Eigen regie en verzuim

Weet je dat de eigen regie helpt om verzuim te voorkomen of te verminderen? Als mensen weten hoe ze zelf hun eigen mentale problemen kunnen aanpakken, dan is het mogelijk dat het aantal psychische verzuimdagen verminderd wordt. Dat scheelt tijd én geld. Maar hoe? Wat is een manier waarbij de eigen regie van de persoon zelf centraal staat, mentaal ziekteverzuim wordt verminderd en er meer werkplezier is?


Verzuim verminderen? Help je cliënt, patiënt of werknemer met de eigen regie.


Het woord 'verzuim' kan op verschillende manieren worden opgevat. Als het gaat om psychisch verzuim dan spelen enkele veelvoorkomende oorzaken een rol:

 • Pestgedrag op het werk
 • Angst of trauma
 • Relatieproblemen
 • Hoge werkdruk
 • Vol hoofd
 • Een hoge prestatielat
 • Seksueel misbruik
 • Tinnitus/oorsuizen
 • Dyslexie, dyscalculie

Er zijn nog veel meer hulpvragen die een rol spelen. Die hebben te maken met de eigen regie over het eigen hoofd die iemand kwijt is. Dat heeft invloed op het verzuimpercentage, bijvoorbeeld bij een bedrijf, in de zorg (GGZ), het onderwijs of de hulpverlening. Want hoe meer mensen geen idee hebben hoe ze zelf, op hun eigen manier, mentale problemen kunnen aanpakken, hoe meer en langer er verzuim is.

Gelukkig is er een manier om dit probleem aan te pakken, zonder dat een langdurig traject nodig is.

Ben je het ermee eens dat als iemand, jong of oud, weet hoe zijn eigen hoofd werkt, er minder mensen afwezig zullen zijn? Als iemand langdurig verzuimt om te werken door middel van stress, pestgedrag, een hoge werkdruk of een angst, dan kan hij of zij maanden lang thuis zitten.

Het aantal verzuimdagen kan verminderd of zelfs voorkomen worden als de persoon zelf de regie krijgt over het eigen hoofd

Heeft dat invloed op de werkdruk van anderen en de bedrijfsresultaten? Grote kans van wel. Daarom is het belangrijk om iemand de regie te laten krijgen over hun eigen mentale hulpvraag. Daarmee kan het aantal verzuimdagen verminderd of zelfs voorkomen worden. Wil je weten hoe? Door middel van het stellen van gerichte vragen en de persoon zelf te laten ontdekken hoe de eigen regie invloed heeft op zijn eigen successen, zijn mentale problemen sneller op te lossen.

Door het stellen van gerichte MatriXvragen (aan de hand van de MatriXmethode) kan verzuim worden aangepakt. Hoe werkt het?

Neem als voorbeeld een werknemer van twintig jaar die te maken heeft gekregen met seksueel misbruik door haar leidinggevende. Hoewel hij 40 jaar ouder is, heeft hij verschillende werkwijzen bedacht om haar op een dominante manier onder de duim te houden. Het gaat zelfs zo ver, dat als ze niet doet wat hij zegt, ze haar bedreigt te ontslaan.

Door het stellen van gerichte MatriXvragen (aan de hand van de MatriXmethode) kan verzuim worden aangepakt.

Omdat ze zich erg onprettig voelt bij deze situatie, besluit ze om zichzelf ziek te melden. Ze kan wel werken, fysiek is ze in order. Maar omdat ze steeds de stem hoort van haar leidinggevende en een vervelend gevoel ervaart als ze aan hem denkt, ontstaat er een angst. Ze is de regie kwijt over haar eigen hoofd. Daardoor verzuimt ze om naar haar werk te gaan.

Er ontstaan allerlei gedachten die ervan weerhouden om samen te werken met hem en andere collega's. Ze overweegt zelfs om aangifte te doen, maar dan weet ze zeker dat ze haar baan kwijt is. Er ontstaat een angst voor de angst, waardoor ze langdurig verzuimt om aan het werk te gaan.

In bovenstaande voorbeeld is duidelijk dat de leidinggevende ervoor zorgt dat de werkneemster de regie over haar eigen hoofd kwijt is. Allerlei gevoelens, gedachtes en woorden die hij heeft gezegd, spelen in haar hoofd. Daarom is het belangrijk om de belevingskracht te gebruiken om het probleem te ontladen, te neutraliseren en te vervangen. Met de MatriXmethode is dat mogelijk. Daarbij worden alle zintuigen gebruikt (zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken).

Met specifieke vragen weet de persoon met de hulpvragen hoe de eigen regie te krijgen en te behouden over de negatieve denkprocessen. Door mentale problemen op deze manier aan te pakken, is verzuimvermindering mogelijk. Dat hebben ook de huisarts, POH-GGZ en twee cliënten/patiënten uit Barneveld gemerkt die met deze coachingsinterventie werken:

Resultaten

Deze doelgerichte interventie biedt snel resultaat bij mentale blokkades en belemmeringen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Conclusie: Eigen regie en verzuim

Als er sprake is van verzuim, en dat met name van psychisch ziekteverzuim, is het belangrijk dat een hulpvrager de regie krijgen over het eigen hoofd. Sommige bedrijven hebben last van de afwezigheid van personeelsleden, omdat mentale problemen het functioneren in de weg zitten. Seksueel misbruik, angsten, trauma's, moeite met informatie goed te onthouden en stress zijn veelvoorkomende hulpvragen. Door specifieke vragen te stellen, ontdekt de persoon zelf hoe hij of zijn de eigen regie krijgt en behoudt. De MatriXmethode is een doelgerichte interventie die daarbij in korte tijd helpt en zorgt voor blijvende, positieve resultaten.

------------
Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode