Verschil tussen angst en trauma

Wat is het verschil tussen een angst en trauma?

Er zijn vele angsten, ontelbare zelfs. Een trauma is anders dan een angst, want het is veel specifieker. Beide hebben de maken met emotionele gedachten. Hieronder wordt uitgelegd wat het verschil is tussen angsten en trauma's.

Je kunt een angst hebben voor honden. Maar ook kan je een angst hebben voor autorijden, uien, toekomst, dat je gaat vallen, muizen, pikkende of fladderende vogels, slapen, losse schoenveters van je kind, smetvrees, de meest nare ziektes, solliciteren, bergbeklimming en ga zo maar door. Een angst is een bedachte situatie die bestaat uit fragmenten. 

Er zijn dus oneindig veel soorten angsten die iemand kan hebben. Het is daarbij niet van belang of iets daadwerkelijk is gebeurd. Want een angst om kilometers boven het water te vliegen, hoeft niet te betekenen dat je ooit in een vliegtuig bent gestapt. Juist door de angst neem je geen enkele vlucht. Een trauma daarentegen is een heftige, ingrijpende situatie die daadwerkelijk is gebeurd. De verschillen tussen beide emotionele hulpvragen worden hieronder toegelicht.

Video: wat is een trauma?

Het ontstaan van een angst

Angsten ontstaan vaak na een nare gebeurtenis die iemand heeft meegemaakt of denkt een keer mee te maken. Mensen bedenken, creëren en installeren eigen angstige momenten in hun eigen brein. En nieuwe bedachte angsten komen daar weer bij. Iemand koppelt bijvoorbeeld een angst om auto te rijden aan een angst om een ongeluk te maken. 

Verschil tussen angst en trauma

Een traumatische gebeurtenis ontstaat vaak in een milliseconde. Het is zo ingrijpend dat de traumatisch gebeurtenis zelfs jaren later veel invloed heeft op het (dagelijkse) leven. Het is een fragment van een heftige gebeurtenis die daadwerkelijk ooit is gebeurd. Iemand met een trauma weet vaak niet alles nog van het voorval, maar wel het meest ingrijpende. De totale situatie is dus niet het trauma, maar wel die milliseconde van die specifieke situatie. Denk aan het bloed dat je zag op de voorruit van de auto na het ongeluk. Of de honderden glassplinters in de voorruit die nog op je netvlies staan.

Een kortdurende interventie met veelbelovende resultaten is de MatriXmethode. Bij deze coachingstechniek  is iedere angst een unieke angst met daarbij de unieke fragmenten. Ieder angstig of getraumatiseerd fragment wordt aangestipt op een papieren velletje. De cliënt zet een stip bij ieder fragment. Iedere stip heeft een eigen proces van een plaatje/filmpje, een geluid, gevoel, reuk, smaak en/of een gedachte of meerdere gedachtes. Dat zijn de triggers. die ervoor zorgen dat iemand last heeft van de angst of trauma. 

Door specifieke vragen te stellen aan de cliënt, wordt de angst of trauma gereduceerd tot een kaal feit. De lading wordt er van afgehaald. Ieder fragment is een milliseconde, die ene stip.

Tijdens een coaching worden de volgende stappen gebruikt:

  1. Ontladen
  2. Neutraliseren
  3. Vervangen

Zijn angsten reëel? Natuurlijk moet je voorzichtig zijn met wilde dieren, kokend water, hete kachels of vuur. Maar in een donker steegje hoeft niet per se diezelfde overvaller tegen te komen die je daar verwacht, de steen op straat hoeft niet hetgeen te zijn om over te struikelen en te vallen. De behandeling bij de tandarts hoeft niet zo gruwelijk veel pijn te gaan doen en de spuit is minder groot dan je je al hebt voorgesteld. Een traumatische ervaring kan er wel aan ten grondslag liggen.

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen zoals trauma's en angsten. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

  • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
  • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
  • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
  • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
  • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
  • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
  • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Normaalgesproken moet er gepraat worden over de probleeminhoud waar een cliënt last van heeft. Waarom is dat met deze interventietechniek niet nodig?

Praten over problemen lucht soms wel op, maar zorgt er vaak voor dat iemand na een tijdje weer last krijgt van het daadwerkelijke probleem. Misschien in minder mate, toch wordt dat als onprettig ervaren. Dat komt onder andere doordat soms niet alles verteld wordt door de cliënt uit angst, schaamte of zorg-moeheid. De hulpvrager is zich wel bewust van de onderliggende oorzaak, die blijft vaak geheim en wordt niet gedeeld met iemand. Door het gericht stellen van vragen, komt de persoon zelf tot de kern van de hulpvraag. Het is niet nodig dat inhoudelijk over de oorzaak gepraat wordt. Dat voorkomt ook dat de professional een vol hoofd ervaart na een werkweg.

Waarom is MatriXmethode toepasbaar bij vervelende herinneringen van situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd en doemscenario's die al zijn bedacht?

Iedereen heeft een eigen beleving ergens bij. Zowel bij situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd als bij situaties die mogelijk gaan plaatsvinden. Met specifieke vragen wordt de beleving veranderd door de persoon zelf. De cliënt is zelf de eigenaar van de beleving van het onthouden plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte. En daar kan alleen de persoon zelf iets aan veranderen in het eigen hoofd. De professional stelt de juiste vragen, zonder de inhoud te hoeven weten.

Als cliënten eenmaal weten hoe de regie te krijgen over het eigen hoofd, hebben ze mijn hulp dan nog nodig?

Wij geloven dat een betere wereld mogelijk is als mensen weten hoe ze zelf de baas worden en blijven over hun eigen denkprocessen. Dan zal er een afname zijn van ellenlange gesprekken, wachtlijsten en psychisch verzuim. Doordat de professional de kennis en vaardigheden beheerst om iemand binnen enkele sessies op de rit te krijgen, zal de cliënt deze positieve ervaring voor de rest van zijn leven meenemen. Vind jij goede hulp en een goede reputatie ook belangrijk?

Waarom is deze interventie bij cognitieve en emotionele problemen toepasbaar?

Mentale problemen hebben te maken met leer- en denkprocessen. Iedereen is uniek en ervaart een hulpvraag op de eigen manier. Er wordt vaak vooral de nadruk gelegd op het gedrag dat iemand vertoont. Beter is om de onderliggende oorzaak van dat gedrag aan te pakken. En dat heeft te maken met de manier hoe iemand iets wilt onthouden in het langetermijngeheugen.

Stel dat je nu aan een hond denkt... Dan heb je waarschijnlijk niet meteen een 'Affenpinscher' in je gedachte. Daarom kan praten over het probleem wel wat opluchting geven, maar toch zal de persoon zelf aan de slag moeten gaan met zijn eigen beleving die wordt ervaren bij de specifieke hulpvraag. Cognitieve en emotionele problemen hebben allebei te maken met eigen leer- en denkprocessen. Het delen van de inhoud is niet van belang, wel de beleving die iemand zelf ervaart. En de enige die daar zelf wat aan kan veranderen in het eigen hoofd, is de persoon met de hulpvraag.

Wat is het verschil met andere interventies die ook hulp bieden bij emotionele hulpvragen?

We weten alles over de MatriXmethode. Andere professionals weten alles over hun interventietechnieken. Haal de juiste informatie altijd bij de bron. Op onze website en (online) kanalen vind je alle informatie over de methode. Bijvoorbeeld over waarom het werkt, waarom de professional niet hoeft te verdwalen in de probleemverhalen en waarom een herbeleving wordt voorkomen. Door zelf de regie te nemen en onderzoek te doen, weet je waarom de MatriXmethode in korte tijd voor een blijvende glimlach en opluchting zorgt.

Een angst en trauma verschillen van elkaar, doordat een situatie daadwerkelijk is gebeurd of juist niet. Een angst kan een vervelende situatie zijn die mogelijk in de toekomst gaat gebeuren. Daar is nu al een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak en/of gedachte bij bedacht. 

Een trauma is een heftige, ingrijpende gebeurtenis die daadwerkelijk is gebeurd. Door specifieke vragen te stellen en de cliënt de eigen oplossing te laten bedenken, is een angst of trauma veilig bij de MatriXmethode. Daarbij wordt altijd gebruik gemaakt van de zintuigen om de nare situatie te ontladen, te neutraliseren en te vervangen.

------------

Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale problemen.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode