Modellen: krijg de regie over het eigen hoofd

Model (voor de eigen regie)

Welk model of modellen worden gebruik om iemand te helpen de eigen regie krijgen over mentale problemen die in de weg zitten? Dankzij jarenlange ontwikkelingen heeft Ingrid Stoop diverse modellen ontwikkeld die dagelijks door cliënten en professionals worden gebruikt. Welke zijn dat, hoe werken ze en wat zijn de resultaten?

Een krachtig model is het MatriXwerkmodel. Het is toepasbaar bij zowel cognitieve en emotionele problemen. Denk daarbij aan moeite met informatie onthouden, stress, angsten, trauma's of rouwverwerking. Ook bij onbegrepen klachten zoals tinnitus wordt het gebruikt.

Het MatriXwerkmodelIn de video krijg je een korte uitleg:

MatriXemotiemodel

Voor specifieke emotionele hulpvragen wordt het MatriXemotiemodel gebruikt. Daarbij wordt een emotioneel beladen hulpvraag zoals een angst of trauma ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Het maakt niet uit of het een probleem is dat in het verleden is ontstaan of doemscenario's die mogelijk in de toekomst gaan plaatsvinden.

Het MatriXemotiemodelDoor denkbeeldig een emotie aan te pakken met deze veilig toepasbare methode krijgt de cliënt de regie over het eigen hoofd. In de video krijg je kort een uitleg van de werking van dit model:

MatriXhoofdopruimmodel

Een manier om rust in het hoofd te krijgen en denkbeeldig informatie handiger op te slaan, te onthouden en terug te vinden is het MatriXhoofdopruimmodel. Op deze manier worden cognitieve problemen zoals leerproblemen of stress opgelost en voorkomen.

model hoofd opruimenHet MatriXhoofdopruimmodelWil je weten hoe deze werkwijze gaat? Deze animatie geeft kort een uitleg:

Waarom is de eigen regie belangrijk?

Je weet vast dat er tegenwoordig lange wachtlijsten en wachttijden zijn. Ook zal het je niet zijn ontgaan dat veel bedrijven last hebben van een hoog psychisch ziekteverzuim. Waar komt dat door? Natuurlijk zijn er diverse redenen die een rol spelen. Een oorzaak is doordat mensen geen idee hebben hoe ze op hun eigen manier hun mentale problemen kunnen aanpakken.

Als mensen weten hoe hun eigen hoofd werkt, kunnen mentale problemen sneller opgelost en voorkomen worden. Dat reduceert en helpt bij preventief verzuim. Een psychisch zieke werknemer kost al gauw 250 euro per dag. Bij sommige organisaties zijn die kosten zelfs nog hoger. Ook duurt het soms wel weken tot maanden totdat iemand weer aan het werk kan. Als een methode wordt gebruikt waarbij mensen, zowel professionals als cliënten, weten hoe ze de regie krijgen over hun eigen hoofd, dan zorgt dat gegarandeerd voor minder verzuim, blije mensen en kostenbesparingen.

In Barneveld werkt een huisarts die 110.000 euro per jaar heeft bespaard doordat de POH-GGZ een effectieve interventietechniek toepast. Ongeveer 80% van de cliënten/patiënten hoeft niet te worden doorverwezen naar de tweedelijnszorg, zoals een psycholoog. Dat zijn bijzondere resultaten die een positief effect zullen hebben op de huidige wachtlijsten en het aantal mensen met psychisch ziekteverzuim.

De ervaringen willen de huisarts Saboor Abed en POH-GGZ Adrie van der Wijst zelf delen:

Hoe de eigen regie stimuleren?

Als je weet hoe je eigen hoofd werkt en zelf de regie kan krijgen over je denkbeeldige brein, dan wordt het stimuleren ervan een stuk makkelijker. Het aanmoedigen van zelfregie is niet lastig als je weet hoe je de interventiemethode op de juiste manier gebruikt en toepast.

Enkele vragen die gesteld kunnen worden tijdens een coachingsgesprek zijn:

 • Hoe werkt jouw denkbeeldige hoofd?
 • Teken het hoofd zoals deze nu eruit ziet
 • Hoe zou je jouw hoofd denkbeeldig handiger willen inrichten?
 • Wat ga je maken voor alles wat te maken heeft met werk?
 • Hoe geef je alles van je privé een plek in je hoofd?

Door visueel met jezelf aan de slag te gaan, weet je dat ook jij eigen strategieën hebt. Bijvoorbeeld bij het onthouden van kennis, om emoties een plek te geven en onbegrepen (pijn)klachten te verminderen. Je eigen interpretatie is altijd leidend die ervoor zorgt dat je de regie krijgt over je eigen denkprocessen.

De interventiemethode die wordt gebruikt is de MatriXmethode van Ingrid Stoop. Deze praktische manier van gespreksvoering is ontwikkeld vanaf 1991 en daardoor nu zo krachtig. Haar methode wordt door honderden professionals toegepast in de zorg (GGZ), hulpverlening, jeugdzorg, onderwijs, organisaties en door coaches met een eigen praktijk. Ze zien de voordelen en effectiviteit van hun gesprekken.

Wil je weten wat het inhoudt en wat de ervaringen zijn van opgeleide professionals? Deze video geeft daar antwoord op:

Resultaten

Deze doelgerichte methode bedt snel en blijvend resultaat bij mentale blokkades en belemmeringen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Conclusie: Model (voor de eigen regie)

Er zijn verschillende modellen die worden gebruikt om mensen te helpen de regie te krijgen over hun eigen denkprocessen. Ieder model heeft een andere werkwijze, maar het zelfde doel: mensen hun eigen hoofd denkbeeldig te gebruiken om mentale problemen aan te pakken.

Het MatriXwerkmodel is geschikt voor cognitieve, emotionele problemen en onverklaarbare (pijn)klachten. Het MatriXemotiemodel wordt gebruikt om nare gebeurtenissen uit het verleden en doemscenario's die al zijn bedacht aan te pakken. Met het MatriXhoofdopruimmodel krijgt de cliënt inzichten in het orderen, onthouden en terugvinden van informatie.

------------
Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode