Wat als de jeugdzorg faalt?

Wat als de jeugdzorg faalt?

Jeugdzorg is een belangrijk onderdeel geworden in de maatschappij. Toch zijn er veel kinderen en jongeren die goede hulp nodig hebben, maar niet voldoende krijgen. Wat gebeurt er als de jeugdzorg faalt? Wat is een manier om misstanden en problemen van kinderen/jongeren of jeugdzorgwerkers aan te pakken? De oplossing is simpeler dan je denkt.

In dit artikel en de video krijg je uitleg.


Een oplossing voor de falende jeugdzorg is simpeler dan je denkt.


Uit onze ervaringen blijkt dat in de jeugdzorg er veel wordt gepraat over (mentale en psychische) problemen. De cliënten willen of kunnen soms niet praten over hun hulpvraag. Dat is een obstakel. Als kinderen en jongeren op een wachtlijst worden gezet, dan ontstaan vaak meer problemen.

Jeugdzorgwerkers hebben, ondanks de goedbedoelde hulp, vaak niet een interventie in huis waarbij de cliënt de eigen oplossing bedenkt en toepast. Daardoor blijft het probleem in het hoofd zitten of wordt zelfs erger. Praten is geen oplossing en iemand aanspreken op zijn gedrag ook niet: in de bovenkamer moet iemand zelf aan de eigen knoppen draaien.

wat als jeugdzorg faalt?

Al jaren lopen professionals én kinderen tegen dezelfde problemen aan: wachtlijsten, veel praatsessies, doorverwijzingen, medicatie. Een falende jeugdzorg kan worden veranderd door kinderen de regie te laten krijgen over hun eigen hoofd. Dat is niet zo moeilijk als het klinkt. Wel moeten er bijvoorbeeld de juiste vragen worden gesteld en het kind moet een hulpvraag hebben.

wat als jeugdzorg faalt

Het ontbreken van de juiste technieken en interventies is vaak een probleem. Want de jeugdzorgwerker weet vaak wel hoe gedragsproblemen te ontstaan, maar heeft weinig interventietechnieken om de onderliggende oorzaak aan te pakken.


Een falende jeugdzorg kan worden veranderd door kinderen de regie te laten krijgen over hun eigen hoofd.


Oplossingen vind je niet in medicatie of of dossiervorming. Wel is een oplossing om kinderen te begeleiden om de regie over hun eigen hoofd te krijgen. In de video krijg je inzichten in een aanpak die helpt als de jeugdzorg faalt: 

Wat is een oplossing?

Een oplossing voor kinderen en jongeren in de jeugdzorg is om te zorgen dat ze weer de regie krijgen over hun eigen hoofd. Dit gebeurt aan de hand van het stellen van de juiste vragen op het juiste moment door de juiste persoon. 

Als de cliënt weet hoe zijn eigen hoofd werkt, en de eigen oplossing bedenkt en toepast, kan hij of zij weer verder. Daarbij spelen langdurige trajecten of complexe protocollen geen rol. Ook is het niet nodig dat iemand over het probleem hoeft te praten. Aan de hand van het stellen van de juiste vragen met de MatriXmethode komt iemand vaak binnen één tot drie sessies per specifieke hulpvraag tot de eigen oplossing.


Voorkom of pak problemen in de jeugdzorg aan door de juiste vragen op het juiste moment aan de juiste persoon te stellen.


Wat er gedaan moet worden als de jeugdzorg faalt, is de kinderen en jongeren de regie laten krijgen over hun eigen hoofd. Ze hebben zelf een probleem en willen een manier om deze op een effectieve en toegankelijke manier op te lossen. De MatriXmethode is daarbij een veilige oplossing, omdat de persoon het (hele) verhaal niet hoeft te delen. Wel wordt de eigen oplossing bedacht en toegepast.


------------
Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode