Angstcirkel: hoe een angst wordt aangepakt.

Angstcirkel

Hoe ontstaat een angst, wat zijn de gevolgen en hoe kan iemand een fobie aanpakken op een veilige, doelgerichte manier? Met de angstcirkel van de MatriXmethode krijg je uitleg en inzichten.

Bij de angstcirkel behoren vier stappen die vervolgens worden uitgelegd met voorbeelden:

 1. Situatie
 2. Angst
 3. Beleving
 4. Gedrag

angstcirkel

De angstcirkel kan het makkelijkst worden uitgelegd met vier stappen. Daarbij is het belangrijk dat je weet dat een angst niet zomaar ontstaan, maar afhankelijk is van een specifieke situatie. Dat kan een moment zijn die in het verleden is gebeurd of mogelijk in de toekomst gaat gebeuren.

In deze vier stappen wordt het opgehelderd:

 • Stap 1: Situatie

Er is altijd eerst een situatie die ervoor zorgt dat iemand angstig wordt. Dat kan een moment zijn die in de toekomst mogelijk gaat plaatsvinden. Daar heeft iemand nu al een voorstelling of doemscenario bij.

 • Stap 2: Angst

Als iemand een bepaalde situatie mogelijk (opnieuw) gaat meemaken, dan heeft iemand daar nu al een beleving bij. Een angst kan voor iedereen anders zijn, want er zijn honderden/duizenden soorten angsten. En iedere angst kan voor iedereen op een andere manier worden ervaren. Iemand kan bijvoorbeeld bang zijn voor een vogelspin, maar hoeft niet bang te zijn voor een Roodwitte celspin.

 • Stap 3: Beleving

Het derde onderdeel van een angst is de beleving die daarbij hoort. Dat heeft te maken met het zien (plaatje), horen (geluid), voelen (gevoel), ruiken (reuk), proeven (smaak) en denken (gedachten). Dat is wat iemand mentaal, dus denkbeeldig, ervaart.

 • Stap 4: Gedrag

Vaak heeft een angst invloed op het gedrag. Dat is wat anderen waarnemen (aan de buitenkant en aan de buitenkant zichtbaar is) of iemand ervaart. Iemand vertoont daardoor vermijdingsgedrag, wordt onrustig of krijgt paniekaanvallen. 

Omdat sommige mensen liever niet over angsten praten, blijft het probleem vaak in het hoofd aanwezig. Afleiding verlicht soms het probleem, maar zorgt dat het probleem altijd nog aanwezig is (met name op langere termijn). Hoe angsten aan te pakken wordt in de animatie uitgelegd:

Als je denkt aan een situatie die mogelijk in de toekomst gaat gebeuren, heb je nu al een voorstelling van die specifieke situatie. Je kunt bijvoorbeeld angstig zijn om turbulentie te krijgen in het vliegtuig. Je hebt daarbij nu al een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte. 

Daarbij is bijvoorbeeld het plaatje het meest vervelende; je hebt nu al een voorstelling gemaakt hoe chaotisch de vlucht mogelijk gaat worden. Of er ontstaat direct een tintelend gevoel in je buik als je eraan denkt. Dat heeft invloed op het gedrag. Om zo'n angstige situatie niet mee te maken heb je al een keer een vlucht geannuleerd. Of je krijgt direct zwetende handen.

Een veilige en oplossingsgerichte interventie bij bijvoorbeeld angsten is de MatriXmethode. Inhoudelijk hoeft namelijk niet gepraat te worden over de angst.

Daarbij horen drie stappen:

 1. Stap 1: Ontladen,
 2. Stap 2: Neutraliseren 
 3. Stap 3: Vervangen 

De negatief beladen perceptie wordt op de eigen manier vervangen door een neutrale of positieve gedachte.

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen zoals trauma's en angsten. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Met de angstcirkel wordt het duidelijk welke vier onderdelen horen bij een angstige gebeurtenis: situatie, angst, beleving en gedrag. Iemand kan nu al een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte van de specifieke situatie hebben. Met de MatriXmethode hoeft inhoudelijk niet over de angst gepraat te worden, terwijl de persoon het op de eigen manier ontlaadt, neutraliseert en vervangt.

------------

Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale problemen.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode