Naar de huisarts met psychische klachten?

Is het verstandig om naar de huisarts te gaan als je last hebt van psychische klachten? Het ligt eraan of de huisarts een POH-GGZ (Praktijkondersteuner van de Huisarts) tot zijn beschikking heeft die weet hoe mentale problemen aan te pakken zijn. Want vaak weet de patiënt niet dat hulp van een huisarts vaak niet verder gaat dan medicatie, tips of doorverwijzingen. Dat is jammer, want iemand kan goed geholpen worden in de huisartsenpraktijk. 

Psychische klachten oplossen is simpel, maar niet eenvoudig. Ook al lijkt de drempel naar de eerstelijns- of tweedelijnszorg vaak hoog, er is een manier om een bezoek aan de huisarts effectief te maken. De oplossing, inclusief ervaring en modellen, lees je in dit artikel.

Eerst een animatie over de vraagtechniek die wordt ingezet: de MatriXmethode. Dan heb je een beter beeld van de werking en toepasbaarheid van de methodiek:

Is de huisarts de juiste persoon voor psychische klachten?

Een veelvoorkomend misverstand is dat vaak medicatie wordt voorgeschreven door de huisarts. Omdat een pilletje het mentale probleem slechts tijdelijk verlicht of vermindert, wordt de daadwerkelijke oorzaak niet aangepakt. Want als de medicatie is uitgewerkt, begint het proces opnieuw.. Ook tips en goedbedoelde adviezen zijn vaak niet op lange termijn effectief. Dat blijkt als na een tijd weer hulp wordt gevraagd en de patiënt of cliënt wordt doorverwezen naar de tweedelijnszorg, zoals een psycholoog.

Een huisarts kan de juiste persoon zijn, als de reden van een klacht psychisch is en een POH-GGZ beschikbaar is in de huisartsenpraktijk. Dat hebben ze ook in Barneveld gemerkt, waar Saboor Abed en zijn POH-GGZ Adrie van der Wijst minimaal 80% niet meer hoeft door te verwijzen naar de tweedelijnszorg. Die effectieve resultaten worden gedeeld in de video:

Doorverwijzingen verminderen en mentale problemen aanpakken

Het aantal doorverwijzingen kan drastisch worden verminderd als de patiënt de regie krijgt over het eigen hoofd. Dat heeft de huisarts Abed laten zien. Daarom zou het mooi zijn als er draagvlak komt en complementaire gesprekstechnieken willen inzetten waarbij de probleeminhoud privé kan blijven. Want als iemand liever niet over het probleem praat uit angst of schaamte, dan blijft het echte probleem in het hoofd aanwezen. Door gerichte vragen te stellen over de beleving die wordt ervaren, kan het aantal doorverwijzingen en een rit naar de huisarts verminderd worden. Ook kunnen dan (meer) psychische klachten worden voorkomen.

De twee patiënte, huisarts en POH-GGZ vertellen zelf over hun ervaringen met de MatriXmethode als vraagtechniek:

Modellen

Eerst de uitleg van het MatriXwerkmodel dat wordt gebuikt tijdens een coachingssessie. Iedereen krijgt dagelijks te maken met veel informatie. Kennis en situaties die we zelf meemaken. Er wordt informatie niet onthouden en er wordt informatie verwerkt in het werkgeheugen.

In het langetermijngeheugen wordt de informatie (IQ en EQ) onthouden op een:

  • positieve (EQ) en juiste (IQ) manier
  • neutrale manier 
  • en/of op een beladen (EQ) of onjuiste (IQ) manier

EQ zijn gebeurtenissen uit het verleden en doemscenario's die al zijn bedacht (toekomst). IQ is kennis.

De persoon zelf is de enige die informatie met focus naar boven kan halen door met concentratie te focussen en aandacht te geven. De informatie van kennis (IQ) wordt door de persoon zelf tijdelijk in het werkgeheugen geplaatst, daar zelf verandert en op een juiste manier onthouden in het langetermijngeheugen.

Bij beladen momenten van situaties (EQ) worden deze in het werkgeheugen als specifieke momenten ontladen, ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Met de eigen regie doet de persoon het zelf. Op een eigen manier.

Uitleg MatriXemotiemodel

Korte uitleg in tekst:

  • We leven in het NU
  • We hebben een verleden én een toekomst
  • In het verleden zijn momenten geweest die leuk waren en minder leuk
  • In de toekomst hebben we al momenten bedacht die leuk of minder leuk zullen zijn
  • We hebben daar ons eigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken bij
  • In het nu kunnen we de negatief onthouden momenten en toekomstige nare momenten zelf beïnvloeden door iets met het plaatje te doen, het geluid, het gevoel, de reuk, de smaak en de gedachtes

In de video krijg je een uitgebreidere uitleg:

Conclusie

Is een bezoek naar de huisarts een goede stap als iemand met psychische klachten een oplossing zoekt?  Als de huisarts een praktijkondersteuner tot zijn beschikking heeft die de patiënt of cliënt effectief kan helpen met mentale problemen wel. Een manier is om de MatriXmethode als vraagtechniek in te zetten. Daarbij is het niet nodig dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Dat maakt een gesprek veilig en kortdurend. Uit ervaringen en onderzoeken is al gebleken dat hulp met deze methodiek zorgt voor snelle resultaten met blijvend positief effect.

.———
Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode