Waarom MatriXcoach een verkeerd gekozen woord is.

Coaching met de MatriXmethode

Ben je op zoek naar een coach die de MatriXmethode toepast of wil je zelf een coach worden en deze interventie toepassen? Onze MatriXcoaches en de inhoud van de training zijn vindbaar via onze site. Wat kan je verwachten? 

In dit artikel krijg je uitleg, inclusief ervaringen en soorten hulpvragen die de MatriXmethode oplost of voorkomt.

Coaching met Ingrid StoopMatriXcoaching: wat houdt het in?

Tegenwoordig mag in principe iedereen zich coach noemen: het is een professional (of iemand) die anderen wilt helpen met een bepaald probleem. Het is een onbeschermde term. De coachee die wordt geholpen door de professional heeft zelf de keuze om dat online, telefonisch en op locatie te doen.

Een professional mag zich niet zomaar een MatriXcoach noemen. Daarvoor is het volgen van de training over de MatriXmethode en minimaal hbo-werk- of denkniveau voor nodig. Het is namelijk belangrijk om de juiste competenties te hebben en te beheersen om mensen veilig, snel en effectief te kunnen helpen.

Een MatriXcoach:

 • Heeft minimaal hbo-werk- of denkniveau
 • Begrijpt de kracht van het 'spelen' tijdens het gesprek met de cliënt
 • Heeft kennis van de praktische werking van het brein
 • Is gemotiveerd om het anders te doen dan normaal
 • Wil niet te veel weten over de probleeminhoud waar iemand mee zit

Als de professionals de methodiek op de juiste manier toepast, zijn er in korte tijd bijzondere resultaten mogelijk. Dat weten de volgende professionals, die werkzaam zijn in diverse werkgebieden, ook:

Coaching aanvragen?

Heb je zelf een hulpvraag of iemand die je het gunt? Een coaching aanvragen kan via onze site waar tientallen MatriXcoaches en -professionals vindbaar zijn. Iedere professional heeft zijn eigen expertise, doelgroep en vaardigheden waar je goed mee geholpen wordt.

Ze helpen cliënten met diverse mentale problemen. Dat zijn cognitieve (IQ) en emotionele (EQ) hulpvragen.

Een kleine opsomming van de problemen waar ze een helpende hand voor bieden:

Cognitieve problemen 

 • Vol hoofd (hoofd opruimen)
 • Een vol hoofd
 • Concentratieproblemen
 • Gebrek aan focus
 • Leerproblemen
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Informatie niet kunnen onthouden
 • Problemen met automatiseren
 • Hoofdpijn
 • Tinnitus/oorsuizen
 • Onverklaarbare tintelingen
 • Stress 
 • Onzekerheid
 • Faalangst
 • Overpresteren
 • Onderpresteren
 • Hoge prestatielat
 • Gevoel dom te zijn
 • Dom zijn
 • Afgeleid zijn
 • Niet stil kunnen zitten
 • Anders dan anderen te zijn
 • Het niet te kunnen
 • Niks te kunnen
 • Minder zijn dan anderen
 • Gepest worden
 • Slaapproblemen
 • Bedplassen
 • Nachtmerries
 • Kort lontje
 • Slecht presenteren
 • Slechte cijfers
 • Druk gedrag
 • Dromerig gedrag

Emotionele problemen

 • Onverwerkte emoties
 • Geweld
 • Overval
 • Overlijden
 • Dierenangst (dat kunnen er honderden zijn) 
 • Sociale fobie
 • Rijangst
 • Echtscheiding (de mentale gevolgen daarvan)
 • Virusangst
 • Bindingsangst
 • Verlatingsangst
 • Agorafobie
 • Paniekstoornis
 • Vliegangst
 • Claustrofobie
 • Angst voor clowns
 • Smetvrees
 • Angst om over te geven
 • Faalangst (ook bij IQ)
 • Angst voor groenten
 • Angst voor aardbevingen
 • Angst voor de dood
 • Prestatie-angst
 • Presentatie/podium-angst
 • Angst voor ontslag
 • Trauma's (dat kunnen er honderden/duizenden zijn)
 • Rouwverwerking
 • Minderwaardigheidscomplex
 • Negatief zelfbeeld
 • Verdriet
 • Eenzaamheid
 • Frustratie
 • Irritatie
 • Boosheid
 • Seksueel misbruik
 • Agressie
 • Slaapproblemen
 • Misofonie
 • Eetproblemen
 • Verslavingen (alcohol, roken, drugs, werk)
 • Anorexia
 • Eetbuistoornis of eetstoornis

niet kunnen praten over trauma

Zoals je ziet: de MatriXmethode is toepasbaar bij veel hulpvragen. Het is belangrijk dat iemand een specifieke hulpvraag heeft, vertrouwen heeft in de begeleidende coach en dat de cliënt gefocust is. Iemand die onder invloed van drugs, medicatie of alchohol is, geen hulpvraag heeft of geen vertrouwen heeft in de coach, is minder goed te helpen.

Bekijk vooraf enkele video's over de werking van de methode, zodat je al een beeld hebt hoe een coachingsgesprek kan verlopen. Op het YouTube-kanaal van Ingrid Stoop vind je honderden video's. We laten namelijk graag zien aan anderen hoe de methode werk, waarom de gesprekstechniek veilig is en wat de resultaten zijn van cliënten.

De kosten van een MatriXcoaching verschilt per persoon, ervaring van de coach, hulpvraag en traject dat iemand doorloopt. Iedereen is vrij om dat zelf te bepalen en hebben daar zelf de regie over.

Wil je mensen helpen met hun mentale problemen en een coach, hulp- of zorgverlener worden die de MatriXmethode toepast, naast alles dat je al succesvol doet? Dan is het volgen van de training van de MatriXmethode de eerste stap. Dat kan via blended-learning (e-learning met online oefendagdelen) of op locatie.

Beide soorten trainingen worden als prettig ervaren. Dat komt voornamelijk doordat de training:

 • Prima te volgen is naast je huidige werkzaamheden
 • De theorie niet complex is en je de methode snel kunt inzetten 
 • Je alle aandacht krijgt van de trainer
 • Door korte lijntjes met de medecursisten en de trainer de theorie direct eigen maakt
 • Je de interventie leert door te oefenen en het te doen in de praktijk

matrix coaching


Zoals eerder al gezegd, kan niet iedereen zomaar de MatriXmethode leren toepassen. Daar zijn diverse voorwaarden en competenties voor nodig.


Daarbij is het belangrijk dat de professional of coach:

 • Minimaal hbo-werk- of denkniveau heeft
 • Weet welke vragen wel en juist niet gesteld moeten worden
 • Begrijpt hoe de praktische werking van het brein werkt
 • Gemotiveerd is en de meerwaarde ziet van de interventie
 • Niet te nieuwsgierig is en van alles wil weten van het probleem waar iemand last van heeft

Deze voordelen voor de coach heeft Willianne Verhoog ook gemerkt. Ze werkt met jeugd als maatschappelijk werker en ziet veel voordelen in haar werk met deze interventie:

Coachingsinterventie 

De MatriXmethode is een interventie op basis van coaching. Daarbij zijn er geen langdurige gesprekken nodig, omdat de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden door de cliënt. De coach/professional voorkomt dat hij of zij verdwaalt in andermans probleemverhalen en neemt deze dus niet mee naar huis. Ook is er geen complex protocol nodig.

Uit onze ervaringen blijft dat iemand met een specifieke hulpvraag vaak binnen één tot drie sessies geen last meer heeft. Dat hebben ze ook gemerkt in Barneveld. Daar is Adrie van der Wijst werkzaam als POH-GGZ en werkt met de MatriXmethode. Haar resultaten en ervaringen én die van de huisarts en twee cliënten/patiënten delen ze in de video:

Wat kan ik verwachten tijdens en na de sessie?

Je vertelt je coach wat je wilt aanpakken. Tijdens het gesprek hoeft niet de hele probleeminhoud verteld te worden. Dit is anders dan reguliere hulp, waar vaak van alles verteld moet worden over wat er is gebeurd, wanneer het is ontstaan, wat je daarbij voelde, wie er bij was.

Wel wordt de kracht van visualisatie gebruikt om EQ-hulpvragen, zoals vervelende herinneringen en al bedachte doemscenario's, te verwerken. Bij IQ-hulpvragen wordt bijvoorbeeld informatie handiger onthouden en teruggevonden. Kortom: je krijgt de regie over het eigen hoofd.

Is het MatriXmethode Instituut verantwoordelijk voor het eindresultaat?

Gecertificeerde coaches zijn opgeleid door het MatriXmethode Instituut. Dit zijn professionals met minimaal hbo-werk- of denkniveau. Ze hebben als individu de eigen verantwoordelijkheid om hun MatriXkennis op peil te houden, en deze te vergroten en daarin te verdiepen. Zij kunnen op verzoek het certificaat overleggen.

Iedere professional die onze interventie toepast, werkt zelfstandig met eigen werkwijzen en hanteert eigen tarieven. Ook passen ze andere interventies toe als dat nodig is of past in een traject dat je doorloopt. Het MatriXmethode Instituut is niet aansprakelijk voor de werkwijze van individuele coaches. Bij ons heeft iedereen zelf de regie voor hun eigen ontwikkeling, zowel de professional als de cliënt. Communiceer daarom duidelijk over de verwachtingen.

Wat is de investering van een sessie met de MatriXmethode?

Dat verschilt per professional die de MatriXmethode toepast. Elk individu werkt onafhankelijk van het MatriXmethode Instituut en bepaalt zelf het tarief en de duur van een sessie of traject. Iedereen heeft de kwaliteiten om iemand snel en effectief te helpen bij één specifiek probleem. Onze ervaring is dat tussen de één tot drie sessies voldoende zijn.

Raadpleeg hiervoor de informatie op de website van de coach die jou aanspreekt.

Hoe weet ik of iemand de MatriXmethode goed toepast?

De professionals die op onze site staan hebben de kennis, tools en vaardigheden gekregen om anderen professioneel te helpen. Iedere coach werkt onafhankelijk van het MatriXmethode Instituut. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen professionaliteit en werkwijze.

We faciliteren maandelijks alle getrainde professionals om hun deskundigheid te bevorderen. Ze zijn gemotiveerd en willen iedere cliënt zo goed mogelijk helpen.

Vind een coaching telefonisch, online of op locatie plaats?

De coaching is telefonisch, online en op locatie mogelijk.

Is er een wachtlijst?

Coachingsgesprekken met de MatriXmethode duren vaak niet langer dan 20 minuten per specifieke hulpvraag. Uit onze en de ervaringen van MatriXprofessionals blijkt dat een cliënt vaak in maximaal drie sessies van de hulpvraag af is. Blijvend, zonder kans op terugval, herbeleving of te moeten vertellen wat liever privé blijft.

De kans dat er een wachtlijst is, is dan ook nihil. Tenzij een professional veel cliënten heeft en door de vele aanvragen de agenda al gevuld is. Toch merken we dat er vrijwel nooit een wachtlijst is.

Welke hulpvragen zijn geschikt om aan te pakken met de MatriXmethode?

Deze coachingsinterventie is toepasbaar bij zowel IQ- en EQ-gerelateerde hulpvragen.. Het gaat dan om bewuste processen bij mentale blokkades of belemmeringen die te maken hebben met het verleden of doemscenario's die al zijn bedacht.

Cognitieve (IQ) en onverklaarbare hulpvragen zijn bijvoorbeeld:

Een vol en druk hoofd, concentratieproblemen, gebrek aan focus, leerproblemen, dyslexie, dyscalculie, informatie niet kunnen onthouden, problemen met automatiseren, SOLK, hoofdpijn, tinnitus/oorsuizen, onverklaarbare tintelingen, stress, onzekerheid faalangst, overpresteren, onderpresteren, hoge prestatielat, gevoel dom te zijn, afgeleid zijn, niet stil kunnen zitten, pesten, slaapproblemen, bedplassen, nachtmerries, slecht presenteren, slechte cijfers, druk gedrag, dromerig gedrag.

Ook kunnen EQ-hulpvragen worden aangepakt zoals:

Angsten (voor iets uit het verleden), doemscenario's, geweld, trauma's (dat kunnen er honderden/duizenden zijn), schuldgevoelens, dierenangst (dat kunnen er honderden zijn), sociale fobie, rijangst, echtscheiding, virusangst, bindingsangst, verlatingsangst, agorafobie, paniekstoornis, vliegangst, claustrofobie, smetvrees, faalangst, prestatie-angst, angst voor ontslag, rouwverwerking, minderwaardigheidscomplex, negatief zelfbeeld, verdriet, eenzaamheid, frustratie, irritatie, boosheid, seksueel misbruik, agressie, slaapproblemen, misofonie, eetproblemen, verslavingen (alcohol, roken, drugs, werk), anorexia, eetbuistoornis of eetstoornis.

Als je zelf een mentale hulpvraag hebt, dan kan je gebruik maken van een coach die de MatriXmethode toepast. De professionals die deze interventietechniek beheersen, hebben alle competenties om cliënten veilig en snel te helpen. De coaching kan online, telefonisch en op locatie plaatsvinden. Enkele voordelen zijn dat er veel resultaat wordt bereikt in korte tijd, de coachingsinterventie veilig is en vaak één tot drie sessies per hulpvraag nodig zijn.

Wil je een coach of professional worden en de MatriXmethode toepassen? Dan kan dat via blended-learning (e-learning met online oefendagdelen) en op locatie. Het is daarbij belangrijk dat de cursist minimaal hbo-werk- of denkniveau heeft, weet hoe gebruik te maken van de praktische werking van het brein en gemotiveerd is. Het fijne is dat je tijdens een coachingsgesprek uit de probleeminhoud blijft, zodat je het verhaal niet mee naar huis neemt.

------------ 

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke, snelwerkende interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode