Hoe werkt de MatriXmethode?

De MatriXmethode, hoe werkt deze coachingsinterventie eigenlijk? Door het zien van video's lijkt het simpel. Toch is het niet eenvoudig.

Sinds ik deze interventie heb ontwikkeld, is het steeds concreter en snelwerkende geworden. Veilig was het al, want de probleeminhoud hoeft niet besproken te worden tijdens een gesprek. Dankzij mijn 1000+ coachingsgesprekken met cliënten van jong tot oud, ongeacht IQ, gebruiken nu duizenden professionals deze praktische handvatten in hun werk. Dat doen ze naast alles dat ze al succesvol inzetten.

In dit artikel krijg je inzichten in:

  • Hoe de methode werkt bij mentale problemen
  • Uitleg MatriXmethode en de bijbehorende modellen
  • Resultaten
  • Over de training (hbo-niveau) 

Ben je benieuwd? In dit artikel leg ik het uitgebreid uit.

wat is de matrixmethodeOver de werking van de MatriXmethode

Je kent vast een aantal mensen die je vertellen dat hun hoofd vol zit, dat er niets meer bij kan, dat ze rust willen in hun hoofd. Het zijn zelfs al kinderen die daar last van hebben, naast emotionele issues. Aan de buitenkant zie je het gedrag: druk, teruggetrokken, stil, overdreven of onrustig. 

Wat er aan de binnenkant gebeurt, dat weet de persoon alleen zelf. De uiting, het gedrag, is slechts de buitenkant wat anderen zien. En daar wordt veel aandacht aan besteedt in het onderwijs, de hulpverlening en zorg.

De regie krijgen over de eigen processen die zich afspelen in iemands hoofd staat centraal tijdens een MatriXgesprek

Door het stellen van gerichte MatriXvragen door de getrainde professional ontdekt de cliënt zelf een eigen oplossing en past deze toe op de eigen manier. De regie krijgen over de eigen processen die zich afspelen in iemands hoofd staat altijd centraal.


Dat deze gesprekstechniek anders is dan andere interventiemethoden, is simpel uit te leggen. In de huidige tijd worden onrustige kinderen, jongeren en volwassenen door anderen vaak beschreven als lastig of onhandelbaar. Als iemands lastig gedrag laat zien aan de buitenkant, moet er aan de binnenkant gewerkt worden. Er staat veel hulp klaar, al dan niet met wachtlijsten, om mensen te helpen om zich minder lastig te gedragen.

Een cliënt van me zei ooit: "In mijn hoofd kan ik het sneller doen dan dat ik het u in woorden zou moeten uitleggen"


Vaak probeert de omgeving het eerst zelf op te lossen. Bijvoorbeeld door iemand gerust te stellen, leuke dingen te doen of ander soort afleiding te zoeken. Als dat niet voldoende werkt, gaat iemand vaak eerst naar de huisarts, de POH-GGZ en vervolgens wordt doorverwezen naar meer specialistische hulp. Het is een heel traject waarin veel adviezen en oefeningen worden meegegeven aan de hulpvragers.


matrixmethode coaching


De persoon met een hulpvraag is zelf de probleemeigenaar én de probleemoplosser


Iemand met een gerichte hulpvraag weet als geen ander hoe iets zelf wordt ervaren. Dat komt doordat meteen een plaatje (zien), geluid (horen), gevoel (voelen), geur (ruiken), smaak (proeven) of gedachte (denken) naar boven komt. Daar wordt de nadruk opgelegd tijdens een gesprek.


zintuigen matrixmethode

Wil je weten hoe de MatriXmethode werkt? in deze video leg ik het uit:

Een langdurig traject met veel praatsessies kan worden voorkomen als de persoon zelf de regie krijgt over de eigen leer- en denkprocessen bij mentale problemen. Dat hebben de huisarts, POH-GGZ en twee patiënten/cliënten ook gemerkt:

Zoals je in bovenstaande voorbeelden hebt kunnen lezen, wordt dankzij gerichte vragen de eigen oplossing van de persoon zelf ingezet. Het eigen hoofd, de eigen leer-en denkprocessen die alles aansturen, is waarmee gewerkt wordt. Hoe iemand iets heeft onthouden is een altijd een individueel proces. Die eigen processen, de eigen strategieën, zijn door de persoon zelf ontwikkeld. Ze worden gehanteerd om eigen informatie te onthouden en terug te vinden. En nieuwe informatie aan te koppelen. IQ en EQ.

werkmodel matrixmethodeNaast kennis worden ook herinneringen en voorstellingen, die in de toekomst mogelijk zullen gaan plaatsvinden, onthouden in het eigen hoofd. Als positief, neutraal of negatief. De persoon zelf heeft daar zelf toegang tot en de mogelijkheid daar iets in te veranderen. De professional begeleidt met specifieke vragen de persoon om het te onthouden zoals de persoon het zelf wil onthouden.

emotiemodel matrixmethodeDe persoon zelf is echt de enige die toegang heeft in het eigen brein. Al zouden anderen wellicht dat zo graag willen. Het wordt vaak gezegd: "Ik zou weleens een kijkje willen nemen in je hoofd." Bij deze interventie zijn het de denkbeeldige leer-en denkprocessen waarmee gewerkt wordt. Medisch gezien staan er immers geen letters en cijfers in het hoofd. Ook geen plaatjes en gedachtes.

Wanneer bijvoorbeeld één van de MatriXvragen (EQ) gesteld wordt over een herinnering of toekomstig moment, is het plaatje, wat ze nu nog steeds hebben onthouden of al hebben bedacht hoe het zal gaan, het meest belangrijk. Dat ene plaatje heeft een trigger. En die trigger zet alles in gang. De persoon gaat ‘aan’. Er komt een geluid, gevoel, een reuk, een smaak en een gedachte. Dat is per situatie anders. In dit model krijg je inzichten in hoe de methode werkt bij EQ-problemen:

Er is altijd een plaatje. Mensen weten immers wat er gebeurd is en welke toekomstbeelden er zijn onthouden. In het lichaam voelt de cliënt iets wat wordt verwoord als bijvoorbeeld een steen, een klem, een storm of een te strakke band. Die beleving is bij iedereen anders.

Het geluid in de oren of in het hoofd van een herinnering is wat de persoon zelf nu nog steeds hoort. Of al bedacht heeft te gaan horen. Het geluid is nu nog steeds of al hoorbaar. Het klinkt als een bijv. een stem, iets wat bromt, een waterval, een ruis van een ouderwetse televisie.

matrixmethode emoties emotionele hulpvragenEr worden vragen gesteld over hoe iets wordt beleefd. En juist niet over wat, waar, wanneer, met wie, waarom, wat heb je ervan geleerd, hoe zou je het de volgende keer doen. Wanneer kinderen gaan leren, is het belangrijk dat ze informatie op een handige plek onthouden. Dat kan binnen het hoofd én ook buiten het hoofd.

Dat vinden vele mensen, ook professionals, nog vreemd en raar: binnen of buiten je hoofd informatie onthouden op een eigen manier. Toch is het logisch en makkelijk te doen als de persoon weet hoe dat gedaan kan worden op eigen wijze. In de video leg ik uit hoe het MatriXwerkmodel werkt bij IQ-problemen zoals een vol hoofd of moeite met informatie onthouden:

Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. De MatriXmethode is een coachingsinterventie waarmee mensen op een geheel eigen wijze de regie krijgen over het eigen hoofd. Ze hebben zelf de tools om informatie (IQ en EQ) op een manier te onthouden in hun hoofd waar zij blij van worden. 

En zelf stappen kunnen en zullen zetten wanneer ze rust en overzicht krijgen bevordert het het zelfvertrouwen. Onafhankelijk van anderen. Hieronder zie je het proces wanneer iemand met een IQ-gerelateerde hulpvraag gebruik maakt van de MatriXmethode:

coaching matrixmethode iq

In de voorbeelden die ik net gegeven heb, zie en lees je wat de interventie oplevert. Ook in eerdere video's vertellen cliënten en professionals over hun ervaringen. Enkele voordelen van de methodiek zijn:

  • Veilige, snel inzetbare en complementaire vraagtechniek bij cognitieve (IQ) en emotionele (EQ) blokkades en belemmeringen (uit het verleden en in de toekomst), én medische onverklaarbare (pijn)klachten
  • Een unieke, laagdrempelige manier van begeleiden waarbij de cliënt na specifieke MatriXvragen zelf de eigen oplossing ontdekt en toepast dankzij eigen verbeeldingskracht
  • Het wordt voorkomen dat de probleeminhoud besproken wordt (hoe en wat er is gebeurd of gaat gebeuren, wanneer, waar en met wie)


Er zijn verschillende onderzoeken en resultaten waarbij is gemeten wat de effectiviteit is van de methodiek. Een wetenschappelijk onderzoek is inmiddels afgerond. Wanneer we die resultaten mogen delen, dan vind je die op onze site. In onderstaande afbeelding van een onderzoek zijn 199 MatriXsessies gemeten. De metingen vóór het toepassen van de interventie:

Effectiviteit MatriXmethodeNa de sessie heeft de cliënt zelf een oplossing ontdekt en toegepast met behulp van de MatriXvragen. Daarmee heeft de cliënt de regie gekregen en gehouden over het eigen hoofd. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. De resultaten ná het toepassen van de coachingsinterventie:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Heb je interesse in onderzoeken of wil je gratis inzichten krijgen?Je vindt downloads op onze site voor meer informatie.


Werk je met mensen die last hebben van mentale problemen? Wat als je uit de probleeminhoud kan blijven en de cliënt zelf een oplossing laat bedenken. Zou dat jouw werk makkelijker, leuker en effectiever maken?

opleiding brochure training matrixmethode


Iedere maand start een training om de MatriXmethode eigen te maken. Dat kan via blended-learning of op locatie. Je krijgt alle onderdelen van deze interventie (IQ en EQ) om deze gesprekstechniek te gebruiken naast alles dat je al succesvol inzet in je werk met mensen.

Wat is de inhoud van de training?

Je leert specifieke vragen te stellen over de beleving die wordt ervaren bij IQ- en EQ-hulpvragen. Je krijgt praktische, laagdrempelige handvatten waarbij je ook zelf de kracht gaat ervaren. De methode leer je vooral door het direct toe te passen in je gesprekken met cliënten, al na de eerste trainingsdag. Met deze veilige vraagtechniek zie en ervaar je blijvend positief resultaat doordat je optimaal afstemt op het autonome proces van de ander. Zonder belast te hoeven worden met de probleeminhoud waar je cliënt mee zit.

Je weet hoe je je cliënt laat focussen op zijn eigen unieke oplossing bij mentale blokkades en belemmeringen. Je past het toe bij gebeurtenissen die daadwerkelijk zijn gebeurd in het verleden of doemscenario's die mogelijk in de toekomst plaatsvinden. Deze aanpak is inzetbaar naast alles dat je al succesvol doet. Daarmee voorkom je moeizame gesprekken en creëer je samen met je cliënt daadwerkelijk een doorbraak. Na de training heb je een kortdurende gesprekstechniek die je ook telefonisch en online kunt inzetten.

Krijg ik écht alle kennis?

Ja, alle belangrijke competenties beheers je na de trainingsdagen. Je krijgt daarnaast maandelijks de mogelijkheid om je MatriXkennis en -vaardigheden verder te verbeteren. Ook profiteer je van de laatste ontwikkelingen en van ervaringen/casussen van anderen.

Je voorkomt dat je onzeker wordt en vervolgens terugvalt in oude patronen/interventies. Terwijl je weet dat je met snelle, veilige en doelgerichte gesprekken in staat bent om mensen oplossingsgericht te helpen. Het is niet een trucje dat je leert. Eénmaal de methode geleerd, betekent niet dat ieder gesprek meteen een succes wordt.

Door actief aan de slag te gaan, beter te worden en jezelf te blijven voeden met nieuwe competenties worden je gesprekken gegarandeerd beter. Daar faciliteren we je bij.

De training is voor mij een hoge investering. Verdien ik het terug?

Zeker weten, want je kunt direct mensen gaan helpen. Vaak al na de eerste dag. In de hele wereld zijn er mensen die je hulp nodig hebben. Dat zal altijd zo blijven. Professionals in loondienst kunnen meer cliënten helpen in kortere tijd. Zelfstandigen bepalen zelf hun tarieven. Omdat er veel vraag is naar coaches, die goede resultaten laten zien, kan de investering snel worden terugverdiend. Eventueel kan je ook gebruik maken van het STAP-budget en termijnbetaling als de investering een belemmering is en je wel de training wilt volgen.

Krijg ik na het afronden van de training een certificaat? En hoe zit het met accreditatiepunten?

Na het succesvol deelnemen aan de volledige training en het afronden van het ontwikkeltraject, ontvang je een certificaat.

Ben je aangesloten bij een beroepsvereniging die de training geaccrediteerd heeft? Dan heb je recht op deze accreditatiepunten.

Kan ik met de nieuwe kennis en vaardigheden direct aan de slag?

Ja, graag zelfs. Hoe sneller je de MatriXmethode toepast in jouw werk, hoe betere resultaten je krijgt. En dan worden je sessies per hulpvraag veiliger, sneller en effectiever.

Wat is de toegevoegde waarde van het ontwikkeltraject (live online, vijf keer één uur?

Doordat je na de training aan de slag gaat met de nieuwe materie kom je verschillende situaties tegen waar je vragen over hebt. Deze casussen bespreek je met de trainer en de medecursisten. In het ontwikkeltraject leer je van je eigen ervaringen en van casussen van anderen. Zo haal je het maximale uit je MatriXsessies en voorkom je dat je vastloopt in een sessie..

Het online ontwikkeltraject vindt binnen twee maanden na de training plaats. Je krijgt daarnaast toegang tot de maandelijkse live online activiteiten voor kennisverrijking en zelfontwikkeling.

Heb ik speciale competenties of diploma's nodig?

Werk je of wil je werken met mensen die last hebben van mentale problemen? En ben je gemotiveerd, sta je nuchter in het leven en heb je minimaal hbo-werk- of denkniveau?

Krijg dan in de praktische training alle kennis en vaardigheden om belemmerende denkprocessen bij je cliënt te verbeteren en te verbreken. Zonder dat over de inhoud gepraat hoeft te worden.

Het is geen opleiding die jaren duurt. Net zoals met je rijbewijs leer je vooral rijden door het te doen. Direct actief aan de slag gaan met de MatriXmethode vergroot de kans dat je effectieve sessies krijgt met je cliënten.

Kan ik gebruik maken van de STAP-budgetregeling of kan ik in termijnen betalen?

Goed nieuws: de MatriXtraining is erkend bij het NRTO. Daardoor kan je het STAP-budget aanvragen. De overheid betaalt €1.000,- mee, zodat je met een gereduceerde investering de training kan volgen.

Als je het STAP-budget niet toegekend krijgt, kan je ervoor kiezen om alsnog de training te volgen met eigen investering. Of je kunt meedoen met de volgende aanvraagronde.

Daarnaast is het eventueel mogelijk om de investering (zonder STAP-regeling) in zes, acht of tien termijnen te voldoen. Het enige wat we vragen is een aanbetaling van 500 euro zodat we zeker weten dat je de training wilt volgen.

Wat is de toegevoegde waarde van deze methode als ik al kennis heb van NLP?

Een voordeel als je NLP-geschoold bent, is dat je het toepassen van de methode sneller in de vingers hebt. Tijdens de training ontdek je bijvoorbeeld hoe je de waardehiërarchie op een andere manier kunt inzetten om de werkelijke hulpvraag boven tafel te krijgen. Daarnaast worden de submodaliteiten 'zien', 'horen', 'voelen', 'ruiken' en 'proeven' als leidraad gebruikt om mentale hulpvragen in een handomdraai te veranderen in een neutrale of zelfs positieve beleving.

Ook ontdek je hoe je cliënt zelf de eigen interpretatie van de zintuiglijke waarneming non-verbaal beïnvloedt. Gewenste situaties worden visueel verankerd in een krachtig beeld, zonder dat je cliënt naar woorden hoeft te zoeken. Daarnaast weet je door het gebruik van MatriXmaterialen gerichte vragen te stellen over de denkbeeldige processen die worden ervaren bij mentale blokkades en belemmeringen.

Je cliënt ervaart direct overzicht en rust in het hoofd. En ook jouw hoofd blijft opgeruimd na ieder gesprek.

Zijn er na de training mogelijkheden om mezelf te blijven ontwikkelen?

Jazeker. Je krijgt toegang tot het online kenniscentrum waar honderden professionals dagelijks actief zijn. Ook worden maandelijks nieuwe, live activiteiten georganiseerd om jezelf te (blijven) ontwikkelen met de MatriXmethode. Je kunt je aansluiten bij intervisiegroepen van MatriXcollega's (in jouw buurt of online).

Je krijgt direct na jouw inschrijving één jaar gratis het MatriXlidmaatschap. Binnen een jaar kan je kiezen om het lidmaatschap stop te zetten of te continueren voor een bescheiden investering per maand.

Het is mogelijk om deel te nemen aan maandelijkse 'MatriXweetjes', vraag- en antwoord-sessies en ervaringen/casusbesprekingen. Ook worden MatriXsessies uitgelegd en krijg je inzichten in nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen van de methode. Het doel is om jou handvatten te geven om jouw MatriXsessies naar een nog hoger niveau te tillen.

Hoe de MatriXmethode werkt, is vooral te begrijpen door het zelf te ervaren. In een training leer je dat. De MatriXmethode werkt doordat gebruik wordt gemaakt met verbeeldingskracht bij IQ-, EQ-hulpvragen en psychosomatische (pijn)klachten. Daarbij worden specifieke vragen gesteld over de beleving die wordt ervaren, zonder dat de persoon met de hulpvraag inhoudelijk over het probleem hoeft te praten. Dat maakt een gesprek veilig, kortdurend en doelgericht.

———
Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode