Waarom is transitie in de jeugdzorg nodig? Ontdek de reden en de oplossing.

Waarom transitie jeugdzorg?

De jeugdzorg zit al jaren in zwaar weer. De werkdruk is hoog, de wachtlijsten zijn lang en er worden allerlei manieren bedacht die uiteindelijk niet effectief blijken te zijn. Jongeren en jeugdzorgwerkers lopen vast in het systeem, maar willen wel een oplossing.

Een transitie in de jeugdzorg is nodig. Maar waarom hoe kan een positieve verandering worden doorgevoerd, zonder dat het veel tijd en geld kost?

Waarom is een transitie in de jeugdzorg nodig? Wat is een oplossing voor de huidige problematiek? En hoe kan een probleemkind met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet zien? 

In dit artikel krijg je uitleg.

wanneer wordt jeugdzorg ingeschakeld

Als jongeren niet goed functioneren en niet kunnen meekomen op school of in een gezin, wordt vaak jeugdzorg ingeschakeld. Problemen kunnen bijvoorbeeld (huiselijk) geweld, drugsgebruik, agressie of diefstal zijn. De jongerenbegeleider krijgt vaak hulp van andere hulpverleners en jongerenwerkers om iemand zo breed mogelijk te helpen. Dit zijn vaak lange trajecten.


Veel geld en tijd kan worden bespaard als jongerenwerkers de tools krijgen om jongeren effectiever te helpen met minder moeite en in minder tijd. Ontdek hoe.


Helaas loopt de jeugdhulpverlening al jaren achter de feiten aan. Dus dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. De reden waarom jeugdzorg wordt ingeschakeld, is omdat de jongere niet zichzelf ontwikkelt op de juiste manier. Iemand kan verkeerde vrienden krijgen, op school niet goed presteren of in het illegale circuit terecht komen. Om deze problemen te voorkomen of te verminderen, wordt een jeugdzorgwerker ingeschakeld.

Toch is de hulp die wordt geboden niet altijd effectief, waardoor er een omslag nodig is. Veel geld en tijd kan worden bespaard als jongerenwerkers de tools krijgen om jongeren effectiever te helpen met minder moeite en in minder tijd. Het is mogelijk, maar hoe precies?

interventie jeugdzorg

Wat vaak zichtbaar is, is het gedrag dat iemand vertoont. Maar als bijvoorbeeld ouders of de leraar dat gedrag zien, wordt niet direct gedacht aan de onderliggende oorzaak van dat gedrag. Vaak is namelijk een diepere oorzaak de reden waarom iemand dat gedrag vertoond, maar daarover wordt niet over gesproken. En die oorzaak zit in het hoofd als een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of een gedachte. 

Helaas wordt daar vaak niet naar gevraagd tijdens gesprekken, maar juist besproken wat de reden van het gedrag is. En dus niet wat er zich in het hoofd afspeelt.

Een omslag in de jeugdzorg is nodig om jongeren effectiever te helpen op een veilige manier, zonder dat inhoudelijk gepraat hoeft te worden over de probleemoorzaak.

Een transitie in de jeugdzorg is nodig om deze jeugdproblematiek aan te pakken en verdere problematiek te voorkomen. Jongeren zijn namelijk vaak de regie over hun eigen hoofd kwijt. Daardoor vertoont iemand dergelijk gedrag. 

De reden van iemands gedrag kan zijn dat in de pubertijd of eerder is ontstaan. Denk aan seksueel misbruik, een angst of pesterijen. Als iemand daar liever niet over praat, maar toch (dagelijks) mee geconfronteerd wordt, dan gaat iemand verkeerd gedrag vertonen.

Een omslag in de jeugdzorg is nodig om jongeren effectiever te helpen op een veilige manier, zonder dat inhoudelijk gepraat hoeft te worden over de probleemoorzaak. De MatriXmethode als gesprekstechniek is daarbij een hulpmiddel die in korte tijd veel resultaat biedt.

transitie jeugdzorg

Even een voorbeeld van een kind of jongere die in de jeugdzorg belandt. 

Op achtjarige leeftijd kan een klasgenootje hebben gezegd in de schoolgang dat je rare schoenen aan hebt. Meelopers ondersteunen de pester en zeggen hetzelfde. Het pestgedrag ontstaat. Elke keer als je op de gang loopt of iemand in deze groep pesters weer tegenkomt, lachen en lokken ze je uit. Dat kan een heel vervelend gevoel oproepen. Het kan ervoor zorgen dat je negatief over jezelf gaat denken en jezelf ziet als minderwaardig of stom.

Als liever niet over praat met iemand gepraat wordt, blijft de oorzaak van het probleem in je hoofd aanwezig. 

Niet alleen tijdens de schooltijd word je ermee geconfronteerd, maar ook thuis. Want de gedachten blijven in je hoofd aanwezig. Als bijvoorbeeld je vader een verkeerde opmerking maakt over je schoenen, dan kan je in woede uitbarsten. Doordat je boos wegloopt, kan je een deur zo hard dichtslaan dat deze kapot gaat. Hoewel je vader geen negatieve bedoeling had en geen idee heeft waarom je zo'n reactie geeft, weet je heel goed waarom je zo boos wordt. 

Als je daar liever niet over praat met iemand, zelfs niet je vader of vrienden, blijft het in je hoofd aanwezig. Je uit dit op een negatieve manier. Je kunt drugs gaan gebruiken om niet over deze problemen te hoeven nadenken. Of je wilt naar een andere school om te voorkomen dat je dezelfde jongens weer tegenkomt en met deze situatie geconfronteerd wordt.

Wat kan jeugdzorg doen?

Om problematiek onder jongeren op te lossen of te voorkomen, kan de jongerenwerker iemand de regie laten krijgen over hun eigen hoofd. De oorzaak van veel problematiek zit namelijk tussen de oren. Het is een mentale hulpvraag. Als iemand liever niet over de innerlijke problemen wilt praten, dan is de MatriXmethode een geschikte interventie. Het is namelijk niet nodig om de inhoud van het probleem te delen, terwijl iemand wel de baas wordt over de eigen denkprocessen.

Een positieve verandering is nodig om de wachtlijsten te verminderen en jongeren (weer) de regie te laten krijgen over hun eigen hoofd.

Het MatriXwerkmodel en het MatriXemotiemodel worden daarbij gebruikt. Mentale klachten, zoals een angst of negatief zelfbeeld, wordt dan een kaal feit. Een negatieve herinnering of een al bedacht doemscenario wordt ontladen, geneutraliseerd en vervangen door iets neutraals of zelfs iets positiefs. Deze transitie kan al op korte termijn worden gerealiseerd door middel van een (online) training voor jeugdzorgprofessionals.

Uitleg MatriXwerkmodel

In de video wordt kort uitgelegd hoe het praktische brein werkt bij emotionele problemen die jongeren ervaren. En tegelijkertijd krijg je een oplossing als reeds toegepaste interventies niet voldoende helpen:

Veel jongerenwerkers hebben al diverse soorten interventietechnieken tot hun beschikking. Helaas missen ze vaak een doelgerichte gesprekstechniek waarmee iemand niet over het probleem hoeft te praten en wel het probleem zelf aanpakt. Door de MatriXmethode als extra interventie te gebruiken tijdens gesprekken, komt iemand sneller tot de eigen oplossing. En krijgt hij of zij de regie over het eigen hoofd.

Conclusie: waarom is transitie in de jeugdzorg nodig?

Sinds vele jaren zijn er problemen in de jeugdzorg die maar niet opgelost lijken te worden. Een transitie is nodig, omdat blijkbaar de reeds toegepaste interventietechnieken of gesprekstechnieken niet (voldoende) werken. 

Vaak wordt gestuurd op gedrag, terwijl er juist gekeken moet worden naar de onderliggende oorzaak van dat gedrag. En die oorzaak (en oplossing) zit in het hoofd van de jongere, maar daar wordt te weinig naar gevraagd.

Met de MatriXmethode heb je een veilige gesprekstechniek als interventie tot je beschikking. Deze is toepasbaar tijdens gesprekken en trajecten. Door deze manier van vragen stellen, hoeft iemand inhoudelijk niet over het probleem te praten. Wel wordt de eigen oplossing ontdekt en toegepast door de jongere zelf met behulp van de jeugdzorgwerker.

------------
Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode