Wat is jeugdhulp?

Wat is jeugdhulp?

Jeugdhulp en jeugdzorg lijken op elkaar, maar toch zijn deze organisaties anders van elkaar. Jongeren die last hebben van bijvoorbeeld gedragsproblemen of mentale klachten, krijgen soms te maken met beide instanties. Maar wat zijn de verschillen en overeenkomsten met jeugdhulp en jeugdzorg?

Jeugdzorg, jeugdhulp, jeugdbescherming: dat kinderen en jongeren geholpen worden is duidelijk. Hoe werken deze instanties en hoe zou de hulp nog effectiever kunnen?

Jeugdhulp is een manier van begeleiding die wordt aangeboden voor jongeren door jeugdzorgwerkers bij:

  • Hulp bij opvoeding
  • Jeugdproblematiek
  • Gedragsproblemen

De beschikbare hulp verschilt van lichte zorg (met behulp van een wijkteam) tot intensieve, specialistische hulp. Bij de laatstgenoemde hoort ook gesloten hulp (jeugdzorgplus) bij zwaardere gevallen.


Hulp wordt er voldoende aangeboden voor kinderen en jongeren. Maar hoe kan de hulp nog beter, veiliger en effectiever? Er is een interventie die het mogelijk maakt.


Jeugdzorg omvat jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulp is een nieuwere term die wordt gebruikt en heeft te maken met het verplaatsen van de zorg naar gemeenten. De verantwoordelijkheid en de geldstroming daarbij ondergebracht bij de gemeenten voor:

  • Opvoedhulp en ondersteuning vanuit bureaus jeugdzorg
  • Jeugd- en opvoedhulp
  • Jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz en jeugd-lvb

verschil jeugdhulp jeugdzorgBron: website van Sociaal Werk Nederland

In de jeugdhulpverlening of jeugdzorg wordt veel geïnvesteerd. Professionals merken vaak dat de werkdruk hoog is en trajecten lang duren. In veel gevallen hebben cliënten te maken met mentale klachten zoals cognitieve en emotionele problemen. Daarbij moeten jongeren vaak over mentale problemen praten, terwijl ze dat liever niet willen.

Deze interventie is veilig, want inhoudelijk hoeft weinig tot niets te worden gedeeld over de oorzaak van een mentale hulpvraag

Er is een interventie waarbij het niet nodig is dat jongeren langdurig over hun problemen moeten praten. Doordat jongeren zelf op de eigen manier hun mentale hulpvragen aanpakken, is het effect juist heel effectief. Iemand kan heel diep gaan omdat inhoudelijk weinig tot niets wordt gedeeld:

Een doelgerichte, veilige en praktische oplossing is om jongeren de regie te laten krijgen over hun eigen hoofd. Daarbij is het niet nodig om de inhoud van het probleem te hoeven delen. Met de MatriXmethode bedenkt en past de cliënt de eigen oplossing toe voor het eigen probleem. Niet de jeugdzorgwerker wordt aan het werk gezet, maar juist de cliënt. 

Conclusie: Wat is jeugdhulp en jeugdzorg?

Jeugdhulp is onderdeel van de huidige jeugdzorg. Het biedt een helpende hand bij onder andere opvoedproblemen, jeugdproblematiek en gedragsproblemen. Er gaat veel geld om in de jeugdzorg, maar toch is dat niet nodig als niet de professionals maar juist de cliënt aan het werk wordt gezet. Met de MatriXmethode is dat mogelijk, zonder dat de oorzaak van het probleem gedeeld hoeft te worden.

———
Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode