Black box psychologie betekenis

Een black box is een Engelse benaming die in het Nederlands 'zwarte doos' betekent. Maar welke betekenis heeft een black box in de psychologie? Want de Nederlandse vertaling niets te maken met de daadwerkelijke betekenis waarover we het hier hebben.

Black box: betekenis in de psychologie

Een simpele uitleg van de 'black box' is de verzameling van persoonlijke geheimen waar iemand liever niet over praat. Deze staan opgeslagen in het langetermijngeheugen als een negatief beladen feit.

Denk aan mentale en psychische problemen zoals:

 • enkelvoudige trauma's
 • meervoudige trauma's
 • angsten
 • seksueel misbruik
 • emotionele blokkades

Iedereen heeft persoonlijke geheimen waar liever niet over wordt gepraat. Ook veel cliënten houden dat liever voor zich, want dat is privé. Vaak speelt schaamte of angst voor een terugval een rol. Die geheimen blijven daarom bewaard in de black box, totdat er een moment is dat iemand het moet of wil vertellen.


Betekenis 'black box': persoonlijke geheimen waar liever niet over wordt gepraat. Gelukkig hoeft dat ook niet met deze interventie.


Gelukkig hoeft met de MatriXmethode iemand die geheimen niet te delen. Iemand hoeft dus niet angstig te zijn om de geheimen te onthullen. Wel worden die persoonlijke obstakels op de eigen manier verwerkt zodat iemand er geen last meer van heeft.

Geheimen blijven vaak in de black box

Veel interventies zijn vaak ineffectief als iemand niet wil, mag, durft of kan praten over het mentale of psychische probleem. Vaak kom je als professional niet tot onderliggende problemen, omdat er niet over gesproken wordt. Het is simpelweg te pijnlijk of te persoonlijk.


black box betekenis

Toch willen veel professionals van alles weten van de geheimen die staan opgeslagen in het hoofd van de cliënt. Vaak wordt gevraagd wanneer, waar, met wie en hoe iets gebeurd is. Maar als iemand daar liever niet over praat, blijft het probleem aanwezig in het hoofd. De professional krijgt geen toegang tot de geheime black box. En als iemand dan toch iets vertelt of moet vertellen, dan kunnen dat antwoorden die eigenlijk niet waar zijn.

Animatie over de black box

In deze animatie wordt kort uitgelegd wat een black box is. Daarbij krijg je ook inzichten in de veilige oplossing die wordt toegepast door honderden professionals in diverse werkgebieden:

Toepassing in de psychologie

Iedere cliënt met een duidelijke hulpvraag wil wel van een probleem af, maar weet vaak niet hoe. Als er liever niet wordt gepraat over de oorzaak, dan gaat iemand op zoek naar andere oplossingen. Het gebruik van drugs of medicijnen bijvoorbeeld. Helaas zijn zulke 'oplossingen' slechts tijdelijk werkzaam en lossen niets op, maar verdoven tijdelijk.

Met de MatriXmethode hoeft de cliënt niet te praten over de oorzaak van het probleem. Wel wordt de lading van de persoonlijke geheimen verwerkt tot kale feiten op de eigen manier. Ook de professional wordt niet belast met het probleemverhaal. Daardoor blijft niet alleen de black box van de cliënt in tact, maar ook van de professional.

Voorbeeld

Stel dat je iets vervelends hebt meegemaakt vroeger, zoals seksueel misbruik. Dat kan een heftig voorval zijn geweest waar je je nu, jaren later, nog steeds voor schaamt. Je durft er niet over te praten met anderen, hoe persoonlijk de relatie ook is. Je bent wellicht bang dat de emotionele lading te overhand neemt. 

Ook wil je liever niet dat je jezelf onwennig voelt, want het is een ingrijpend moment in je leven geweest. Vroeger vond je het al vervelend om erover na te denken, laat staan om erover te praten. Omdat het voorval nog op het netvlies staat, is het onderdeel van je leven geworden. Ondanks dat je de emotionele lading liever niet wil voelen of herinneren. 

Iedere black box is veilig bij de MatriXmethode

De coachingstechniek die Ingrid Stoop heeft ontwikkeld, de MatriXmethode, is een veilige manier van specifieke vragen stellen. Daarbij is er geen heftige herbeleving en hoeft de oorzaak niet gedeeld te worden. Dat maakt deze interventie uniek, veilig en doelgericht. 

Bij veel interventies moet er gepraat worden over het probleem. Soms ontstaan sociaal-wenselijke antwoorden, terwijl het mentale of psychische probleem in het hoofd aanwezig blijft. 

Deze persoonlijke geheimen worden succesvol aangepakt met de MatriXmethode met de volgende stappen:

 1. Ontladen
 2. Neutraliseren
 3. Vervangen

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen zoals trauma's en angsten. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Conclusie: black box psychologie betekenis

De betekenis van de black box is in één zin uit te leggen: persoonlijke geheimen waar liever niet over wordt gepraat. Veel cliënten die psychologische hulp krijgen willen, mogen, kunnen of durven niet over mentale en psychische problemen praten. Denk aan seksueel misbruik of een trauma.

Gelukkig hoeft de inhoud niet gedeeld te worden als er hulp wordt geboden met de MatriXmethode. De persoon haalt zelf de lading van het vooral eraf door de kracht van de verbeelding te gebruiken. Dat is veilig voor de cliënt en de professional, omdat er geen heftige herbeleving plaatsvindt en er niet inhoudelijk gepraat wordt over het probleem.

------------

Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale problemen.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Meer werkplezier met minder moeite?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken of publicaties in je mailbox. Voorkom moeilijke, tijdrovende trajecten en protocollen die het gesprek complex maken.

Krijg meetbaar effectievere resultaten met deze unieke en veilige methode, zonder te worden belast met de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode