Wat doet jeugdzorg

Al vele jaren wordt veel hulp geboden aan jongeren door jeugdzorg. Maar wat doet jeugdzorg en welke problemen pakt het aan? En wat zou nog beter zijn, nu er lange wachtlijsten zijn en meer hulpverleners vastlopen? Het is bekend dat er meer aandacht moet zijn voor het kind en minder voor complexe protocollen en dossiervorming.

Er wordt veel gepraat in de jeugdzorg, met alle goede bedoelingen. Maar gesprekken gaan vaak over gedragsproblemen. Een interventie die zicht juist richt op de oorzaak van het gedrag wordt steeds meer ingezet door jeugdprofessionals.

Er zijn verschillende interventietechnieken die professionals toepassen om jongeren te helpen. Niet al die interventies zijn effectief. Waar ligt dat aan? En wat kan ervoor zorgen dat hulp voor jongeren beter wordt? In dit artikel krijg je daar antwoord op, inclusief video's.

Organisaties in de jeugdzorg begeleiden kinderen en jongen om (weer) op de rit te komen. Interventies die daarbij worden toegepast moeten aan de hand van protocollen worden uitgevoerd. As dat niet gebeurt en wordt afgeweken van het protocol, dan kan de jeugdzorgwerker daarop worden aangesproken. Ook al zijn er andere gesprekstechnieken die snellere resultaten bieden.

Vele gesprekken, dossiervorming en wachtlijsten in de jeugdzorg kunnen worden voorkomen als minder gestuurd wordt op gedrag en meer op oplossingsgerichte interventietechnieken.

Toch blijkt dat toegepaste gesprekstechnieken niet altijd even succesvol zijn. Dat is jammer, want jongeren hebben er baat bij als ze de regie krijgen over hun eigen hoofd. Daarmee zouden vele administratieve taken en kostbare tijd kunnen worden bespaard.

wat doet jeugdzorg

In de jeugdzorg wordt er vaak gestuurd op het gedrag van de jongeren. Dat is wat aan de buitenkant zichtbaar is. Maar de onderliggende oorzaak is juist datgene wat de jongeren in de weg zit en daar wordt soms niet over gepraat. Dat kan bijvoorbeeld als oorzaak hebben dat iets te heftig is geweest. Of een situatie is onveilig geweest. Daardoor ontstaat de angst dat het nog een keer gebeurt. Of er is een gevoel van schamate waardoor het echte probleem anoniem in het hoofd aanwezig blijft.

In ieder geval er zijn allerlei redenen waarom jongeren liever niet (opnieuw) hun verhaal willen, kunnen, morgen of durven vertellen. En zolang ze dat niet doen, blijft het emotionele probleem of ander soort mentale klacht een rol spelen in het (dagelijks) leven van het kind.

Jeugdzorgwerkers proberen minder last van een hoge werkdruk te hebben en meer resultaat te behalen tijdens hun gesprekken. Gespreksvoering zou doelgerichter kunnen, zonder dat het de cliënt en professional extra tijd of moeite kost. Als er minder wordt gestuurd op (gedrags)problemen van de jongeren en meer op zelfregie, worden conversaties gegarandeerd effectiever.

Maar hoe zit dat precies? In de video krijg je extra uitleg, inclusief de MatriXwerkmodellen die gebruikt worden tijdens gesprekken om jongeren te helpen de regie te krijgen over hun hoofd:

Jeugdzorgwerkers doen nuttig werk. Er wordt veel van de professional gevraagd en hij of zij moet vaak ingewikkelde beslissingen nemen. Normaalgesproken wordt er gestuurd op basis van het gedrag van de jongeren. Toch kan er effectievere hulp geboden worden als juist de onderliggende oorzaak van dat gedrag wordt aangepakt. Hoewel sommige kinderen en jongeren niet over hun mentale klachten willen praten, is er een veilig toepasbare interventietechniek. Met de MatriXmethode begeleidt de jeugdzorgwerker het kind of jongere om de regie te krijgen over het eigen hoofd.

------------
Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode