Hoe je pesten op de werkvloer aanpakt.

Pesten op het werk door leidinggevende

Al jarenlang is pesten op de werkvloer een groot probleem. Hoewel de leidinggevende zich misschien niet bewust is van de mentale gevolgen van de treiterij, kan de werknemer er flink last van hebben. Uiteindelijk kan het zelfs zo ver oplopen dat iemand geen zin meer heeft om naar het werk te komen, zich ziek meldt, overspannen raakt of zelfmoordneigingen krijgt. 

"Als de leidinggevende een werknemer pest, zegt dat meer over de pester dan de zondebok"

De werknemer kan ook zijn baan kwijtraken als de emotionele blokkades niet beheerst kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat de werknemer de baas worden over zijn eigen hulpvraag. Maar hoe? Er is een manier om dat op een snelle en effectieve manier te doen.

Pesten op de werkvloer

Het begint vaak klein. Iemand maakt een sarcastische opmerking, gericht op de mentaal zwakke collega. De opmerking kan bijvoorbeeld gaan over de kleding die iemand aan heeft, de manier van lopen of woorden die verkeerd worden uitgesproken.

pesten op de werkvloer door leidinggevendePesten op de werkvloer door leidinggevendeAllemaal manieren van pesten die voor iemand anders niet zo erg lijken, maar wel al vervelend kan worden ervaren. Als er meerdere van zulke momenten zijn, steeds gericht op één specifiek persoon, dan doet dat emotioneel iets met iemand. 

Vaak heeft de pestende leidinggevende geen idee wat zich in het hoofd van de werknemer afspeelt. Daardoor kunnen pesterijen op den duur steeds heftiger en sarcastischer worden, terwijl de mentale gevolgen pas tot uiting komen als de maat vol is. Uiteindelijk leidt dat tot ontwikkel- of gedragsproblemen.

De leidinggevende pest met een reden

Er is altijd ergens een reden voor een pesterij. Iemand die een ander pest heeft dus ook een reden om dat te doen. Iemand wordt als zondebok aangemerkt, vaak is dat iemand die mentaal niet zo sterk in zijn schoenen staat. Dat is een makkelijk 'prooi'. Maar de onderliggende oorzaak om de minder stabiele persoon te dwarsbomen, ligt vaak bij de pester zelf. Hij of zij kan bijvoorbeeld:

  • Zelf vroeger zijn gepest of verwaarloosd
  • Een instabiele thuissituatie hebben
  • Een partner hebben die mogelijk vreemd gaat en daardoor anderen wilt onderdrukken
  • Een negatief zelfbeeld hebben
  • Het gevoel van macht nooit hebben ervaren

Iemand treiteren zegt meer over de persoon die de ander emotioneel kwetst, dan over de persoon die juist wordt gepest. Een manier om daar mee om te gaan, wordt in de volgende video uitgelegd.

Uitleg (video)

Oplossing

Een manier om dit veelvoorkomende probleem aan te pakken, is simpeler dan je denkt. Door de gepeste werknemer de regie te laten krijgen over zijn eigen hoofd met de MatriXmethode, wordt de lading van het probleem afgehaald door de persoon zelf. 

Met deze manier van vragen stellen wordt de emotionele lading ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Met het MatriXwerkmodel krijg je een goed beeld van deze interventie op basis van coaching.

Uitleg MatriXwerkmodel

Uiteindelijk kan de werknemer nog wel gepest worden, alleen zal de emotionele lading geen rol meer spelen. Doordat hij of zij de baas wordt over de eigen innerlijke beleving, weet de werknemer hoe om te gaan met die vervelende situatie.

De werkwijze van dit model wordt ook in een video uitgelegd. Dan weet je waarom het belangrijk is om alle zintuigen te gebruiken om mentale problemen aan te pakken:

Over de MatriXmethode bij emotionele hulpvragen (EQ)

Normaalgesproken moet er gepraat worden over de probleeminhoud waar een cliënt last van heeft. Waarom is dat met deze interventietechniek niet nodig?

Praten over problemen lucht soms wel op, maar zorgt er vaak voor dat iemand na een tijdje weer last krijgt van het daadwerkelijke probleem. Misschien in minder mate, toch wordt dat als onprettig ervaren. Dat komt onder andere doordat soms niet alles verteld wordt door de cliënt uit angst, schaamte of zorg-moeheid. De hulpvrager is zich wel bewust van de onderliggende oorzaak, die blijft vaak geheim en wordt niet gedeeld met iemand. Door het gericht stellen van vragen, komt de persoon zelf tot de kern van de hulpvraag. Het is niet nodig dat inhoudelijk over de oorzaak gepraat wordt. Dat voorkomt ook dat de professional een vol hoofd ervaart na een werkweg.

Waarom is MatriXmethode toepasbaar bij vervelende herinneringen van situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd en doemscenario's die al zijn bedacht?

Iedereen heeft een eigen beleving ergens bij. Zowel bij situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd als bij situaties die mogelijk gaan plaatsvinden. Met specifieke vragen wordt de beleving veranderd door de persoon zelf. De cliënt is zelf de eigenaar van de beleving van het onthouden plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte. En daar kan alleen de persoon zelf iets aan veranderen in het eigen hoofd. De professional stelt de juiste vragen, zonder de inhoud te hoeven weten.

Als cliënten eenmaal weten hoe de regie te krijgen over het eigen hoofd, hebben ze mijn hulp dan nog nodig?

Wij geloven dat een betere wereld mogelijk is als mensen weten hoe ze zelf de baas worden en blijven over hun eigen denkprocessen. Dan zal er een afname zijn van ellenlange gesprekken, wachtlijsten en psychisch verzuim. Doordat de professional de kennis en vaardigheden beheerst om iemand binnen enkele sessies op de rit te krijgen, zal de cliënt deze positieve ervaring voor de rest van zijn leven meenemen. Vind jij goede hulp en een goede reputatie ook belangrijk?

Waarom is deze interventie bij cognitieve en emotionele problemen toepasbaar?

Mentale problemen hebben te maken met leer- en denkprocessen. Iedereen is uniek en ervaart een hulpvraag op de eigen manier. Er wordt vaak vooral de nadruk gelegd op het gedrag dat iemand vertoont. Beter is om de onderliggende oorzaak van dat gedrag aan te pakken. En dat heeft te maken met de manier hoe iemand iets wilt onthouden in het langetermijngeheugen.

Stel dat je nu aan een hond denkt... Dan heb je waarschijnlijk niet meteen een 'Affenpinscher' in je gedachte. Daarom kan praten over het probleem wel wat opluchting geven, maar toch zal de persoon zelf aan de slag moeten gaan met zijn eigen beleving die wordt ervaren bij de specifieke hulpvraag. Cognitieve en emotionele problemen hebben allebei te maken met eigen leer- en denkprocessen. Het delen van de inhoud is niet van belang, wel de beleving die iemand zelf ervaart. En de enige die daar zelf wat aan kan veranderen in het eigen hoofd, is de persoon met de hulpvraag.

Wat is het verschil met andere interventies die ook hulp bieden bij emotionele hulpvragen?

We weten alles over de MatriXmethode. Andere professionals weten alles over hun interventietechnieken. Haal de juiste informatie altijd bij de bron. Op onze website en (online) kanalen vind je alle informatie over de methode. Bijvoorbeeld over waarom het werkt, waarom de professional niet hoeft te verdwalen in de probleemverhalen en waarom een herbeleving wordt voorkomen. Door zelf de regie te nemen en onderzoek te doen, weet je waarom de MatriXmethode in korte tijd voor een blijvende glimlach en opluchting zorgt.

Conclusie: pesten op de werkvloer door leidinggevende

Er zijn verschillende reden voor een leidinggevende om iemand op het werk te treiteren en te pesten. Vaak zegt dat meer over de pester zelf dan over de werknemer die gepest wordt. Iemand die vaak als zondebok wordt uitgekozen, is in de meeste gevallen mentaal zwak. Een manier om dit aan te pakken, is door (weer) de regie te krijgen over het eigen hoofd. Met de MatriXmethode wordt het MatriXwerkmodel gebruikt om de emotionele lading te ontladen, te neutraliseren en te vervangen. Dan wordt de kracht van de negatieve emotie aangepakt op een veilige toepasbare en effectieve manier.

———
Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ, EQ, psychosomatisch). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

ruben burgert boot
Door

ruben burgert boot

op 29 Apr 2023

te geneutraliseerd?

Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode