Effectieve interventie in de jeugdzorg (en onderwijs)

Welke interventie is effectief, bijvoorbeeld in de jeugdzorg en het onderwijs? En wat zijn voorbeelden van interventies die veilig en doelgericht worden ingezet? Niet iedere aanpak is kortdurend, doeltreffend en veilig. Maar welke wel en hoe werkt de methodiek?

Er bestaan diverse manieren die professionals inzetten. Soms zijn deze evidence-based, maar soms ook niet. Een wetenschappelijk bewezen techniek kan worden ingezet, maar hoeft niet altijd even effectief te zijn. 

De jeugdzorg heeft behoefte aan een kortdurende, doelgerichte interventie, zonder complex protocol of dossiervorming.

Natuurlijk willen we geen coachingstechnieken of therapieën teniet doen. Daarom laten we je kennis maken met een doeltreffende interventie die in Nederland is ontwikkeld door Ingrid Stoop: de MatriXmethode. We weten wel de verschillen in effectiviteit en toepasbaarheid. Op onze site is er van alles over te vinden om je eigen conclusies te trekken.

Zowel professionals in de jeugdzorg als kinderen in het onderwijs hebben behoefte aan interventietechnieken die veilig toepasbaar zijn, weinig tijd in beslag nemen en daadwerkelijk bijdraagt aan positieve veranderingen.

De MatriXmethode is een kortdurende en effectieve interventie die wordt toegepast door professionals. Onder andere in de jeugdzorg is het een veilige coachingstechniek omdat de cliënt de oorzaak van het probleem niet hoeft te delen. Daardoor kan de coach/hulpverlener/zorgverlener diep gaan, terwijl weinig woorden nodig zijn.

Er zijn meer professionals die werken met deze interventietechniek. Bijvoorbeeld in de jeugdzorg, hulpverlening, zorg (GGZ) en in het onderwijs wordt er gebruik van gemaakt. De onderzoeksresultaten vind je op onze site. Net zoals vele ervaringen van zowel professionals als cliënten.

Ik raad het anderen aan als ze snel en effectief willen werken - Willianne Verhoog, maatschappelijk werker bij Kwadraad

Professionals uit de hulpverlening en jeugdzorg vertellen zelf over de toegevoegde waarde in hun werk. Ze zien de toegevoegde waarde om de methodiek/interventie in hun werk toe te passen:

Doeltreffende methodiek en veilig toepasbare interventie

Natuurlijk kan je pas weten hoe krachtig deze manier van coachen is als je het zelf ervaart. Daarom zijn er diverse ervaringssessies waarbij je het zelf kunt ervaren of zien wat het effect is. Uit onze ervaringen blijkt dat vrijwel iedere professional en cliënt enthousiast is door de snelle werking en hoge slagingskans.

Het effect is spectaculair, maar de methode zelf is simpel - Jetje Rijks, jeugdzorgprofessional SKJ

Deze interventie is effectief omdat:

  • Gesprekken altijd kortdurend zijn, anders verdwijnt de focus
  • Er geen complex protocol nodig is
  • Er geen heftige herbeleving plaatsvindt 
  • De oorzaak van het probleem niet gedeeld hoeft te worden

Als je één geïnteresseerd bent om deze eigenschappen te beheersen als professional in de jeugdzorg of hulpverlening, lees dan verder. Het is een goed alternatief voor bestaande coachingstechniek die al worden gebruikt.

interventie jeugdzorgInterventie toepassen in de jeugdzorg?

Professionals in de jeugdzorg zoeken naar hulpmiddelen die niet complex zijn en zorgen voor snelle resultaten. Ze hebben weinig tijd, maar willen wel de cliënt zo goed mogelijk helpen.

"We gebruiken de kracht van de verbeelding om mensen de regie te laten krijgen over hun eigen brein" - Ontwikkelaar Ingrid Stoop

Ook is het fijn als het verhaal achter het probleem niet verteld hoeft te worden, zodat het onbelast blijft. Daarom passen honderden professionals uit verschillende werkgebieden de MatriXmethode al toe.

Hoe is deze methode ontstaan en waarom passen professionals het toe? In deze vieo krijg je uitleg:

Onderwijs

Ook het onderwijs heeft veel baat bij deze methodiek. Helaas vergeten onderwijsprofessionals al jaren één belangrijk onderdeel: leren HOE te leren.


Eigenlijk zou leren HOE te leren een verplicht vak op in het onderwijs moeten zijn.


Nu wordt kinderen vooral geleerd WAT ze moeten leren. Het hedendaagse onderwijs moet op dit moment vooral 'leuk' zijn met grappige plaatjes, leuke kleurtjes en lieve dolfijntjes. Maar dat is precies het probleem. Kinderen hebben juist logisch en niet-afleidend materiaal nodig. Onderwijs moet in eerste instantie vooral praktisch, logisch en effectief zijn. Eigenlijk zou leren HOE te leren een verplicht vak moeten zijn op school. Daardoor weten kinderen hoe hun eigen hoofd praktisch werkt, hoe informatie (handiger) onthouden en teruggevonden wordt, en voorkom je dat ze op latere leeftijd afhankelijk worden van het systeem.

Steeds meer mensen zien dat er iets moet veranderen, aangezien er in de klas keer op keer veel problemen zijn. Ook deze onderwijsprofessional ziet dat er echt iets kan en moet veranderen:

Ervaringen met de interventie

Professionals die werken in de jeugdzorg zien de veilige, effectieve werking van de methode. Eén daarvan is Jeltje Rijks.  Ze vertelt zelf waarom ze op zoek was naar deze interventie, waarom ze de methode toepast en wat ze ermee al heeft bereikt.

Dat er in de jeugdzorg een snelwerkende, praktische interventie nodig is, is duidelijk. Teveel mensen zijn vaak bezig om oplossingen te verzinnen voor de ander, tips te geven en afhankelijk te maken van langdurige trajecten. Waarom zijn er zolang al zoveel wachtlijsten, denk je? Ligt dat aan de jeugdprofessional, het systeem of de cliënt? Als jongeren niet willen, durven, mogen of kunnen praten over hun mentale problemen, dan blijven de problemen zich opstapelen. Vooral als de jeugdzorgwerker een gebrek aan werkplezier laat zien.

Gelukkig is dat op te lossen als jongeren de regie krijgen over hun eigen leer- en denkprocessen. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden.

Ook Sanne werk in de jeugdzorg en ziet de voordelen van de effectieve interventie. Tijdens de training ervaren professionals de methode ook zelf. Daardoor worden de deelnemers nog meer enthousiast en begrijpen dat iedereen een eigen manier heeft om mentale problemen aan te pakken. In de video legt ze uit waarom ze ziet dat de MatriXmethode nodig is om cliënten in de jeugdzorg te helpen:

Conclusie: Effectieve interventies in de jeugdzorg

Doelgerichte interventies in de jeugdzorg zijn er, waaronder de MatriXmethode. De professionals zien de effectieve werking in hun werk. Een voordeel is dat de oorzaak van het probleem niet gedeeld hoeft te worden. Ook is er geen heftige herbeleving of complex protocol nodig.

——— 

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode