oplossingsgericht coachen voorbeeld.

Oplossingsgericht coachen: voorbeelden

Welke oplossingsgerichte manieren van coaching zijn er? Hoe effectief is het en wat zijn voorbeelden die vaak voorkomen tijdens gesprekken? Niet iedere interventie is doelgericht en veilig toepasbaar.

Gelukkig is er een manier waarbij je uit de probleeminhoud blijft en de persoon zelf de regie krijgt over zijn eigen hoofd. Welke manier is dat?

Ontdek de oplossingsgerichte methodiek bij diverse mentale problemen, zoals angsten en trauma's. Inclusief voorbeelden per hulpvraag.

Doelgericht coachen gaat niet om lange gesprekken, maar effectieve interventies. De drie voorbeelden laten zien hoe je oplossingsgericht coacht, zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Er zijn diverse voorbeelden van oplossingsgerichte manieren van coachen. Een verschil met oplossingsgericht werken is dat oplossingsgericht coachen enkele interventies van belang zijn:

 • geef complimenten 
 • specifieke doelstellingen en de daarbij behorende stappen
 • uitzonderingen en weglaten wat onbelangrijk is
 • meten hoe de vooruitgang is

Als tijdens gesprekken de MatriXmethode wordt toegepast, worden deze onderdelen in ieder gesprek gebruikt. Tijdens een coaching wordt er vooral gericht op het resultaat. Afleiding of andere randzaken worden zoveel mogelijk voorkomen.

oplossingsgericht coachen voorbeeld

Na een gesprek kan de coach ervoor kiezen om nazorg te doen door de effectiviteit van het gesprek te meten. De meeste professionals doen dat. Uiteindelijk gaat het erom dat de persoon met de hulpvraag goed geholpen wordt. 

De meeste coaches maken cliënten onafhankelijk na een coaching, zodat zo min mogelijk verplichte vervolgafspraken nodig zijn. Het gaat er namelijk om dat mensen geholpen worden en zo snel mogelijk weer op de rit zijn.

Met de MatriXmethode wordt tijdens een coaching vooral gericht op het resultaat. Afleiding of andere randzaken worden zoveel mogelijk voorkomen.

In de geestelijks gezondheidszorg (GGZ) komen er veel diverse soorten patiënten met een hulpvraag. Een voorbeeld van een klacht is een angst of trauma. Er moet vaak gepraat over het emotionele probleem. Bijvoorbeeld: wanneer het gebeurd is, met wie, waarmee of hoe. Dat is veel inhoud en dossiervorming vindt snel plaatst.

"Soms weten cliënten dat een gedachte niet klopt, maar blijft het in het hoofd. Met de MatriXmethode kan je de beleving wezenlijk veranderen." - Adrie van der Wijst, POH-GGZ  

Het coachen van patiënten zou effectiever kunnen door minder op de probleeminhoud te richten en meer op de persoon zelf. Een manier om doelgericht te coachen in de GGZ is:

 • Blijf uit de probleeminhoud
 • Vermeid dossiervorming
 • Voorkom dat gesprekken per onderwerp een halfuur duren

Voorbeeld 2: jeugdzorg

In de jeugdzorg komen veel jongeren terecht die last hebben van mentale blokkades. Ook komen er kinderen die last hebben van gedragsproblemen. Het gedrag is wat aan de buitenkant zichtbaar is. Deze type klachten zijn gevolgen van oorzaken die in het hoofd van de persoon ontstaan door eigen denkprocessen.

"Het is fijn dat er niet hele verhalen verteld hoeft te worden" - Mireille Molenaar, jeugdzorgprofessional

Een voorbeeld hoe in de jeugdzorg iemand effectiever gecoacht kan worden is:

 • Vermijden vragen waar sociaal-wenselijke antwoorden op worden gegeven
 • Help alleen iemand die een specifieke hulpvraag heeft en van het probleem af wilt
 • Maak het dossier niet groot, maar juist klein

Voorbeeld 3: hulpverlening

Ook in de hulpverlening hebben mensen van jonge en oudere leeftijd psychische hulp nodig. Tijdens gesprekken gaat het vaak over allerlei randzaken, zoals het gedrag. Maar het echte probleem, de oorzaak van het gedrag, wordt vaak niet verteld. Daarom is het lastig voor een hulpverlener om tot de kern van het probleem te komen.

"Ik merk dat kinderen niet altijd de woorden hebben of geen zin hebben om over het probleem te praten. Bij de MatriXmethode hoeft dat niet." - Willianne Verhoog, maatschappelijk werker

Een oplossingsgerichte manier van vragen stellen helpt de professional in dit proces:

 • Zorg dat niet jij het werk moet doen, maar juist de persoon zelf
 • Stel specifieke vragen over de beleving van de mentale klacht
 • Ga het gesprek neutraal in en voorkom dat medelijden het gesprek beïnvloedt

Conclusie: Voorbeelden van oplossingsgericht coachen

Wat zijn vormen van doelgericht coachen, terwijl je niet belast wordt met de probleeminhoud van een mentale hulpvraag? Er bestaan diverse manieren om gesprekken met cliënten effectiever te maken. Een voorbeeld van een manier is uit de probleeminhoud blijven door specifieke vragen stellen. Iemand moet een specifieke hulpvraag hebben en van het probleem af willen. Anders duurt de coaching lang, geeft de persoon sociaal-wenselijke antwoorden en wordt het doel niet bereikt.

------------
Stel je eens voor dat je een unieke, doelgerichte gesprekstechniek beheerst die het minst tijdrovend is. Terwijl zonder complex protocol en dossiervorming je betere resultaten krijgt. En je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als veilige, betrouwbare en meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode