Eigen regie: wat is het?

Hoe logisch het soms ook klinkt, zijn veel mensen niet bezig om de eigen regie te nemen over hun eigen denkprocessen. Heb je een idee wat de regie krijgen over het eigen hoofd inhoudt en wat je ermee kan? 

Krijg inzichten in de methode en het model waarmee mensen worden geholpen bij met zelfregie.

Mensen die bijvoorbeeld zelf last hebben van mentale problemen hebben niet de regie over hun eigen hoofd. Daarmee wordt bedoeld dat ze niet weten hoe denkbeeldige processen in het hoofd op de eigen manier te regisseren. Misschien sta jij daar ook niet bij stil, daarom krijg je zometeen een voorbeeld. 

Jongeren en volwassenen kunnen last hebben van een cognitieve hulpvraag (zoals moeite leren leren, stress), emotionele problemen (angst, trauma, rouw) en onbegrepen (pijn)klachten zoals tinnitus. De eigen beleving die iemand heeft bij een bepaalde hulpvraag zal op een veilige wijze moeten worden veranderd. Met het MatriXwerkmodel is dat mogelijk.

Voorbeeld

Met een voorbeeld krijg je een duidelijker beeld over wat we bedoelen met de eigen regie over het eigen hoofd. Omdat wij als instituut werken met mensen met psychische problemen, wordt een uitleg gebruikt van een trauma na een auto-ongeluk.

Als je last hebt van een trauma, dan kan dat je jarenlang achtervolgen. Vooral als je liever niet met iemand daarover praat. Als de juiste hulp wordt gevonden, hoeft dit traject niet zo lang te duren. Wanneer het nare beeld direct in je op komt als je wordt herinnerend aan die specifieke situatie, dan weet je dat het probleem nog niet is verwerkt.

Je kan iets vervelends hebben meegemaakt toen je een auto-ongeluk kreeg op de snelweg. Vanaf dat moment probeer je snelwegen zoveel mogelijk te vermeiden, aangezien die bepaalde situatie meteen in je op komt als je van Amsterdam naar Rotterdam moet rijden. Die negatieve beleving van dat moment in het verleden staat nog op je netvlies. Het is onthouden in je langetermijngeheugen als een negatieve herinnering.

Je wilt wel een oplossing vinden zodat je in de toekomst geen angst meer hebt als je de snelweg moet nemen. Omdat het ontwijkingsgedrag in de weg zit, heb je niet de regie over je eigen hoofd. Als je wel de regie zou krijgen over je eigen denkproces, hoef je niet steeds zo bang te zijn. Je verandert dus je eigen manier van denken en vervangt het met iets neutraals of zelfs iets positiefs.

Het MatriXwerkmodel kan worden gebruikt om uit te leggen tijdens een sessie hoe denkbeeldig het brein werkt. Het maakt niet uit of het om een cognitieve, emotionele of onbegrepen (pijn)klacht gaat. Het doel van dit model is dat de persoon met een hulpvraag ontdekt hoe op de eigen manier de regie te krijgen over de eigen leer- en denkprocessen. 

In de video krijg je kort een uitleg hoe dit model werkt:

Methode

Met de methode die Ingrid Stoop heeft ontwikkeld wordt de onderliggende oorzaak van het probleem aangepakt, zonder dat de hulpvrager tientallen woorden hoeft te vinden om het uit te leggen. Met deze gesprekstechniek is er geen herbeleving en wordt de regie bij de persoon zelf gehouden door specifieke vragen.

Door middel van het stellen van de door haar ontwikkelde vragen wordt door de persoon zelf de eigen oplossing bedacht en toegepast. De professional die deze interventiemethode toepast helpt de hulpvrager bij het krijgen van de eigen regie over zijn eigen hoofd.

Deze doelgerichte interventie biedt snel resultaat bij mentale blokkades en belemmeringen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

  • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
  • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
  • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
  • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
  • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
  • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
  • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend: 

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten. 

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Conclusie: eigen regie, wat is het?

Steeds meer mensen zien het belang van de eigen regie over het eigen hoofd. Daarbij wordt een oplossing geboden voor mensen die een eigen oplossing voor hun mentale hulpvraag willen bedenken en toepassen. Dat betekent de eigen regie nemen en behouden, zonder afhankelijk te worden van anderen. Met de methode van Ingrid Stoop is dat mogelijk, zonder dat de cliënt moeite hoeft te doen om van alles uit te leggen. Met specifieke vragen weet de cliënt de baas te worden over zijn eigen leer- en denkprocessen.

------------

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode