Angst therapie: welke is geschikt?

Angst therapie

Uit ervaring blijkt dat veel angsttherapieën gericht zijn op gedrag. De nadruk wordt vooral gelegd op het begeleiden en ondersteunen van de hulpvrager. Er wordt gepraat over het gedrag, terwijl dat juist het gevolg van de angst is. 

Bestaat er een therapie een een angst(stoornis) doelgericht aanpakt? Zonder dat iemand lang in een traject hoeft te zitten of inhoudelijk te praten over de onderliggende mentale oorzaak? Het antwoord is: ja.

angst therapie

Mensen met een angst hoeven niet lang met de fobie te zitten als de juiste vragen worden gesteld. Praten kan soms wel verlichten, maar lost het echte probleem niet op. De MatriXmethode richt zich op het veranderen en oplossen van de onderliggende oorzaak van de klacht. Zonder inhoudelijk te hoeven praten over de oorzaak, herbeleving, medicatie en groepsgesprekken. Dat is veilig als iemand liever niet mag, kan, wil of durft te praten over het probleem.

Welke therapie is (niet) geschikt bij een angst?

Natuurlijk zijn er vele soorten manieren die worden aangeboden om mensen met angst(stoornissen) een oplossing te bieden. Sommige zijn succesvol, sommige minder. Wel is het zo dat vaak bepaalde therapieën veel tijd kosten. In de meeste gevallen wordt er gepraat over het probleem, het gedrag, de weerstand en de gevolgen. Dat zorgt ervoor dat cliënten soms langdurig in een traject blijven zitten, terwijl dat niet nodig is.

Dat is anders met de MatriXmethode. Met deze gesprekstechniek:

  • Kunnen zowel angstige momenten in het verleden als in de toekomst aangepakt worden 
  • Hoeft de oorzaak van de angst niet besproken te worden
  • Blijft het dossier klein
  • Is er geen herbeleving
  • Heeft de hulpvrager te maken met maar één professional

angst therapie

Een reden waarom mensen soms met een angst blijven zitten, is omdat ze liever niet willen praten over het probleem. De negatieve lading kan bijvoorbeeld een negatieve impact hebben op het sociale leven of gezinssituatie.

Ook is het mogelijk dat iemand niet kan praten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand een taal niet machtig is en zich niet goed kan verwoorden. Of iemand is niet in de gelegenheid om te verwoorden wat er precies aan de hand is.

Daarnaast is het mogelijk dat niet over het probleem gepraat mag worden. Een reden zou kunnen zijn dat het geheim is en moet blijven.

Als laatste kan het zijn dat iemand niet over het probleem durft te praten. Schaamte kan bijvoorbeeld een reden zijn.

Door deze beperkingen blijft een angstig moment wel vaak in het hoofd aanwezig, soms zelfs jaren. Als iemand aan de situatie wordt herinnerd, dan verschijnt een vervelend plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte. Door iemand de baas te laten worden over het eigen hoofd, is het niet nodig om langdurig te blijven zitten met de negatieve lading die de angst veroorzaakt.

Een reden waarom de MatriXmethode als gesprekstechniek zo goed werkt, is dat mensen zelf de regie krijgen over hun eigen hoofd. Dat doet iemand altijd zelf, dus op de eigen manier. De professional of begeleider stelt de juiste vragen. De hulpvrager ontdekt en past zijn eigen oplossing toe. Door gebruik te maken van deze manier van therapie, is iemand vaak binnen enkele gesprekken weer op de rit.

Hoewel er verschillende soorten therapie beschikbaar zijn om een angst aan te pakken, is niet elke gesprekstechniek of interventie even effectief. Vaak duren gesprekken lang omdat inhoudelijk gepraat wordt over het probleem. Maar als iemand niet wil, kan, mag of durft te praten over de angst, dan blijft iemand daarmee zitten. 

Met de MatriXmethode worden specifieke vragen gesteld, waardoor de hulpvrager zelf een oplossing bedenkt en toepast voor zijn fobie. Daarbij is het niet nodig om inhoudelijk te praten over de hulpvraag. Zowel een angst voor iets dat in het verleden is gebeurd als een angstige situatie dat mogelijk in de toekomst gaat gebeuren, kunnen op een veilige en doelgerichte manier worden aangepakt.

------------
Stel je eens voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst, zonder afhankelijk te zijn van complexe protocollen, wachtlijsten en dossiervorming. En dat je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als kortdurende, doelgerichte coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode