als bij doemscenario's die nu al zijn bedacht voor iets dat mogelijk gaat gebeuren. Het is toepasbaar bij:

Denk aan een angst, trauma en een onverwerkte emotie. Daarbij vindt er geen herbeleving plaatst. Ook hoeft de inhoud van het probleem niet gedeeld te worden.

  • Cognitieve problemen  

Voorbeelden van cognitieve belemmeringen zijn moeite met informatie onthouden, leren, stress en mentale overbelasting. Bij het toepassen van deze methode creëert de hulpvrager/cliënt een eigen, nieuwe strategie die handiger werkt voor hem of haar.

Ervaringen (met emotionele problemen)

Ook online zijn er veel ervaringen, resultaten en bevindingen te vinden. Het is belangrijk dat mensen begrijpen hoe de methode werkt en wat het oplevert. Want tekst is maar tekst. Video's van echte mensen die praten over hun resultaten is veel krachtiger.

Omdat wij als MatriXmethode Instituut open en transparant is, delen we graag ervaringen van cliënten en professionals die het hebben ervaren. Want vooral als iemand de methode ervaart, wordt duidelijk wat het iemand oplevert. Bijvoorbeeld deze jonge vrouw die last had van een emotionele hulpvraag:

Meer ervaringen

Ook meer cliënten en professionals zien dat de methode effectief is. Het zelf ervaren is de snelste en makkelijkste manier om te ontdekken hoe en of het werkt. Is dat een te hoge drempel? Bekijk dan de ervaringen en resultaten van de huisarts, POH-GGZ en twee patiënten/cliënten. 

In deze video vertellen ze waarom zelfregie zo belangrijk is als het gaat om eigen mentale problemen. Praten kan soms wel voor (tijdelijke) opluchting zorgen, maar lost het probleem niet op. 

Ontdek zelf wat de toegevoegde waarde kan zijn van de MatriXmethode als interventie. De ervaringen van cliënten en professionals vertellen waarom ook jij snellere resultaten kunt krijgen in minder tijd en met minder moeite:

Meer ervaringen

Naast de bevindingen van professionals en cliënten, deelt ook een professional die de MatriXmethode toepast haar ervaringen. In haar praktijk maakt ze gebruik van deze coachingstechniek. Daarbij helpt ze diverse soorten cliënten met zowel emotionele obstakels en cognitieve problemen.

Ze deelt kort haar bevindingen:


Positieve en negatieve ervaringen

Tot nu toe zijn er geen negatieve ervaringen bekend nadat de MatriXmethode is toegepast. Wel is het mogelijk dat de cliënt moe kan zijn na een coaching. Dat komt doordat de cliënt zelf hard werkt om het probleem in zijn hoofd aan te pakken.

Een voorbeeld van de methode is dat er geen langdurige gesprekken nodig zijn. Het is daarbij vrij van complexe protocollen. Het verhaal van de cliënt hoeft niet gedeeld te worden en er vindt geen decompensatie plaats. Deze aanpak is onafhankelijk van medicatie of maandenlange trajecten.

Conclusie: Ervaring met de MatriXmethode

Er zijn diverse soorten ervaringen met de MatriXmethode bekend. Zowel van cliënten als professionals geven aan dat het succesvol toepasbaar is bij cognitieve en emotionele problemen. 

Er zijn geen negatieve ervaringen bekend, alleen dat de cliënt moe kan zijn na een sessie doordat iemand hard gewerkt heeft in het hoofd. Het is een interventie waarbij de cliënt zelf weer de regie krijgt over het eigen hoofd, zonder complex protocol en langdurige gesprekken.

------------
Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Meer werkplezier met minder moeite?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken of publicaties in je mailbox. Voorkom moeilijke, tijdrovende trajecten en protocollen die het gesprek complex maken.

Krijg meetbaar effectievere resultaten met deze unieke en veilige methode, zonder te worden belast met de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode