Eigen regie: model uitleg

Wat steeds belangrijker wordt is de eigen regie. Daarbij is uitleg van een model essentieel. Welke is dat en hoe werkt het? Dat ontdek je in dit artikel.


Er zijn drie modellen die worden gebruikt om mensen de regie te laten krijgen over het eigen hoofd
Ontdek hoe drie modellen werken bij het het oplossen en voorkomen van mentale problemen. In dit geval gaat het over de toepasbaarheid ervan bij cognitieve en emotionele hulpvragen.

Wat is de eigen regie? Er zijn diverse manieren om dit uit te leggen. In het geval gaat het over de toepasbaarheid van de MatriXmethode en het krijgen, nemen en behouden van de eigen regie. Daarmee ontdekt de persoon zelf een eigen manier om zijn of haar denkprocessen in het eigen hoofd te regisseren. De te gebruiken modellen hebben positieve invloed op de processen in het hoofd die zorgen voor angsten, stress, moeite met informatie onthouden, tinnitus, en trauma's. Dat gebeurt altijd op de eigen manier, zonder dat de coach, zorg- of hulpverlener hoeft te verdwalen in het probleemverhaal. 

Er zijn drie modellen die worden gebruikt bij het uitleggen van de interventie tijdens een coachingsgesprek. Het doel is om een mentale hulpvraag aan te pakken op een manier die bij de persoon zelf past, zonder dat de professional hoeft te verdwalen in het probleemverhaal.

MatriXwerkmodel

Het eerste model is het MatriXwerkmodel. Deze wordt gebruikt bij cognitieve en emotionele hulpvragen. Dat zijn mentale denkprocessen die in het langetermijngeheugen staan opgeslagen en waar de persoon zelf last van heeft. 

Bij emotionele hulpvragen wordt er gericht op:

 • Onthouden negatieve ervaringen
 • Doemscenario's die al zijn bedacht

Bij cognitieve problemen ligt de focus op: 

 • Moeite met informatie onthouden
 • Het aanleren van nieuwe informatie
 • Het vervangen van verkeerd opgeslagen informatie

De persoon met het probleem heeft daar zelf een eigen beleving bij. Door die te veranderen en te vervangen door een neutrale of zelfs positieve beleving heeft de hulpvrager er geen last meer van. In de video wordt uitgelegd hoe dat werkt:

MatriXemotiemodel

Het volgende model is het MatriXemotiemodel. Dat is een werkwijze die wordt gebruikt om de zintuigelijke beleving die iemand ervaart bij een (onverwerkte) emotie te veranderen. Dat gebeurt door de persoon zelf op een heel eigen wijze. De professional die de methode toepast, stelt specifieke vragen. Daardoor verandert de cliënt of hulpvrager zijn eigen beleving.

De zes zintuigen staan centraal in dit proces:

 • Zien (plaatje)
 • Horen (geluid)
 • Voelen (gevoel)
 • Ruiken (reuk)
 • Proeven (smaak)
 • Denken (gedachte)

Door al deze zintuigen te gebruiken tijdens een coaching, krijgt de cliënt de regie over zijn eigen denkprocessen die zorgt voor een mentale blokkade en belemmering.

Uitleg MatriXemotiemodel.MatriXemotiemodelMatriXhoofdopruimmodel

Het laatste model wordt gebruikt om het hoofd op te ruimen bij mentale overbelasting of stress. Dat is het MatriXhoofdopruimmodel. Deze aanpak is een krachtig model om snel tot de onderliggende hulpvraag en een oplossing te komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een trauma in de weg zit, terwijl iemand een vol hoofd ervaart. Door eerst het hoofd op te ruimen, komt er overzicht in het hoofd om de emotionele beleving te ontladen, te neutraliseren en te vervangen.

Deze doelgerichte interventie biedt snel resultaat bij mentale blokkades en belemmeringen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend: 

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten. 

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Conclusie: Eigen regie en het model met uitleg

De eigen regie wordt steeds belangrijker om mensen met mentale problemen te helpen. Denk aan cognitieve hulpvragen en emotionele problemen. De uitleg per model dat wordt gebruikt, helpt vaak om cliënten snel en doelgericht tot de kern van de hulpvraag te laten komen. Daarbij is het niet nodig dat inhoudelijk over de probleeminhoud gepraat wordt. Dat is prettig als iemand liever niet over de oorzaak wilt praten bij emotionele problemen. Bij cognitieve problemen wordt door de persoon zelf een eigen, handige strategie ontwikkeld en toegepast. Met de MatriXmethode helpen deze modellen en stapsgewijze uitleg om een coachingsgesprek te laten slagen.

------------
Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.


Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode