Waarom is eigen regie belangrijk

Je vraagt je wellicht af waarom de eigen regie zo belangrijk is. In deze onrustige wereld zijn veel mensen de regie kwijt over hun eigen denkprocessen. Adviezen en tips van anderen worden er genoeg gegeven en dat is, vooral op langere termijn, niet altijd de meest effectieve 'oplossing'.


De eigen regie krijgen, nemen en behouden: drie redenen vertellen waarom dat zo belangrijk is


Wat is wel een manier om de eigen regie te krijgen, te nemen en te behouden? Er is een methodiek die voorkomt dat een cliënt en de coach/zorg- of hulpverlener langdurig in een traject hoeft te zitten en afhankelijk wordt van allerlei complexe protocollen. Welke drie redenen zijn er die de noodzaak ervan omschrijven en wat is de rol van een bepaald model daarbij? In dit artikel wordt dat uitgelegd.

In de huidige maatschappij waar steeds meer maatschappelijke problemen zijn, is het essentieel om snel goede hulp te bieden. Al jaren heeft de jeugdzorg te maken met wachtlijsten en een hoge werkdruk. Ook in andere sectoren, zoals de zorg (GGZ) is er een gebrek aan effectieve hulp die snel werkt en blijvend resultaat oplevert. Bij organisaties is het psychisch ziekteverzuim een grote kostenpost. Al deze problemen hebben te maken met de eigen regie die cliënten, patiënten en medewerkers kwijt zijn.

Mensen helpen om de regie te laten krijgen over hun eigen denkprocessen is belangrijk bij het aanpak van cognitieve en emotionele problemen. Maar waarom en hoe kan je daar een rol in spelen?

Afhankelijkheid voorkomen

Zoals je wellicht hebt gemerkt is dat veel coaches, hulp- en zorgverleners betrokken zijn bij mensen met mentale problemen. Als iemand geen aansluiting heeft bij de professional, is de kans groot dat een coachingsgesprek niet lukt. 

Soms lijkt het erop dat cliënten  denken dat de begeleidende professionals de oplossing hebben voor anderen. "Jij hebt ervoor gestudeerd, dus los mijn probleem maar op." Dat is makkelijk gedacht, maar blijkbaar niet altijd effectief gezien de lange wachtlijsten, het hoge verzuimpercentage en hoge kosten. Door mensen juist hun eigen oplossing te laten bedenken en toe te passen, ontstaat zelfregie. Het blijkt dat dat werkt, gezien de resultaten van deze cliënten, de POH-GGZ en de huisarts:

Langdurige gesprekken verminderen

Professionals en cliënten zijn er dagelijks druk mee: praten. Er moet vaak worden verteld wat er is gebeurd, wanneer, hoe en met wie. Dat is veel informatie die uiteindelijk niet ervoor zorgt dat iemand de regie krijgt over zijn eigen hoofd. Praten kan wel zorgen voor opluchting, maar uiteindelijk moet de persoon met de hulpvraag zelf de baas worden over zijn eigen cognitieve of emotionele probleem. Beter is om gerichte vragen te stellen, zodat de hulpvrager zelf de eigen oplossing ontdekt en toepast. Als iemand weet hoe dat moet, heeft de persoon zelf daar voor de rest van zijn leven plezier van.

Complex protocol voorkomen

Als er hulp wordt geboden aan mensen met een specifieke hulpvraag, moet er vaak volgens een protocol worden gewerkt. Dat klinkt logisch. Toch werkt het in de praktijk anders dan theoretisch is beschreven in handleidingen en boeken. Mensen passen niet in hokjes, want iedereen is uniek. Wat bij de ene persoon past, hoeft niet bij een andere persoon te werken. 

Het is handig om voorafgaand een gesprek te weten waarover wordt besproken. Naarmate een gesprek vordert, worden er andere vragen gesteld dan bij cliënten die een soortgelijke hulpvraag hebben. Als iemand de regie over het eigen hoofd wilt krijgen, dan is maatwerk vaak de manier om iemand te helpen met de eigen regie.

In deze video krijg je inzichten in hoe een trauma wordt verwerkt doordat de persoon zelf de regie krijgt over haar eigen hoofd:

Voorbeeld

Een interventietechniek dat zich focust op de eigen regie, is de MatriXmethode. Het is ontstaan op basis van coaching door Ingrid Stoop en doorontwikkeld vanaf 1991. Daarbij staat altijd de eigen oplossing centraal van de persoon die een specifieke hulpvraag heeft. Met gerichte vragen weet de hulpvrager het probleem aan te pakken op de eigen manier.

Ingrid deelt haar inzichten van het MatriXwerkmodel als tool die wordt gebruikt bij het voorkomen en oplossen van mentale problemen:

Resultaten

Deze doelgerichte interventie biedt snel resultaat bij mentale blokkades en belemmeringen. Dat is de kracht van de regie krijgen over het eigen hoofd. Het is wel belangrijk dat deze coachingsinterventie zorgvuldig wordt uitgevoerd om de juiste hulp te bieden.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

  • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
  • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
  • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
  • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
  • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
  • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
  • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend: 

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten. 

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Conclusie: Waarom is de eigen regie zo belangrijk?

In de huidige maatschappij worden veel mensen met mentale problemen afhankelijk van wachtlijsten, diverse begeleiders en langdurige trajecten. Coaches, hulp- en zorgverleners zijn vaak gebonden aan complexe protocollen en systemen. 

Beter is om cliënten te helpen op een manier zodat ze weten hoe de eigen regie te nemen, te krijgen en te behouden bij cognitieve of emotionele hulpvragen. Door middel van een specifieke vragentechniek is dat mogelijk. De MatriXmethode biedt een uitweg voor professionals en cliënten die doelgerichte gesprekken willen voeren waarbij de eigen regie centraal staat. Daarbij is het belangrijk dat de persoon zelf weet hoe een hulpvraag aan te pakken op de eigen manier. Uit diverse ervaringen en resultaten blijkt dat dit een positieve impact heeft op het werk van professionals en het leven van de cliënten.

------------
Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode