Model voor verzuim

Er zijn diverse modellen die gebruikt worden bij het voorkomen en verminder van verzuim. In dit artikel gaat het over psychisch ziekteverzuim. Je krijgt inzichten in het model dat door honderden professionals wordt gebruikt tijdens gesprekken met cliënten. Ze bieden een oplossingsgerichte interventie bij mentale problemen.

Veel werknemers en organisaties hebben last van thuiszittende werknemers. Dat kan diverse redenen hebben. Enkele veelvoorkomende oorzaken van psychisch ziekteverzuim zijn:

Verzuim kan dus te maken hebben met iets dat privé- en werk-gerelateerd is. En vaak hebben deze soorten problemen met elkaar te maken. Als je bijvoorbeeld in een scheiding ligt, kan dat een negatieve invloed hebben op jouw werkprestaties. Er is bijvoorbeeld minder focus, je vergeet dingen en hebt een kort lontje.

Het voorkomen en oplossen van mentale problemen is zowel voor de persoon met een hulpvraag als voor de organisatie essentieel. Welk model en interventie kan worden gebruikt om deze problemen aan te pakken? Hoe voorkom én los je deze hulpvragen op? Dat wordt uitgelegd met het MatriXwerkmodel.

Hoe werkt het denkbeeldige brein? Dit is dus niet het medische brein, want dat zijn hersenen en aderen. Wel heeft iedereen een beleving bij een mentale hulpvraag. Bijvoorbeeld bij een angst of trauma. Dat kan een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak en een gedachte zijn. Iedereen heeft een eigen interpretatie en een beleving daarbij. 

Met het MatriXwerkmodel krijg je inzichten in hoe ieder mens individueel de regie krijgen over hun eigen hoofd bij bijvoorbeeld cognitieve en emotionele problemen. Daarbij is het belangrijk dat de persoon met de hulpvraag zelf, dus op zijn eigen manier, het probleem denkbeeldig verandert. Feiten zijn feiten, die kunnen niet veranderd worden. Maar wel kan de eigen beleving die iemand ervaart worden veranderd. Altijd op een eigen wijze.

Dit model verduidelijkt hoe dat werkt bij herinneringen en doemscenario's die in het langetermijngeheugen staan opgeslagen:

Preventief

Deze interventie werk zowel bij het preventief aanpakken van verzuim als bij het curatief verminderen van psychische hulpvragen. Hoe wordt het gebruikt bij preventie?

Problemen zijn natuurlijk beter te voorkomen dan te genezen. Maar helaas heb je daar vaak niet zelf invloed op. Toch is er een manier om preventieve hulp te bieden. Bijvoorbeeld door een burn-out te voorkomen met zelfregie. Je wordt dan bewust van je eigen manier van denken die je ervaart. Als je weet hoe je denkbeeldige processen in het eigen hoofd kan reguleren, kan je mentale overbelasting voorkomen. Je hebt zelf de eigen oplossing. De interventietechniek is een manier die je daarbij helpt. 

Ook curatief is deze aanpak en het bijbehorende model te gebruiken. Mentale problemen ontstaan vaak in een milliseconde. Denk aan een trauma. De negatief beleden herinnering komt direct in je boven en dat is vaak iets wat iemand doet, zegt of ziet. Praten kan wel verlichten, maar lost de daadwerkelijke oorzaak niet op. Daardoor kosten veelgebruikte interventietechnieken vaak lang.

Als de juiste interventie niet wordt gebruikt, kan iemand daar maanden tot jaren last van hebben. Er kan vermijdingsgedrag plaatsvinden. Door gebruik te maken van alle zintuigen en de oplossingsgerichte methode, wordt de lading van de hulpvraag verminderd en weggenomen. Altijd doet de persoon met de hulpvraag dat zelf en op de eigen manier. De professional biedt een manier om dat te bewerkstelligen.

Deze doelgerichte interventie biedt snel resultaat bij mentale blokkades en belemmeringen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

  • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
  • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
  • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
  • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
  • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
  • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
  • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend: 

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten. 

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Conclusie: Model voor verzuim (gebruik het curatief en preventief)

Het model dat vaak curatief en preventief wordt gebruikt bij psychische verzuim is het MatriXwerkmodel. Tijdens een sessie heeft de professional visueel uitleg bij hoe denkprocessen in het hoofd werken. Verkeerd onthouden kennis en negatief beladen herinneringen en doemscenario's kunnen op een veilige manier worden aangepakt. Daarbij is het niet noodzakelijk dat de probleemoorzaak met de professional gedeeld hoeft te worden. Daarmee wordt voorkomen dat de persoon zelf moeite moet doen om woorden te zoeken om de inhoud uit te leggen.

------------
Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode