Effectieve interventie in de jeugdzorg: salaris, competenties en trainingen
18 november 2021 
36 min. leestijd

Effectieve interventie in de jeugdzorg: salaris, competenties en trainingen

De jeugdzorg loopt al jaren tegen dezelfde problemen aan. Interventies die toegepast worden bij het uitoefenen van dit bijzondere beroep zijn niet altijd even effectief. Dat is jammer, want als jeugdzorgwerker beheers je diverse competenties en middelen die effectief en veilig toepasbaar moeten zijn. Hoewel het verhogen van het salaris een positieve ontwikkeling laat zien, missen toch veel professionals de juiste kennis en vaardigheden om het verschil te maken.

Welke competentiegerichte interventie of crisisinterventie (voor hbo-professionals) is doelgericht en direct toepasbaar in de jeugdzorg? Hoe worden de alsmaar groter wordende dilemma's en jarenlange problematiek opgelost? Ontdekt de veilige methode die - dankzij jarenlange ontwikkelingen - steeds vaker wordt toegepast en werkt. In dit artikel krijg je een uitgebreide uitleg, inclusief video’s, ervaringen en resultaten van professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg.

Een interventie om jongeren doelgericht te helpen wordt steeds vaker toegepast. Het is daarbij niet nodig dat inhoudelijk gepraat wordt over de oorzaak van de hulpvraag.

Werken bij jeugdzorg

Er is steeds meer vraag naar professionals die een beroep willen uitoefenen om jongeren te helpen. Want de jeugd is de toekomst. Maar soms hebben de jongeren last van een vol hoofd, gedragsproblemen en ander soort 'gedoe'. Ook het complexe systeem, wachtlijsten en dossiervorming maakt hulp vaak inefficiënt.

"Is werken bij jeugdzorg wel leuk?", vraag je jezelf misschien af. Jazeker, als je de juiste tools hebt om jongeren op een zo min mogelijk tijdrovende manier te helpen met hun mentale klachten zoals angsten, trauma's, emotionele problemen en leerproblemen.

interventie jeugdzorg


Een groot nadeel voor jongeren die worden opgenomen in de jeugdzorg is dat ze vaak inhoudelijk moeten praten over het probleem. Soms willen ze dat liever niet. Ook al is de hulpverlener of jeugdzorgwerker iemand die betrouwbaar is of het vertrouwen heeft gewonnen.


Er zijn ook gebeurtenissen die geheim blijven om verschillende, persoonlijke redenen. Toch proberen professionals juist het verhaal te laten vertellen, ondanks dat de hulpvrager dat liever niet wil, mag, kan of durft.

Mensen willen, kunnen, durven of mogen soms liever niet praten over hun mentale problemen. Ze geven vaak antwoorden om er maar van af te zijn, vertellen wat de ander wil horen. Het gevolg is dat het échte probleem in het hoofd aanwezig blijft.

Het gevolg: de begeleider krijgt sociaal-wenselijke antwoorden, terwijl de jonge cliënt (dagelijks) probeert om de mentale klacht te vermijden, te onderdrukken of te vergeten. Het functioneren wordt daarmee belemmerd. Zolang hij of zij niet de regie over het eigen hoofd krijgt, blijft de hulpvraag een negatieve rol spelen.

Dat er vraag is om te werken bij jeugdzorg is duidelijk. Uit een onderzoek van het CBS is inzichtelijk gemaakt dat de mentale gesteldheid bij jongeren tot een dieptepunt is gedaald. De jongeren geven aan dat ze zich tegenwoordig vaak eenzaam, angstig, somber en/of gestrest voelden. Het is dus belangrijk om de juiste kennis en vaardigheden te krijgen om de jeugd goed en snel te helpen.


wanneer wordt jeugdzorg ingeschakeld


Maar let op: niet alle tools zijn even effectief en snel in te zetten. Veel professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg ervaren een hoge werkdruk. Ik heb wel een verklaring waarom. Er moeten steeds dossiers bijgehouden worden, gesprekken zijn ingrijpend en de wachtlijsten vergroten het probleem.


Het kan anders. Namelijk op een manier waarbij de hulpvrager - de minderjarige met het mentale probleem - niet lang in een traject hoeft te zetten en weinig woorden nodig zijn.

In de video vertel ik meer over de vraag waarom veel jongeren in de jeugdzorg terechtkomen. Ook geef ik een oplossing die op korte termijn toepasbaar is:

Salarisschalen: van 2017 tot en met 2020 en toekomst

In de afgelopen jaren zie je een positieve ontwikkeling van de salarisschalen voor jeugdzorgwerkers. Er was namelijk al jaren terechte kritiek op de hoge werkdruk en het lage salaris die medewerkers krijgen.

Gelukkig is het inkomen in de jeugdzorg in de afgelopen jaren verhoogd. In de toekomst is het niet de vraag of er meer geld wordt besteed, maar vooral hoe en waarvoor. Want geld is slechts een hulpmiddel en geen oplossing.

Bekijk de ontwikkelingen van de eerdere salarisschalen (tot 2020):

salaris jeugdzorg tabel

Salaris jeugdzorg tabel

Dat jeugdzorgwerkers bijzonder nuttig werk doen, wordt steeds duidelijker. Ze moeten anticiperen in verschillende situaties bij vele uiteenlopende jongeren. Iedereen heeft een eigen soort reden om in de jeugdzorg terecht te komen. Uit onze ervaring blijkt dat iemand tegenwoordig vaak snel een label krijgt, zoals ADHD of ADD. Maar een label is alleen een interpretatie wat iemand ziet aan de buitenkant, terwijl het probleem aan de binnenkant zit (dus in het hoofd van de persoon).

Mensen passen niet in hokjes, ook jij niet. Labels die gegeven worden zijn niet de persoon maar is slechts het gedrag van de persoon. Niemand kan in het hoofd van de persoon kijken, naar de denkprocessen die daar gebruikt worden door de persoon zelf. Mensen willen zelf weer de regie over die eigen processen, zowel jongeren als volwassenen. Die zijn ze vaak kwijtgeraakt door allerlei redenen. Gebeurtenissen uit het verleden of toekomstige situaties die al bedacht zijn, zitten in de weg. En daar hebben ze zelf vaak lang last van.

Protocollen in de jeugdzorg: waarom en hoe kom je er van af?

Al jaren worden er evidence based-technieken gebruikt in de jeugdzorg. Vaak moeten protocollen opgevolgd worden zoals het in het boekje staat. Er mag niet van het richtlijn worden afgeweken. Maar soms zorgen deze voorwaarden en regels er juist voor dat een gesprek, coaching of behandeling minder effectief zijn of niet bij de cliënt past. Mensen horen niet in hokjes, want het zijn unieke wezens met een eigen hoofd en eigen denkprocessen.

Een groot verschil met reguliere behandel- en coachingstechnieken en onze interventie is dat normaal gesproken inhoudelijk gepraat wordt over het probleem. Denk bijvoorbeeld aan gedragsproblemen, trauma, seksueel misbruik of een angst. Jongeren kunnen zich schamen of bang zijn en gaan om deze reden niet alles vertellen.

wanneer wordt jeugdzorg ingeschakeld

Jeugdzorgwerkers die zich bezig houden met getraumatiseerde jongeren passen technieken toe die ingrijpend kunnen zijn. Als iemand liever niet wil praten over een trauma of niet stabiel is, dan wordt vaak niet alles verteld. Het blijft als een geheim in het hoofd aanwezig. Hulp en methodieken die worden ingezet sluiten soms niet aan bij de jeugd, waardoor het echte probleem niet wordt opgelost.

Dus hoe kom je van een (complex of verplicht) protocol af? In eerste plaats door te 'spelen' met de hulpvrager. Deze interventie wordt toegepast in de jeugdzorg om jongeren op een veilige, kortdurende en doelgerichte manier te begeleiden. Daarmee krijgt iemand (weer) de regie over de eigen leer- en denkprocessen in het eigen hoofd. Inhoudelijk praten over de oorzaak en de inhoud van het probleem is niet nodig.

Met de MatriXmethode als coachingstechniek ontdekken jonge hulpvragers hun eigen oplossing voor hun hulpvraag. Dankzij de gerichte vragen die worden gesteld, is het effect direct zichtbaar en ook op langere termijn effectief. Dat is direct zichtbaar in het gedrag. Straks wordt krijg je meer uitleg over deze interventie die door professionals in de jeugdzorg steeds vaker wordt toegepast.

Voorbeelden van dilemma's

In een opname van 'De Helden van NU' op SBS6 helpen professionals jongeren en ouderen door te praten hun problemen. Dat is de gangbare manier die al jaren wordt gebruikt. Maar als iemand liever niet wil praten over het probleem, zich schaamt of bang is, dan wordt er geen hulp gezocht of worden er sociaal-wenselijke antwoorden gegeven. En dat is jammer, aangezien er goede hulp beschikbaar is.

Bekijk de fragmenten van dat televisieprogramma en luister goed naar de woorden die de jeugdzorgwerker gebruikt:

Het werk voor jeugdprofessional kan nog leuker worden als hij of zij de tools krijgt om met minder moeite gesprekken effectiever te maken. Want als inhoudelijk niet over het probleem gepraat hoeft te worden, hoeveel tijd en aantal hulpverleners zal dat schelen? Hoe dat precies zit, leg ik graag uit.

Praten over het probleem lijkt een goede manier om iemand te helpen met zijn cognitieve of emotionele klachten. Erover praten verlicht soms wel, er is een luisterend oor, er is aandacht. De kern van het probleem blijft echter aanwezig, die is privé en daar wordt meestal niet over gesproken. Dat komt doordat een nare situatie of gedachte vaak onveilig, te erg, te moeilijk, te lastig, te ingrijpen of een groot geheim is.

Toch is dat juist een oorzaak waarom trajecten vaak lang duren. De kern van het probleem blijft in het brein aanwezig omdat er veel gesproken wordt, dossiers worden gevuld, adviezen worden gegeven en vooral het gedrag wordt aangepakt.

Een manier van doelgerichte vragen stellen is een krachtige manier om iemand te helpen eigen mentale problemen zelf te verlichten of op te lossen. In deze animatie wordt kort uitgelegd waarom er een manier is die veilig is voor zowel de cliënt als voor de begeleider:

We merken dat veel jeugdzorgprofessionals tegen dezelfde soort problemen aanlopen. Ook al hebben ze diverse studies, opleidingen en cursussen gevolgd, vrijwel altijd zijn ze op zoek naar manieren en methodieken om (nog) betere resultaten te behalen.

Enkele veelvoorkomende redenen die ze aangeven om nieuwe kennis en vaardigheden te krijgen:

 • Gesprekken duren vaak lang
 • Vaak moeten jongeren praten over hun probleem, terwijl ze dat liever niet willen
 • Er moet een standaard, complex protocol gevolgd worden
 • Het hoofd van de jeugdzorgwerker wordt vaak overbelast door de verhalen
 • Niet de cliënt, maar de professional moet veel werk verrichten tijdens de sessies

Als je in de jeugdzorg werkt, dan is het fijn om een unieke tool te hebben die daadwerkelijk bijdraagt aan de positieve verandering. Het bijhouden van dossiers en het onthouden van gesprekken kosten vaak veel tijd en moeite. Deze jeugdwerker heeft ook die ervaring:

Voorbeelden van een oplossingsgerichte interventie

Er bestaan diverse oplossingsgerichte interventies en gesprekstechnieken om toe te passen in de jeugdzorg of hulpverlening. Maar niet alle methodieken zijn even succesvol, kortdurend en effectief als ze beamen te zijn.

Wanneer is het zinvol om de MatriXmethode toe te passen? Ik benoem alvast vijf redenen:

 • Je wilt liever niet het probleemverhaal mee naar huis nemen
 • Je wilt het dossier klein houden
 • Jouw hulpvrager wil, kan, mag of durft niet over zijn mentale klacht praten
 • Je wilt de cliënt binnen enkele gesprekken weer op de rit hebben
 • Je wilt kortdurende, doelgerichte en veilige handvatten krijgen om toe te passen

Een goed aanvulling op jouw huidige werk is om de MatriXmethode toe te passen tijdens trajecten en gesprekken. Deze interventie is goed toepasbaar naast alles dat je al succesvol inzet.

Beroepen in de jeugdzorg: professionals aan het woord

In de jeugdzorg hebben verschillende professionals een ander soort beroep of manier van werken. Enkele voorbeelden zijn:

 • maatschappelijk werker
 • schoolmaatschappelijk werker
 • pedagogisch medewerker
 • gedragswetenschapper

Hoewel deze beroepsgroepen en functies van elkaar verschillen, hebben ze allemaal hetzelfde doel: jongeren weer op de rit krijgen op een veilige, snelle en doelgerichte manier.

Jeltje Rijks is werkzaam in de jeugdzorg en merkt waar ze tegenaan liep in haar werk. Haar werk is complex vanwege het ingewikkelde huidige systemen, protocollen en langdurige trajecten. Nu heeft ze een manier waarbij haar werk sneller en effectiever is.

Ze ervaart namelijk dat wat aangepakt wordt, vaak ook weg is. Haar ervaring met deze interventie en de toegevoegde waarde legt ze kort uit:

"Het effect is spectaculair, maar de methode zelf is simpel" – Jeltje Rijks, Waarnemend gedragswetenschapper bij Yorneo

Jeugdzorg drastisch versimpelen: zo doe je dat

We hebben het al gehad over interventies die momenteel vaak worden toegepast bij mentale klachten. Een voorbeeld van een doelgerichte interventie is de MatriXmethode. Daarbij is het niet nodig dat de cliënt/hulpvrager zijn geheim hoeft te ontrafelen tot in detail. Ook de inhoud of onderliggende oorzaak die het probleem veroorzaakt is niet van belang.

Je versimpelt de complex geworden jeugdzorg door een interventie te gebruiken die:

 • Doelgericht is – De oorzaak van het probleem wordt ontladen, geneutraliseerd en vervangen
 • Veilig is – Er is geen heftige herbeleving en de inhoudt hoeft niet te worden gedeeld
 • Kortdurend is – Vrij van langdurige gesprekken en complex protocol
"Ik zie dat het werkt" – Willianne Verhoog, maatschappelijk werker bij Kwadraad

Ook Willianne Verhoog ziet de toegevoegde waarde in haar baan als maatschappelijk en schoolmaatschappelijk werker. Ze zocht een oplossing om haar gesprekken met jongeren minder belastend te maken en sneller de juiste hulp te bieden.

Nu ze een interventietechniek heeft die haar werk makkelijker en effectiever maakt, weet ze dat gesprekken niet lang hoeven te zijn om de juiste hulp te bieden. Ze deelt zelf haar ervaringen, de voordelen in haar werk en wat het al op korte termijn heeft opgeleverd:

Competentiegerichte methodieken als crisisinterventie (hbo niveau)

Om een beroep uit te oefenen in de jeugdzorg, beheers je vaak diverse competenties en methodieken. Er zijn namelijk veel soorten momenten die onvoorspelbaar zijn tijdens je sessies. Welke zijn dat?

De meest voorkomende competenties die je dient te beheersen om de MatriXmethode toe te passen zijn:

 • Je kunt 'spelen' met de cliënt
 • Je hebt minimaal hbo-werk- of denkniveau
 • Je kunt jezelf inleven in de persoon
 • Je weet wanneer je aansluiting hebt en wanneer niet
 • Je cliënt heeft vertrouwen in je

Er zijn nog meer competenties. Deze leg ik uit in de video:

Als je hulp wordt bieden, bestaat de kans dat iemand sociaal-wenselijke antwoorden geeft, boos of verdrietig wordt, zich afsluit, op slot gaat, zich niet meer open stelt en zelfs geen zin meer heeft om hulp te krijgen. Daardoor duren trajecten vaak lang en is hulp inefficiënt, maar wel duur.

Professionals in de jeugdzorg met hbo-werk of denkniveau en cliënten zoeken in veel gevallen een methodiek die:

 • kortdurende is
 • competentiegericht is
 • weinig woorden vereist
 • zorgt voor direct resultaat
 • zonder wachtlijst of complex protocol

Dat zegt ook Bert van de Kuilen, die werkt met jongeren in de jeugdzorg:

interventie jeugdzorg

Waarom is het belangrijk dat iemand hbo-geschoold is? Dat komt doordat de te beheersen competenties op de juiste, zorgvuldige manier moeten worden toegepast. Als dat niet op die manier precies zo gebeurt, is vaak een gesprek niet zo krachtig als het hoort te zijn. Gelukkig zijn vele gesprekken niet nodig met de MatriXmethode. Het is een breed toepasbare crisisinterventie bij mentale klachten. Zoals hierboven beschreef ik al diverse voordelen voor jeugdzorgwerkers en jongeren die met een duidelijke hulpvraag.

Omdat deze interventie steeds in ontwikkeling is, worden er steeds nieuwe elementen toegevoegd. Want uit onze ervaringen blijkt dat iedereen een klacht op een andere manier ervaart en verwerkt. De methode speelt in op de specifiek hulpvraag. Daarom is deze zowel toepasbaar bij gebeurtenissen die in het verleden zijn geweest als voorstellingen van toekomstige gebeurtenissen die mogelijk zullen plaatsvinden.

In de video krijg je uitleg over het begin van de methode en de ontwikkelingen die in de toekomst zullen gaan plaatsvinden:

Training, educatie en onderzoeken

Op onze website staan diverse onderzoeken over de effectiviteit van de MatriXmethode. Denk aan resultaten bij volle hoofden, angsten, trauma’s en emotionele problemen. Ook de doeltreffendheid bij cognitieve hulpvragen, waar veel jeugdzorgwerkers tegenaanlopen, zijn onderzocht. De onderzoeken zijn uitgevoerd door hbo-studenten richting Toegepaste Psychologie.

Deze onderzoeken zijn voor iedereen op onze website beschikbaar, zodat er inzicht verkregen wordt in de werking en de toepasbaarheid:

Onderzoeken MatriXmethode

Hoewel dit geen wetenschappelijk onderzoeken zijn, geeft het wel een beeld van de toepasbaarheid en de effectiviteit. Want uit onderzoek blijkt dat:

 • De interventie heeft bij 68% van de personen maximaal 20 minuten geduurd. Meer dan 61% heeft al na één MatriXsessie geen last meer. Bij 33% is er in een korte tijd zeker iets veranderd en slechts 6% zegt dat het gesprek niet heeft geholpen.
 • De meeste mensen zijn geMatriXt op een angst die in de toekomst mogelijk gaat gebeuren (38%). Daarna zijn trauma’s (30%), een angst voor iets dat in het verleden is gebeurd (28%) en PTSS (4%) de meest voorkomende problemen.
 • De meeste mensen hadden al (veel) gesprekken gevoerd met een psycholoog over het probleem. Ook wordt EMDR genoemd als ingezet hulpmiddel. Het blijkt dat deze gesprekken niet of onvoldoende hebben geholpen en uiteindelijk de MatriXmethode is ingezet.
 • In totaal is 60%, minimaal twee jaar geleden tot langer dan vijf jaar geleden, geholpen met de MatriXmethode. 46% had al langer dan tien jaar last van het probleem.
 • De meeste mensen vinden dat de interventie effectief, fijn, snel en doeltreffend is.
 • Het aantal sterren dat deze 120 mensen gaven aan de interventie is 4.33 sterren (waarbij 5 sterren het beste is).

Met de efficiënte interventie wordt de kern van het probleem heel snel ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Daarop volgt een aantal stappen om precies datgene wat in de weg zit ‘op te ruimen’.

In de afgelopen jaren hebben vele cliënten (van jong tot oud) en professionals gezien en ervaren dat de methode snel werkt, effectief en veilig is. Uiteraard is het geen ‘trucje’ die de professionals met minimaal hbo-werk- of denkniveau leren tijdens een training. Het is het resultaat van jarenlange ontwikkeling en honderden keren toepassen van deze interventietechniek. De resultaten van ons interne onderzoek:

 • Van de 250+ personen die hebben meegedaan aan dit onderzoek had meer dan 36% het psychische probleem al langer dan tien jaar
 • 35% heeft de MatriXmethode slechts maximaal twintig minuten ervaren
 • 49% is langer dan drie jaar geleden behandeld
 • 57% is van het probleem af door slechts één sessie

Training of opleiding?

Om de MatriXmethode te kunnen toepassen, is het belangrijk om alle competenties te beheersen die sinds 1991 zijn ontwikkeld. Dit doe je door het volgen van de training op locatie of online. De doorlooptijd verschilt van enkele dagen tot enkele weken, afhankelijk per training. Je past de geleerde materie toe tijdens en na het groeitraject. Je leert onder andere welke modellen er zijn en hoe je deze toepast. Je begrijpt hoe het praktische brein werkt bij het aanpakken van mentale klachten, zowel preventief als curatief.

Tijdens gesprekken met cliënten die last hebben van emotionele klachten gebruik je twee modellen: het MatriXwerkmodel en het MatriXemotiemodel. Door deze modellen in te zetten, wordt eerder begrepen hoe de methode werkt en verhoog je de slagingskans van een succesvolle sessie. Want ook al lijkt het simpel, deze interventie is niet eenvoudig.

Door het volgen van de training krijg je de kennis en vaardigheden over de MatriXmethode:

 • Alle competenties bij cognitieve klachten zoals volle hoofden, mentale overbelasting, stress, moeite met informatie onthouden en leerproblemen
 • Alle competenties bij emotionele klachten zoals onverwerkte emoties, angsten (zowel curatief als preventief), trauma's en rouwverwerking
 • Alle competenties bij onverklaarbare (pijn)klachten en SOLK zoals tinnitus/oorsuizen, migraine (SOLK)
 • Groeitraject om de effectiviteit van je sessies te vergroten

Het MatriXwerkmodel

Wat is het praktische brein? Het is iets anders dan het medische brein waar de hersenen geweldig werk verrichten om ons dagelijks te laten functioneren.

Het praktische brein houden cognitieve en emotionele, denkbeeldige processen in die iemand ervaart. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie die staat opgeslagen in het langetermijngeheugen.

Het brein bestaat uit het:

 • Sensorisch geheugen
 • Kortetermijngeheugen/Werkgeheugen
 • Langetermijngeheugen

Uitleg MatriXwerkmodel

Om het probleem op een effectieve manier aan te pakken zijn de aansluiting, vertrouwen en de juiste vragen van essentieel belang. Het maakt niet uit of het gaat om een situatie die in het verleden is gebeurd of mogelijk in de toekomst gaat plaatsvinden. De persoon wordt begeleid om de eigen, unieke oplossing te bedenken en toe te passen. Inhoudelijk hoeft niet gedeeld te worden wat die denkbeeldige oplossing precies is.

Uitleg MatriXwerkmodel (video)

Het MatriXemotiemodel

Een krachtige manier bij het verwerken van een nare gebeurtenis, bijvoorbeeld een angst, is om het onthouden fragment (verleden of toekomst) te neutraliseren tot een kaal feit. Het heeft dan geen lading meer. Daarbij worden meestal alle zintuigen en het denken gebruikt om het te verwerken. Het plaatje (zien) wordt altijd gebruikt.

Tijdens een sessie met de MatriXmethode wordt dus gebruik gemaakt alle zintuigen en het denken:

 • Het plaatje: zien
 • Het geluid: horen
 • Het gevoel: voelen
 • De geur: ruiken
 • De smaak: proeven
 • De gedachte: denken

Door alle zintuigen en het denken in te zetten tijdens een coaching, vergroot de hulpverlener de effectiviteit van de sessie. Het plaatje, het zien, is altijd een onderdeel. Het onderscheidende met ander soort technieken is dat de persoon alles zelf doet, op de eigen manier. Het afleiden is immers slechts afleiden.

Uitleg MatriXemotiemodel.

Het verhaal is slechts het verhaal. Eigen herinneringen en voorstellingen kunnen mensen alleen zelf beïnvloeden. Dat kan niemand voor de ander doen. Dat is persoonlijk, dat is privé en de eigenheid, de autonomie van de persoon zelf.

Alle zintuigen en het denken worden daarom op een kortdurende, stapsgewijze manier door de persoon zelf ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Het MatriXemotiemodel leg je uit vóór de sessie. Daarmee wordt duidelijk dat gebeurtenissen in het verleden hebben plaatsgevonden, in de toekomst mogelijk gaan plaatsvinden en in het nu kunnen worden aangepakt. Zonder herbeleving doordat de persoon er niet direct deel van uitmaakt in de verwerking, maar het beschouwt zoals hij of zij het heeft onthouden.

Uitleg MatriXemotiemodel (video)

Wat we vaak horen is dat deze interventie ‘te eenvoudig’, ‘te simpel’ en ‘te mooi is om waar te zijn’. Dat is logisch als je het zelf nooit hebt ervaren. Uiteraard is deze interventie niet zomaar ontstaan. Het heeft tientallen jaren van ontwikkelingen doorgemaakt en is daardoor nu zo doelgericht en breed toepasbaar.

De gesprekstechniek is nu zo doelgericht en breed toepasbaar, juist door tientallen jaren van praktische inzichten en ontwikkelingen.

De samenwerking met duizenden cliënten en honderden professionals maken de methode effectiever. En nog steeds is de methode nog niet definitief doorontwikkeld. Het is een continue proces, waardoor de interventie steeds krachtiger wordt.

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen zoals trauma's en angsten. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Ben je een professionals met minimaal hbo-werk of denkniveau? En wil je mensen met mentale klachten helpen op een veilige, kortdurende en doelgerichte manier? Dan is het toepassen van de MatriXmethode als gesprekstechniek een prima aanvulling op je huidige werk. Het heeft laten zien dat je in minder tijd meer resultaat kunt behalen. Daardoor worden je trajecten en sessies korter, terwijl je gesprekken effectiever worden.

"Laat je cliënt de regie krijgen over zijn eigen hoofd. Niet om te overleven, maar om handiger te leven."

Wel is het belangrijk dat de methode op de juiste manier wordt toegepast. Als iemand geen hulpvraag heeft, dan is het niet zinvol om de methode te gebruiken. Door mensen zelf weer de regie te laten krijgen over het eigen hoofd, krijgen ze weer vertrouwen en plezier in wat ze doen in hun leven. Want met de MatriXmethode gaat het er niet om dat iemand moet overleven, maar wel om een manier te ontdekken om met plezier handiger te (leren) leven.

Conclusie: Interventie in de jeugdzorg

Een effectiever te werken bij jeugdzorg is de MatriXmethode een competentiegerichte methodieken als crisisinterventie. Hoewel de salarisschalen een stijgende lijn laat zien in de afgelopen jaren, zijn er veel dilemma's waar een jeugdzorgwerker mee te maken krijgt. Complexe protocollen, langdurige trajecten en dossiervorming bijvoorbeeld. Door de oplossingsgerichte interventie op basis van coaching toe te passen, wordt werken beroepen in de jeugdzorg drastisch versimpeld, leuker, aantrekkelijker en effectiever.

Heb je minimaal hbo-werk- of denkniveau? Dan is de training over de MatriXmethode gegarandeerd een waardevolle aanvulling op jouw huidige werk.

------------

Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale problemen.

Ook interessant:

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als bedenker, spreker, auteur en trainer heb ik een oplossingsgerichte coachingsinterventie ontwikkeld. Daarmee zie je binnen één tot drie sessies per hulpvraag een blije cliënt, zonder dat de onderliggende probleeminhoud besproken hoeft te worden. Met de duizenden professionals die mijn methodiek inzetten, maken zij nu het verschil in hun werk. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je effectieve gesprekken en het verschil maken?

Ontvang kosteloos een download in je mailbox en voorkom moeizame, ineffectieve gesprekken met je cliënt.

Krijg effectieve resultaten door met gerichte vragen direct tot de kern van de hulpvraag te komen. Deze unieke en veilig toepasbare methode bevrijdt jou en je cliënt van gesprekken die gaan over de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode