Eigen regie bevorderen: redenen en model

Waarom is het bevorderen van de eigen regie zo belangrijk? Dat heeft verschillende redenen. Als het gaat om mentale gezondheid, dan is het toejuichen van zelfregie essentieel. Bijvoorbeeld om psychisch verzuim te voorkomen en te verminderen. 

Je ontdekt in dit artikel wat een oplossing is, inclusief een model dat vaak wordt gebruik om cliënten te helpen de regie te krijgen over het eigen hoofd.

Misschien werk je met mensen die last hebben van psychische problemen. Denk aan angsten, trauma's, stress, gedragsproblemen, onbegrepen (pijn)klachten en ga zo maar door. Er zijn nog veel meer hulpvragen op te noemen. Veel daarvan hebben te maken met de eigen regie. 

Toch is iemand daar vaak niet bewust mee bezig. Wanneer iemand last heeft van een mentaal probleem, dan wordt vaak hulp opgeroepen van iemand die een oplossing bedenkt voor een ander. Een psycholoog bijvoorbeeld, die goedbedoelde tips en adviezen geeft.

Maar wordt de eigen regie van de cliënt daarmee bevorderd? Worden de juiste vragen gesteld zodat de persoon zelf, op zijn eigen manier, denkbeeldig de beleving verandert in zijn hoofd? Veel professionals en cliënten stellen niet de juiste vragen om dat te bewerkstelligen.

Enkele redenen waarom de eigen regie belangrijk is:

 • Cliënten hebben hebben zelf de oplossing, maar weten niet hoe daar te komen
 • Cliënten worden nu vaak afhankelijk van tientallen, langdurige gesprekken
 • Tips van anderen geven wel verlichting, maar lossen het echt probleem niet op
 • De persoon met een hulpvraag hoeft niet exact uit te leggen wat dwars zit in het eigen hoofd
 • Een hulpvraag kan zo op deze manier worden opgelost én voorkomen

Al jaren hebben veel organisaties te maken met hoge verzuimkosten. Het is één van de duurste kostenposten en beperkt de groei in een organisatie. Als het gaat om mentaal verzuim, dan is een mentaal zieke werknemer vaak langdurig niet aan het werk.

Enkele cijfers (bron: Vitalmindz) :

 • Gemiddeld kost een werknemer met psychisch verzuim gemiddeld 45.000 euro
 • Ongeveer 180 dagen zit een mentaal zieke werknemer thuis.
 • De meesten hebben spanningsklachten, zijn overspannen of hebben last van een burn-out.
 • Per dag kost een thuiszitten werknemer ongeveer 250 euro.
 • 65% van het totale verzuim heeft te maken met psychische oorzaken.
 • Gevolgen van verzuim zijn vermoeidheid, onbegrepen (pijn)klachten zoals tinnitus of hoofdpijn, lagere productiviteit, ontevredenheid en snel geïrriteerd zijn.

Hoe ontstaat psychisch ziekteverzuim?

 • Conflicten (op werk maar ook in de privésfeer)
 • Pestgedrag 
 • Hoge werkdruk
 • Trauma’s  en angsten
 • Prestatielat

Zowel zakelijk als privé is het dus belangrijk dat werknemers mentaal fit zijn en blijven. Hoe doe je dat? En waarmee voorkom je op lange termijn dat meer mensen uitvallen? Een model dat dit duidelijk maakt, is het MatriXwerkmodel. Het legt uit hoe denkbeeldige processen in het hoofd werken en hoe de persoon met een hulpvraag zelf daar de regie over krijgt.

Het MatriXwerkmodel legt simpel uit hoe het brein praktisch werkt bij mentale problemen. Het gaat daarbij dus niet over het medische brein. Daar hebben chirurgen meer verstand van.

De uitleg van dit model wordt gebruikt tijdens gesprekken met mensen met cognitieve, emotionele hulpvragen en onverklaarbare (pijn)klachten. De MatriXmethode zorgt ervoor dat herinneringen en doemscenario's die in het langetermijngeheugen staan opgeslagen, worden aangepakt. Feiten zijn feiten, maar de innerlijke beleving die iemand ervaart kan de persoon zelf veranderen. De eigen regie is leidend. Dit wordt duidelijk gemaakt in de video:

Geef je de voorkeur aan lezen? Dan biedt de volgende tekst opheldering:

 • Het brein heeft drie soorten geheugen: het sensorisch geheugen, het werkgeheugen/kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen.
 • In het langetermijngeheugen staat van alles denkbeeldig onthouden, zoals kennis en emoties.
 • Als iemand informatie onhandig heeft onthouden, moet de goede informatie kort naar het werkgeheugen worden teruggebracht om vervolgens het op de eigen manier te onthouden in het langetermijngeheugen.
 • Emotionele problemen zoals trauma's staan in het langetermijngeheugen opgeslagen als beladen feiten. Door de trigger (het meest nare) te ontladen, te neutraliseren in het werkgeheugen en te vervangen in het langetermijngeheugen heeft het geen emotionele lading meer.

De uitleg van dit model klinkt misschien simpel. Toch heeft het vele jaren nodig gehad om deze zo concreet, praktisch en effectief te maken.

WerkmodelMethode

Er zijn diverse methodieken die worden gebruikt om mensen met mentale problemen te helpen. Niet iedere professional is bezig om mensen aan te moedigen als het gaat om de eigen regie. Dat is een verschil met veelgebruikte interventies en deze gesprekstechniek.

De MatriXmethode is een kortdurende interventie op basis van coaching. Tijdens kortdurende gesprekken wordt de cliënt geholpen om de regie te krijgen en te behouden over eigen denkprocessen. Het is veilig voor zowel de cliënt als de professional. De onderliggende oorzaak hoeft niet te worden herbeleefd en het is niet nodig om de woorden te zoeken of te delen.

Het bevorderen van de eigen regie biedt voor veel mentale problemen voordelen. Tegenwoordig is er een hoog percentage ziekteverzuim. De meesten hebben een psychische oorzaak. Dat kost per dag ongeveer 250 euro per zieke medewerker. Omdat iemand ongeveer 180 dagen niet in staat is om te werken, is het belangrijk dat de persoon zelf weet hoe de regie te krijgen over het eigen hoofd. Door dit in een organisatie aan te moedigen, kunnen veel mentale problemen worden voorkomen, verminderd en opgelost. De MatriXmethode biedt een kortdurende interventie die daarbij een positieve rol kan spelen.

------------
Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:


MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode