Wanneer haalt jeugdzorg een kind uit huis?

Wanneer haalt jeugdzorg een kind uit huis?

Ieder jaar komen er kinderen in de jeugdzorg terecht. De reden daarvoor is vaak voor iedereen anders. Maar wanneer haalt jeugdzorg een kind uit huis? Wat zorgt ervoor dat iemand niet meer thuis kan of mag wonen? In dit artikel wordt het uitgelegd, inclusief een video met een simpele, maar doelgerichte oplossing.

Er zijn diverse redenen waarom jeugdzorg een kind uit huis haalt. Een oplossing hoeft niet veel tijd en moeite te kosten als het kind de regie krijgt over zijn eigen hoofd.

Een kind uit huis wordt gehaald: hoe en wanneer?

Iemand wordt natuurlijk niet zomaar uit huis gehaald door een jeugdzorg-instelling. Vaak is er een langdurig traject aan voorafgegaan waarbij diverse soorten problemen zich hebben opgestapeld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het kind:

 • Agressief is
 • Gewelddadig gedrag vertoont
 • Drugs gebruikt
 • Een onveilige leefomgeving heeft

Ook kan het een andere oorzaak hebben waar het kind geen invloed over heeft of heeft gehad. Bijvoorbeeld:

 • De ouders zijn gewelddadig richting elkaar of het kind
 • De ouders gebruiken drugs
 • De ouders kunnen het kind niet opvoeden
 • Er zijn geldproblemen

wanneer haalt jeugdzorg kind uit huis

Wat wordt er gedaan in de jeugdzorg?

Als een kind in de jeugdzorg terechtkomt, wordt er natuurlijk zo goed mogelijk hulp aangeboden die past bij het kind. Ook wordt er veel gepraat of afleiding gezocht om het kind problemen 'even' te laten vergeten. Praten en afleiden verlicht soms wel een hulpvraag, zoals een angst of trauma, maar biedt geen blijvende oplossing. Want wat er in het hoofd van het kind gebeurt, is niet zichtbaar aan de buitenkant. En daar gaat het vaak mis met kinderen, jongeren en jeugdzorgprofessionals.

Toch zijn veel jeugdzorgwerkers bezig met het gedrag van het kind. Dat is zichtbaar aan de buitenkant en wordt over gepraat. Maar als iemand niet wil, kan, mag of durft te praten, zal het mentale probleem blijven.

Praten over problemen lucht soms wel op, maar biedt geen oplossing. Jeugdzorgwerkers kunnen met minder woorden meer bereiken als de juiste hulp en oplossingsgerichte gesprekstechnieken worden toegepast.

Hoe voorkom of pak je een uithuisplaatsing aan?

In een omgeving waar kinderen anderen elkaar niet kennen, kunnen onveilige of ongewenste situaties ontstaat. Toch hoeft de manier om jongeren te helpen, die uit huis geplaatst, niet lastig te zijn. Die vervelende situatie kan zelfs voorkomen worden met de juiste interventietechnieken.

Nu wordt tijdens en na gesprekken met jeugdzorgwerkers veel opgeschreven en bijgehouden. Het dossier wordt dikker en dikker, vooral als er meer jeugdzorgprofessionals betrokken zijn waarmee gepraat wordt. Al die informatie die het kind vertelt, komt in het dossier te staan. Hoe meer dat wordt gedaan, hoe groter de kans dat het kind minder, niet of verkeerde informatie deelt.

uithuisplaatsing jeugdzorh

Als uiteindelijk het kind niet meer over een probleem wil, kan, mag of durft te praten, ontstaan sociaal-wenselijke antwoorden. Of er wordt helemaal niets meer verteld. Hoewel de professional goede hulp wilt bieden, kunnen gesprekken vastlopen zonder dat het gewenste resultaat wordt bereikt.

Kinderen in de jeugdzorg willen, mogen, durven of kunnen soms niet over hun problemen praten. Met deze interventie hoeft dat ook niet.

Wat jeugdzorgwerkers vaak vergeten is dat het gedrag het gevolg is van een onderliggend mentaal probleem. Dat kan een trauma of onverwerkte emotie zijn. Als een kind vermijdt om daarover te praten, blijft het echte probleem in het hoofd aanwezig. Door de juiste vragen te stellen, kunnen jongeren de regie krijgen over hun eigen hoofd. Want uiteindelijk gaat het erom dat het psychische klacht wordt aangepakt, zodat het kind er geen last meer van heeft.

In de video krijg je uitleg over de redenen waarom en wanneer een kind uit huis wordt gehaald. Ook krijg je inzichten in de interventie die door steeds meer jeugdzorgwerkers wordt toegepast:

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen zoals trauma's en angsten. En waarbij (ineffectieve) gesprekken worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Conclusie: Wanneer haalt jeugdzorg een kind uit huis?

Wanneer een kind of jongere in de jeugdzorg terechtkomt, is er vaak een langdurig traject aan voorafgegaan. Dat kat diverse oorzaken hebben. Het kind zelf kan bijvoorbeeld de reden zijn vanwege het vertonen van ongewenst gedrag, drugsgebruik of geweld.

Ook de ouders of een vervelende thuissituatie kunnen redenen zijn dat een kind door jeugdzorg uit huis wordt gehaald. Vaak wordt er gepraat over het probleem of problemen met jeugdzorgwerkers. Als het kind liever niet kan, mag, durft of wil praten over het probleem, blijft het echte probleem aanwezig. Help het kind de regie te krijgen over zijn eigen hoofd en voorkom gedragsproblemen.

------------
Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Wil je effectieve gesprekken en het verschil maken?

Ontvang kosteloos een download in je mailbox en voorkom moeizame, ineffectieve gesprekken met je cliënt.

Krijg effectieve resultaten door met gerichte vragen direct tot de kern van de hulpvraag te komen. Deze unieke en veilig toepasbare methode bevrijdt jou en je cliënt van gesprekken die gaan over de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode