Effectieve interventie voor de zorg (GGZ) uitgelegd in 3 stappen
21 april 2021 
18 min. leestijd

Effectieve interventie voor de zorg (GGZ) uitgelegd in 3 stappen

Herken je dat er diverse manieren zijn om mensen met mentale/psychische klachten te helpen? Als jouw cliënt minder dan vijf sessies per hulpvraag nodig heeft, dan doe je het bovengemiddeld goed in de zorg (GGZ). Als iemand minder dan drie sessies per hulpvraag nodig heeft, dan weet je dat de effectiviteit van jouw interventie overeenkomt met de MatriXmethode. Maar waarom is deze interventietechniek kortdurend en zo doeltreffend?

In drie stappen wordt uitgelegd waarom de MatriXmethode een geschikte interventie is voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg. En waardoor deze nieuwe aanpak anders is dan reguliere coachingstechnieken. Want ook jij kan hiermee het verschil maken.

Eerst een korte uitleg over deze interventie die goed toepasbaar is door professionals in de zorg, zoals de POH-GGZ of huisarts. Veel mensen zien mentale problemen als hulpvragen die van elkaar verschillen. En zelfs voor deze soorten problemen wordt vaak een andere manier van benadering gebruikt. Het is bijvoorbeeld niet denkbaar dat een angst op een zelfde manier aangepakt kan worden als een trauma. Ook is het vaak niet logisch dat stress of migraine vaak te maken heeft met een vol hoofd.

De MatriXmethode is een coachingstechniek als interventie waarmee de persoon zelf weer de regie krijgt over het eigen hoofd. De persoon bedenkt en past zelf de eigen oplossing toe om psychische problemen aan te pakken. De coach begeleidt de cliënt daarbij. Met deze manier van coaching is een complex, langdurig protocol niet nodig. Ook hoeft de oorzaak van het probleem niet gedeeld te worden.

De huisarts, POH-GGZ en twee cliënten hebben ervaring met de MatriXmethode. Ze vertellen zelf wat de resultaten zijn nadat gebruik is gemaakt van deze interventie:

De MatriXmethode is geschikt voor professionals die een kortdurende, doelgerichte oplossing willen bieden voor hun cliënten. Het is geschikt voor cliënten met een duidelijke hulpvraag. Hulpvragen zijn bijvoorbeeld:

 • Angsten
 • Trauma’s
 • Emotionele problemen (zoals een negatief zelfbeeld)
 • Onverklaarbare (pijn)klachten (zoals tinnitus, migraine)
 • Moeite met informatie onthouden
 • Mentale overbelasting (een vol hoofd, stress)

Uitleg MatriXmethode in stappen

Het toepassen van deze coachingstechniek is geschikt voor professionals met minimaal hbo-werk- of denkniveau. De professional dient deze kennis en vaardigheden te hebben om de cliënt succesvol te kunnen helpen. Het is namelijk geen trucje, maar een doorontwikkelde coachingstechniek dankzij jarenlange verbeteringen en innovatie.

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend: Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.


Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Het klopt dat een IQ-gerelateerd probleem op een andere manier aangepakt moet worden dan een EQ-gerelateerde hulpvraag. Een angst is bijvoorbeeld iets anders dan een leerprobleem of een vol hoofd. Daarom worden deze stappen van elkaar onderscheiden.

Om te beginnen is de MatriXmethode geschikt als oplossing voor angsten, trauma’s en emotionele problemen. De effectiviteit is afhankelijk van de ernst van het probleem, maar ook of iemand afhankelijk is van het systeem (complexe protocollen, langdurige hulp, veel praten).

Bij de MatriXmethode zijn langdurig praten en afhankelijkheid van vele hulpverleners niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat een emotioneel probleem wordt aangepakt met drie stappen:

 1. Stap 1: Ontladen
 2. Stap 2: Neutraliseren
 3. Stap 3: Vervangen

Door een emotionele hulpvraag op deze manier aan te pakken, is een sessie in de meeste gevallen een succes. Als één van de drie stappen niet wordt gezet, dan is het effect minder. Het zorgvuldig gebruikmaken van deze stappen biedt meer kans om het maximale uit de coaching te halen.

Bij IQ-vraagstukken zoals moeite met informatie onthouden en een vol hoofd, zijn er andere stappen van toepassing:

 1. Stap 1: Clusteren
 2. Stap 2: Inrichten
 3. Stap 3: Memoriseren

Als één van deze stappen niet wordt gezet, dan is een sessie minder effectief. De cliënt moet de focus hebben om de hulpvraag op deze manier aan te pakken. Als er een opluchting en een glimlach verschijnt, dan weet je dat de sessie geslaagd is.

Met hulp van een professional die de MatriXmethode toepast, bedenkt de persoon met de hulpvraag zelf de eigen oplossing. Daarbij worden op het juiste moment de juiste vragen gesteld. De stappen van de werking van het praktische brein wordt uitgelegd met het MatriXwerkmodel:

Stappen bij het toepassen van de interventie

Bij emotionele problemen (bijvoorbeeld angsten en trauma’s) wordt de eigen strategie, die onbewust gebruikt wordt, veranderd door de persoon zelf. Feiten blijven feiten, maar de lading van het probleem wordt ervan afgehaald. Daarbij hoeft de oorzaak van het probleem niet gedeeld te worden en vindt er geen heftige herbeleving plaats. Door het vervangen van de strategie wordt er een eigen, handigere strategie gebruikt om het probleem succesvol de baas te worden.

Een extra uitleg krijg je in deze video:

Bij IQ-gerelateerde problemen werkt het MatriXwerkmodel iets anders. Ook daar is een video over, waarbij wordt uitgelegd hoe het praktische brein werkt bij bijvoorbeeld informatie onthouden. Door de stappen op de juiste manier te gebruiken, is het effect van een coaching vaak hoog. Dat kunnen anderen beamen, zoals Anneke:

Een methode die snel en efficiënt werkt. Helemaal op mijn lijf geschreven, heerlijk eenvoudig om te doen.
Anneke Dusseljee, Eigenaar Hypno&Co

Anneke Dusseljee

De uitleg van het MatriXwerkmodel bij IQ-hulpvragen vind je hier:

Deze manier van coaching is zo doelgericht, omdat alle zintuigen worden gebruikt. Een psychisch probleem is namelijk altijd in verbinding met diverse zintuigen:

 • Zien
 • Horen
 • Voelen
 • Ruiken
 • Proeven
 • Denken

De beleving die de cliënt heeft, moet worden veranderd om zo het probleem onder handen te nemen. Door het gebruik van medicijnen en afleiding verlicht het probleem vaak wel, maar lost het probleem niet op. De MatriXmethode zorgt ervoor dat de cliënt zelf aan zijn eigen knoppen draait, zonder afhankelijk van (externe of tijdelijke) hulpmiddelen.

Een voordeel van de MatriXmethode als interventie is dat er geen wachttijd is. Mensen worden direct geholpen als dat nodig is.

De huisarts Saboor Abed uit Barneveld heeft dit ook ondervonden. In zijn huisartsenpraktijk heeft hij minimaal 70% minder doorverwijzingen naar de tweedelijnszorg. Een goede ontwikkeling waar hij meer over vertelt in de video:

Misschien is het niet logisch om te praten over de nadelen. Toch heeft de MatriXmethode enkele nadelen voor zowel de cliënt als voor de professional:

 • Er zijn weinig sessies per hulpvraag nodig

Dat er weinig sessies nodig zijn, kan een nadeel zijn als er veel geld verdiend moet worden. Want meerdere sessies per hulpvraag per cliënt betekenen meer inkomsten. En dus is dat een aantrekkelijke manier om een (terugkerende) geldstroom te creëren. Alhoewel de cliënt zo snel mogelijk van het probleem af wilt en weer de regie wilt krijgen over het eigen hoofd.

 • De cliënt hoeft de oorzaak niet te delen

Daarnaast is het bij de MatriXmethode niet nodig dat de cliënt het hele probleemverhaal hoeft te delen. Sommige cliënten willen wel over hun problemen praten. Medelijden of een gebrek aan aandacht spelen bijvoorbeeld een rol. Als er niet gepraat hoeft te worden, weet de professional niet hoe erg een situatie was. En ook al zou de cliënt het vertellen dan heeft de coach daar een andere beleving bij, aangezien hij of zij (vaak) niet aanwezig was bij het voorval. En een interpretatie of gedachte is altijd anders dan de daadwerkelijke gebeurtenis, hoe vervelend het ook was.

Ook een nadeel is dat sommige cliënten soms terugkomen om gewoon gezellig te praten met de professional. Dan gaat het dus niet over het oplossen van het mentale/psychische probleem, maar om een leuk, persoonlijk gesprek. Iemand kan bijvoorbeeld goed zijn geholpen door een POH-GGZ, maar de cliënt komt wel maandelijks terug om even te praten. Want zo’n afspraak wordt toch vergoed. Het is daarom moeilijk te achterhalen of het bezoek ging over het aanpakken van een specifieke hulpvraag of juist niet.

Er zijn veel voordelen als de persoon weer de regie krijgt over het eigen hoofd. Want uiteindelijk is dat het doel als de cliënt wordt geholpen. Omdat er diverse voordelen zijn, worden hier de belangrijkste pluspunten van de MatriXmethode opgesomd:

 • Het is snelwerkend, effectief en blijvend

In drie of minder sessies is de cliënt van zijn problemen af*. Er zijn dus weinig woorden en sessies nodig, om de cliënt weer de regie te laten krijgen over het eigen hoofd. In de meeste gevallen is een verwijzing naar de tweedelijnszorg niet nodig.

 *Uitvraag bij diverse opgeleide POH’s-GGZ duidt op een succesratio van tachtig tot negentig procent. Wetenschappelijk onderzoek is in voorbereiding en moet meer duidelijkheid bieden.

 • De inhoud van het probleem hoeft niet gedeeld te worden

Je cliënt hoeft niet te praten over de oorzaak van het probleem. Sommige mensen willen dat ook liever niet. Met deze interventie is het dus mogelijk dat iemand goed geholpen wordt, zonder dat er veel woorden aan te pas komen. En daardoor blijft het hoofd van de professional opgeruimd, want hij of zij wordt niet belast met de inhoud.

 • Het positieve resultaat is blijvend

Veel van de professionals die de MatriXmethode toepassen erkennen dat de cliënten blijvend van hun probleem af zijn. Dat komt doordat het probleem is geneutraliseerd na gebruik te maken van alle zintuigen en de stappen. De cliënt krijgt daarbij weer de regie over het eigen hoofd.

 • Breed toepasbaar, ook telefonisch en met beeldbellen

De interventie is breed in te zetten bij diverse hulpvragen. Het is daarbij niet noodzakelijk dat de coaching plaatsvindt op locatie of op een specifiek moment.

 • Het is veilig

Het fijne van de MatriXmethode is dat het niet om de inhoud of oorzaak van het probleem gaat, maar om de strategie die wordt veranderd. Het verhaal hoeft dus niet (opnieuw) verteld te worden of een situatie te herbeleven. Het probleem wordt bij de wortel aangepakt. Met de nieuwe, efficiëntere strategie worden bovendien eventuele toekomstige problemen voorkomen omdat de persoon weet hoe dit te doen.

Er zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is geholpen met de MatriXmethode. De enige bekende bijwerking is dat de cliënt moe kan zijn, omdat er hard gewerkt is in het hoofd.

Deze snelle, veilige en effectieve aanpak bij mentale problematiek wordt op dit moment door honderden professionals toegepast. Ze zijn werkzaam in diverse werkgebieden zoals de zorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, hulpverlening en organisaties.

De huidige wachtlijst in de zorg en complexe protocollen zorgen ervoor dat een cliënt uiteindelijk pas laat wordt geholpen. Soms zelfs als het al te laat is en iemand afhankelijk is geworden van het systeem. Vaak is dat niet nodig als de juiste hulp op het juiste moment wordt geboden. Dus hoe eerder iemand wordt geholpen, hoe beter.

Je kunt profiteren van de MatriXmethode op diverse manieren:

Heb je een hulpvraag? Vind een getrainde professional die de MatriXmethode toepast. Zowel telefonisch, online en op locatie toepasbaar bij diverse IQ- en EQ-gerelateerde hulpvragen. Een coach is zowel in Nederland als in het buitenland te vinden.

Ben je een professional met minimaal hbo-werk of denkniveau? En werk je met mensen met psychische klachten? Krijg binnen enkele dagen of weken de kennis en vaardigheden om de MatriXmethode toe te passen. De geaccrediteerde trainingen starten maandelijks.

Ik ben blij verrast met de MatriXmethode die prettig, eenvoudig en effectief is. Waarbij zonder hele verhalen te weten de kern van het probleem wordt aangepakt. Geweldig. Ik ben er echt van overtuigd dat deze methodiek heel veel mensen helpt.

Mireille Molenaar, Eigenaresse MMolenaarCoaching en werkzaam in de Jeugdzorg

Mireille Molenaar past effectieve interventie toe

De MatriXmethode is een breed toepasbare coachingstechniek bij vele hulpvragen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en andere werkgebieden. Deze interventie is zo effectief omdat alle zintuigen worden gebruikt en bij een hulpvraag drie concrete stappen worden gezet. Deze stappen verschillen per soort hulpvraag, want IQ- en EQ-gerelateerde problemen worden op een andere manier aangepakt. Deze manier van coaching zorgt ervoor dat veel hulpvraag kortdurend worden verwerkt en de cliënt weer verder kan.

Heb je ervaring met de MatriXmethode? Of zie je mogelijkheden om de methode toe te passen bij cliënten in de zorg met psychische hulpvragen? Laat het weten.


Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale problemen.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode