Wanneer wordt jeugdzorg ingeschakeld?

Jeugdzorg, hoe kom je er vanaf?

Helaas krijgen al jaren veel jongeren te maken met jeugdzorg. Hoe kom je er vanaf is vaak de vraag die kinderen stellen. Sommige cliënten zitten soms jarenlang vast aan jeugdhulp. Mentale klachten kunnen zelfs erger worden. Jongeren kunnen uitbehandeld of onbehandelbaar worden. Helpt jeugdzorg wel? Blijkbaar sluit de hulp die geboden wordt niet aan bij het kind.


Is jeugdzorg zelf een probleemkind?


Wat moet er veranderen? Welke transitie is nodig? Wat is een oplossing voor de problemen die jongeren ervaren of veroorzaken? En hoe kan de jeugdzorg worden veranderd, zonder dat het nog meer geld kost? In dit artikel krijg je uitleg.

Als je alvast wilt weten hoe de hulp in de jeugdzorg sneller en effectiever kan, dan kan je deze video met uitleg alvast bekijken:

Problemen in de jeugdzorg

Een probleemkind die niet kan meekomen op school, verkeerde vrienden heeft, gewelddadig is of drugs gebruikt. Het zijn slechts enkele problemen die jongeren ervaren en uiteindelijk in de jeugdzorg belanden. Hoewel aan de buitenkant - het gedrag - zichtbaar is dat iemand niet goed functioneert of past in het huidige systeem, heeft de oorzaak vaak met iets anders te maken. Dat kan bijvoorbeeld een onderliggende reden hebben zoals pesterijen, seksueel misbruik, trauma of een negatief zelfbeeld.


Hoe kom je van de jeugdzorg af? Door de regie te krijgen over het eigen hoofd.


Wat aan de buitenkant zichtbaar is, wordt veroorzaakt door iets dat aan de binnenkant zit. Dat speelt zich af in het hoofd van de jongere. Dat kan een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte zijn. Maar helaas wordt bij die innerlijke beleving geen of te weinig aandacht aan besteed, waardoor het probleem in de 'black box' aanwezig blijft. Praten kan soms wel wat helpen, maar biedt geen oplossing.

jeugdzorg hoe kom je er vanaf

Hoe je als cliënt van de jeugdzorg af komt, hoeft niet moeilijk te zijn of lang te duren. Iemand die in de jeugdzorg terechtkomt, heeft vaak lange tijd te maken met een jeugdzorgwerker. Er wordt veel gepraat, er worden activiteiten georganiseerd en manieren bedacht om iemand weer op de rit te krijgen.

Praten over mentale problemen wordt in de jeugdzorg genoeg gedaan. Sommige kinderen willen, durven, mogen of kunnen niet (meer) over hun problemen praten. Ook niet met jeugdzorgwerkers.

Maar dit zijn indirect juist manieren om jongeren afhankelijk te maken van het systeem. Terwijl het belangrijkste is dat iemand weet hoe zelf zijn eigen hulpvraag aan te pakken op de eigen manier. Zonder langdurig in een traject te hoeven zitten of inhoudelijk te moeten praten over het probleem. Want in veel gevallen willen, mogen, kunnen of durven jongeren liever niet over hun mentale klachten praten. Dat is een reden waarom ze dat dus ook niet gaan doen en het probleem aanblijft. 

Maar wat is wel een manier om van de jeugdzorg af te komen? Door gerichte vragen te stellen. Zometeen wordt uitgelegd welke vragen dat zijn en hoe je dit doet.

jeugdzorg hoe kom je er vanaf

Het is duidelijk dat de problematiek in de huidige jeugdhulpverlening al jaren achter de feiten aanlopen. Er worden steeds meer oplossingen bedacht die goed lijken te zijn voor het kind, maar in de werkelijkheid niet effectief zijn. Dat is jammer, zeker doordat er zoveel hulpverleners betrokken zijn die het beste voor hebben voor de jeugd.

Er is een manier om de huidige problemen te verminderen, zonder dat de persoon zelf over de probleeminhoud hoeft te praten. Dat is ook fijn voor de jeugdzorgwerker, want die wordt niet belast met het onderliggende probleemverhaal.

Hoewel jaarlijks er vele miljoenen worden uitgetrokken om jeugdproblemen op te lossen, zou je je bijna afvragen of de huidige jeugdzorg zelf een probleemkind is. Want gesprekken voeren, ondersteunen en begeleiden wordt er genoeg gedaan. Maar een oplossing en positieve verandering helpen te bereiken blijft helaas teveel achter. 

Er is een manier om de huidige problematiek te verminderen of te voorkomen. Een manier waarbij veel mensen niet aan denken, maar wel aangetoond heeft dat het kan zorgen voor een positieve verandering. Zonder inhoudelijk te hoeven ingaan in de probleemoorzaak.

jeugdzorg hoe kom je er vanaf

Er kunnen goede resultaten worden bewerkstelligd als jeugdzorgwerkers de kennis en vaardigheden hebben om jongeren de regie te laten krijgen over hun eigen hoofd. Daarbij is het niet nodig dat inhoudelijk over het probleem gepraat wordt of iemand een (heftige) herbeleven ervaart.

Met vijf stappen kan je als jeugdzorgprofessional iemand een heel eind (weer) op weg helpen. De vijf stappen zijn:

 • Stap 1: Vraag of er een hulpvraag is en hij of zij van de klacht graag af wilt
 • Stap 2: Zo ja, stel de persoon gerust en zeg dat inhoudelijk niet over het probleem gepraat hoeft te worden
 • Stap 3: Maak gebruik van de stapsgewijze vragen door het toepassen van de MatriXmethode
 • Stap 4: Door de gerichte manier van vragen stellen begeleid je de persoon om zelf zijn eigen oplossing te bedenken en toe te passen
 • Stap 5: Zorg dat een emotionele klacht volledig wordt ontladen, geneutraliseerd en vervangen

Door een emotionele hulpvraag op deze manier aan te pakken, is een sessie in de meeste gevallen een succes. Als één van de drie stappen niet wordt gezet, dan is het effect minder. Het zorgvuldig gebruikmaken van deze stappen biedt meer kans om het maximale uit de coaching te halen. 

Bij cognitieve problemen kan informatie worden geclusterd, handiger worden ingericht en gememoriseerd op de eigen manier. Als één van deze stappen niet wordt gezet, dan is een sessie minder effectief. De cliënt moet de focus hebben om de hulpvraag op deze manier aan te pakken.

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend: 

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten. 

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Conclusie: Jeugdzorg, hoe kom je er vanaf?

Het probleem in de huidige jeugdzorg ligt vaak niet bij de jongeren, maar vooral bij de jeugdzorg zelf. De interventies die worden toegepast zijn vaak niet effectief, kosten veel tijd en sluiten niet aan bij de hulpvrager. Een manier om de problematiek in de jeugdzorg aan te pakken, is door jongeren gerichte vragen te stellen. Daarbij is het niet nodig om inhoudelijk over het probleem te praten. De MatriXmethode als gesprekstechniek is een veilige interventie waarbij het kind weer de regie krijgt over zijn eigen hoofd.

------------
Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode