Interventie in de GGZ: ervaringen, reviews en resultaten
12 september 2022 
in GGZ
33 min. leestijd

Interventie in de GGZ: ervaringen, reviews en resultaten

Weet je welke interventies in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) worden toegepast? De ervaringen zijn helaas niet altijd positief. Wat is de oorzaak van de negatieve reviews en hoe kan de zorgverlening worden verbeterd op een laagdrempelige manier?

Na dit artikel weet je hoe instanties in de ggz en hulpverlening betere hulp kunnen bieden, zonder dat de professional hoeft te verdwalen in de probleemverhalen van de cliënt of patiënt.

Interventies in de GGZ en hulpverlening kosten vaak veel tijd. Er is een manier om de persoon met een hulpvraag op een veilige manier de regie te laten krijgen over zijn eigen denkprocessen.

Een doorverwijzing hoeft niet altijd nodig te zijn als het gaat om mentale klachten. Een praktijkondersteuner kan zelf prima in staat zijn om goede hulp te bieden. Als de cliënt weet hoe zelf de regie te krijgen over de eigen leer- en denkprocessen, dan kan iemand sneller weer meedoen in de maatschappij. Complexe en langdurige interventies die momenteel worden toegepast, kunnen worden voorkomen.

Het aantal verwijzingen in een huisartsenpraktijk in Barneveld is met ongeveer 80% afgenomen. Dat komt door de non-verbale interventie die steeds meer GGZ-professionals toepassen:

De hulp met de MatriXmethode als interventietechniek is een toegevoegde waarde voor de POH-GGZ (Praktijkondersteuner van de huisarts) en de eerstelijnszorg GGZ (huisarts). Dat komt doordat een vermindering van het aantal verwijzingen mogelijk is binnen één tot drie gesprekken per specifieke hulpvraag. Het is een goede ontwikkeling als een praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) cliënten helpt zonder dat iemand doorverwezen moet worden naar een psycholoog.

Toch worden nog veel mensen naar een psycholoog gestuurd, terwijl iemand dat liever niet wilt. De kans bestaat namelijk dat iemand langdurig onder behandeling komt, op een wachtlijst komt te staan en de cliënt uiteindelijk verder van huis is.

Als de cliënt weet hoe zelf de regie te krijgen over de eigen denkprocessen, dan kan iemand sneller weer meedoen in de maatschappij, zonder dat langdurige interventies nodig zijn in de GGZ

Terwijl als de hulpvrager weet wat de eigen oplossing voor het eigen probleem ontdekt, een vermindering van het aantal zorgverleners mogelijk is. Ook zullen er minder lange gesprekken nodig zijn die vaak gaan over het gedrag dat iemand vertoond. Terwijl het juist gaat om de onderliggende oorzaak van dat gedrag.

Een doorverwijzing hoeft niet altijd nodig te zijn als het gaat om mentale klachten. Een praktijkondersteuner kan zelf prima in staat zijn om goede hulp te bieden. Als de cliënt weet hoe zelf de regie te krijgen over de eigen leer- en denkprocessen, dan kan iemand sneller weer meedoen in de maatschappij. Complexe en langdurige interventies die momenteel worden toegepast, kunnen worden voorkomen.

De Nederlandse Zorgautoriteit vermeldt op de website dat het aantal verwijzingen naar de GGZ is gestegen:

Verwijzingen GGZ

Ieder jaar stijgen de kosten voor de geestelijke gezondheidszorg, terwijl het aantal patiënten ook toeneemt. Zou een ander soort interventie een oplossing kunnen bieden als huidige interventietechnieken niet succesvol blijken?

Het is belangrijk dat goede, snel werkende en effectieve hulp wordt geboden. Hulp die niet afhankelijk is van wekenlange wachtlijsten en langdurig praten.

De cijfers op de site van het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) liegen er niet om:

 • De uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg (GGZ) stijgen in 2019 naar 4,2 miljard euro. De grootste absolute groei zit in de gespecialiseerde ggz, een stijging van bijna 168 miljoen euro in 2019 ten opzichte van 2018. Ook de uitgaven aan poh-ggz, de basis-ggz en de langdurige ggz groeien in diezelfde periode. Procentueel stijgen de zorgkosten bij de poh-ggz (10%) en in de basis ggz (16%) het hardst.

kosten ggz

 • De kosten per sector lopen al jaren op. Dat geldt zowel voor de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) als voor andere beroepsgroepen in de ggz. Het gaat daarbij om miljoenen euro's.kosten ggz
 • Het aantal patiënten bij de poh-ggz en basis ggz stijgen van 2018 naar 2019. In de gespecialiseerde ggz en de langdurige ggz is een lichte daling van het aantal patiënten te zien.
 • Er is een grotere toename van het aantal vrijgevestigden en instellingen van basis-ggz en gespecialiseerde ggz zichtbaar in 2019 ten opzichte van 2018 dan in de jaren ervoor. Het aantal aanbieders van POH ggz neemt af.Welke interventies zijn er in de GGZ?

Er bestaan vele soorten methodieken en gesprekstechnieken die worden toepast als interventie in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de hulpverlening. Het is afhankelijk van de hulpvraag die iemand heeft welke interventietechniek wordt ingezet. Niet iedere cliënt vind alle interventies even fijn, dus maatwerk is belangrijk. Cliënten willen gehoord voelen en het gevoel krijgen dat de professional hem of haar begrijpt.

Welke interventie wordt toegepast wordt soms bepaald door de hulpvrager zelf. Soms hebben cliënten of patiënten geen keus en wordt gebruikt wat er op dat moment beschikbaar is. Toch is niet iedereen daar blij mee. Dat blijkt uit de ervaringen en reviews van de geholpen personen die op het internet te vinden zijn.

Cliënten willen gehoord voelen en het gevoel krijgen dat de professional hem of haar begrijpt

EMDR is bijvoorbeeld een interventie die vaak wordt ingezet bij trauma's. Sommigen mensen vinden een behandeling of traject met EMDR zwaar, omdat er een herbeleving plaatsvindt. Het kan zelfs zijn dat iemand meer dan vijf of tien sessies nodig heeft om van een hulpvraag af te komen.. Dat is behoorlijk lang, terwijl het aanzienlijk sneller kan en met minder moeite. Dat zegt ook een cliënt die is geholpen met EMDR en daarna de MatriXmethode ontdekte:

De MatriXmethode is een ander soort gesprekstechniek die mensen gewend zijn. Want daarbij wordt de innerlijke beleving gebruikt die iemand ervaart bij een specifieke hulpvraag. Door de manier van vragen stellen is de interventie veilig toepasbaar. Ook vindt er nooit een (heftige) herbeleving plaats.

De cliënt heeft zelf altijd de regie, zonder dat de probleeminhoud gedeeld hoeft te worden. Dat maakt deze methode voor veel cliënten laagdrempelig en aangenaam. Enkele ervaringen met deze gesprekstechniek worden later in dit artikel beschreven, inclusief video's van cliënten en professionals die de methode zelf hebben meegemaakt.

Ervaringen en reviews van GGZ-interventies

Helaas zijn de ervaringen en reviews bij veel GGZ-organisaties niet heel positief. Door te zoeken in Google vind je diverse instellingen die slechte recensies hebben. Ondanks dat het een klein aantal ervaringen zijn die worden besproken, geeft het toch een negatief beeld hoe de GGZ er op dit moment voor staat. Waar kan dat aan liggen?  Wat mij betreft is een verklaring dat er veel wordt gepraat, er verplichte vervolggesprekken zijn en weinig daadwerkelijk wordt opgelost. Dat is jammer voor de cliënt, maar ook voor de professional die als het goed is de juiste hulp wil bieden.

Door via Google enkele ervaringen te bekijken, kan je zoeken op 'GGZ Nederland'. Je kunt ook deze link gebruiken. Daar vind je allerlei instellingen in de GGZ die hulp bieden, maar blijkbaar niet positief wordt ontvangen. De eerste ervaring is goed, alleen alleen maar sterren zegt niets over de daadwerkelijke hulp die is geboden.

Door verder naar beneden te scrollen, vind je recensies en ervaringen bij andere organisaties. Helaas zijn die niet heel positief:

Maar dat is nog niet alles. Er zijn zelfs negatievere ervaringen te vinden als je verder zoekt. Wat frustrerend is, is dat goede hulp niet duur of langdurig hoeft te zijn. Natuurlijk zullen er ook goede ervaringen zijn die niet worden gedeeld. Toch kan je zelf een conclusie trekken als er meer slechte dan goede reviews zijn.

Blijkbaar zorgen huidige interventies en organisaties ervoor dat er wel (veel) geld wordt verdiend, maar geen goede hulp wordt geboden. Dat is jammer voor de zorgverlener en voor de cliënt.

Wat zeggen deze cliënten of patiënten over de behandelwijzen die zijn toegepast? Ook die ervaringen zijn niet mals helaas. Kijk maar:

GGZ reviewsNatuurlijk zegt één ervaring bij één organisatie niet veel. Als er een patroon te zien is, dan kan je diverse conclusies trekken:

 • De hulp die wordt aangeboden is ondermaats
 • De professionals die worden ingezet missen competenties
 • Geld verdienen heeft een belangrijkere rol dan goede hulp bieden
 • Mensen worden afhankelijk gemaakt van langdurige trajecten zonder positief resultaat
 • Er zijn dubbele agenda's en belangen

Als één of meerdere van bovenstaande conclusies het geval zijn, dan is de huidige GGZ aan vervanging toe. Waarschijnlijk vinden diverse cliënten dat ook, want dit zijn hun ervaringen en de reviews die ze hebben achtergelaten:

GGZ reviews

GGZ reviewsggz ervaringen

ggz interventie ervaringenZoals je ziet is er behoefte aan betere hulp waar de cliënt gehoord wordt, de juiste interventietechnieken worden toegepast die daadwerkelijk zorgen voor positieve resultaten. Dan zullen de ervaringen en recensies positiever zijn, denk je ook?

Wat we kunnen aanraden aan deze organisaties is:

 • Luister naar de cliënt
 • Stel specifieke vragen die te maken hebben met de beleving die de cliënt ervaart
 • Ga doorvragen op basis van de antwoorden die de cliënt geeft
 • Zorg dat een gesprek per hulpvraag maximaal twintig minuten duurt
 • Help de cliënt de regie te krijgen over zijn eigen denkprocessen

Want wat zal het opleveren wanneer mensen weer de regie krijgen over hun eigen denkprocessen die zich in het hoofd afspelen? Hoe fijn is het al de begeleide professional alleen vragen stelt, zonder oordeel te hebben of te praten over iemands gedrag?

Onze ervaringen met de interventietechniek die op deze manier cliënten helpt, zijn positief. Hieronder vind je diverse ervaringsverhalen van GGZ-professionals en cliënten die zijn geholpen met de MatriXmethode. Beoordeel zelf of dit een positieve invloed kan hebben op het imago dat de huidige geestelijke gezondheidszorg heeft.

Positieve reviews

Zijn er dan helemaal geen positieve ervaringen met de GGZ en psychische hulpmiddelen? Via het internet is het goed zoeken, maar ze zijn er wel. Alhoewel je jezelf kan afvragen of doorverwijzing in een recensie positief is. Want beter is de hulp waar geen verwijzing nodig is.

Als de professional zelf de kennis en vaardigheden heeft om ook moeilijke blokkades en belemmeringen aan te kunnen pakken, dan kan sneller de juiste hulp worden geboden. Toch is deze Rianne goed geholpen door 'De Hoop GGZ' in Rotterdam, ondanks dat een verwijzing nodig was:

ggz interventie ervaringen

En ook bij een andere GGZ-kliniek zijn er gelukkig goede ervaringen. Alhoewel je jezelf kunt afvragen in hoeverre een 'prettige plek voor onderzoek' betrouwbaar is en wat de meerwaarde van deze review is:

ggz interventie ervaringenErvaringen met de MatriXmethode als interventie

Je hebt gezien in hoeverre andere organisaties hulp bieden waar de cliënt wel of niet iets aan heeft. Hulp van een psycholoog is vaak een makkelijke stap, want het wordt vergoed. Het kost de cliënt dus in principe niets. Stel dat geld geen rol zou spelen, zou je dan graag hulp willen van een GGZ-instelling met bovenstaande recensies?

"Geweldig omdat ze niets van de inhoud hoefde te delen" - Familie van Son die een dochter had met een hulpvraag

Veel mensen die voor het eerst horen van de MatriXmethode denken dat de resultaten 'te mooi lijken om waar te zijn'. Toch hebben veel mensen, zowel professionals als hulpvragers, positieve ervaringen met deze interventietechniek. Vaak is iemand met een specifieke hulpvraag binnen één tot drie sessies weer op de rit, zonder medicatie of te moeten vertellen wat er precies gebeurd is.

Die ervaringen hebben professionals en cliënten ook. Ze hebben reviews achtergelaten op het Google-account van het MatriXmethode Instituut.ervaringen interventie ggzOok cliënten die zijn geholpen hebben positieve ervaringen. Zoals de dochter die is geholpen en dankzij de sessie zich heel veilig heeft gevoeld. Vertrouwen in een begeleidende professional is vaak een reden dat mensen het moeilijk vinden om naar een psycholoog te gaan. Deze moeder en het meisje hebben in ieder geval veel baat gehad bij de MatriXmethode.ervaringen GGZVooral na het volgen van de opleiding van de MatriXmethode leren de professionals de interventie te gebruiken in hun werk. Zoals Mirjam Schrauwen die het fijn vindt dat ze niet hoeft in te gaan op de probleeminhoud waarmee een cliënt bij haar komt:ervaringen matrixmethodeEr zijn nog meer reviews te vinden op onze website, Google, LinkedIn en YouTube.

Met deze interventie is een flinke kostenbesparing mogelijk waar in de geestelijke gezondheidszorg behoefte aan is. Als professionals in de GGZ willen dat cliënten goed geholpen worden, dan zijn langdurige trajecten en een oplopende wachtlijst niet de oplossing. Ook medicatie en verwijzingen helpen vaak niet, want daardoor wordt iemand (tijdelijk) afgeleid van het daadwerkelijke probleem. Echter zit de oorzaak van het probleem nog in de denkprocessen in het eigen hoofd.

Als professionals in de GGZ willen dat cliënten goed geholpen worden, dan zijn langdurige trajecten en een oplopende wachtlijst niet de oplossing.

Wel is een oplossing om de cliënt zelf de eigen oplossing te laten bedenken en toe te passen. Deze interventie is zowel voor de begeleidende professionals als de cliënt veilig te gebruiken, want er vind geen herbeleving plaats en de probleeminhoud mag privé blijven.

Hoe dat precies zit, wordt uitgelegd in de animatie over de MatriXmethode:

Ervaringen in de eerstelijnszorg (huisarts)

Zoals je al eerder hebt kunnen zien, is dat de huidige GGZ aan een vernieuwing toe is. Er zijn veel negatieve ervaringen en betere recensies/reviews zijn voor iedereen goed. Dat heeft ook Saboor Abed gemerkt, die een huisartsenpraktijk heeft in Barnveld. Zijn POH-GGZ Adrie van der Wijst past de MatriXmethode toe.


"Ik heb 80 tot 90% minder verwijzingen naar de tweedelijnszorg. Dat komt door de POH-GGZ Adrie van der Wijst" - Saboor Abed, huisarts in Barneveld


Het aantal verwijzingen is aanzienlijk verminderd: ongeveer 80% hoeft niet verwezen te worden naar de tweedelijnszorg zoals een psycholoog. Veel cliënten worden daarom al in de eerstelijns (huisartsenpraktijk) goed geholpen binnen enkele sessies.

Enkele reviews die hij heeft ontvangen, zijn:

ggz ervaringenNu hij weet wat de interventietechniek hem en zijn cliënten oplevert, gunt hij ook andere huisartsen dezelfde resultaten. Omdat hij zelf positief verbaasd is over de hulp van de POH-GGZ Adrie van der Wijst, vertelt hij zelf kort waarom hij nu 80 tot 90% minder verwijzingen heeft naar de tweedelijnszorg:

Ervaringen van de POH-GGZ

Effectiever werken, goede ervaringen hebben en de cliënt snel helpen met zijn of haar psychische hulpvraag is waar een POH-GGZ in een huisartsenpraktijk voornamelijk voor bedoeld is. Een huisarts zou daardoor minder cliënten naar een psycholoog moeten sturen als goede hulp al in de huisartsenpraktijk voorradig is.

Op de website van Praktijksteun wordt er gesproken over kwaliteitsverbetering, scholing, regie houden op eigen ontwikkelingen en het bieden van praktische handvatten. Dat zijn goede ontwikkelingen, maar toch ontbreekt er iets. Een belangrijk onderdeel dat over het hoofd wordt gezien is de cliënt de regie laten krijgen over het eigen hoofd. Door met de juiste gesprekstechnieken oplossingsgerichte hulp te bieden waarbij de cliënt centraal staat, zijn betere resultaten al op korte termijn mogelijk.


"Soms weten cliënten wel dat het een gedachte is die niet klopt en blijven ze last houden van die gedachte. Met de MatriXmethode kan je dingen wezenlijk in de beleving veranderen" - Adrie van der Wijst, POH-GGZ


Al jaren weten veel cliënten en professionals dat er goede resultaten worden geboekt met deze interventie. De cliënt wordt daarbij al in de eerstelijns goed geholpen en een verwijzing naar een psycholoog is vaak niet nodig. Wat is het effect daarvan als deze hulp beschikbaar is in de eerstelijnszorg? De POH-GGZ Adrie van der Wijst deelt haar ervaringen met de MatriXmethode als coachingsinterventie in de huisartsenpraktijk.

Voordat POH-GGZ Adrie van der Wijst de MatriXmethode toepaste, gaf ze vaak alleen tips om iemand met een mentaal probleem te helpen. Gelukkig is dat nu effectiever dan toen ze geen gebruik maakte van de gesprekstechniek.

Ze deelt zelf een ervaringsverhaal over een getraumatiseerde cliënt:

We weten dat het lastig is om de huidige geestelijke gezondheidszorg te veranderen. Wel weten we dat er een oplossing is voor de langdurige wachttijd, vele miljoenen aan oplopende kosten en het hoge aantal verwijzingen. Daarom is het kenbaar maken van de MatriXmethode een belangrijke stap om interesse te wekken en vertrouwen te krijgen.
 • Professionals

Veel professionals die met mensen werken met psychische problemen hebben het beste met de cliënt of patiënt voor. De hulpmiddelen die bekend zijn, worden ingezet. De ervaringen met de MatriXmethode zijn zo positief omdat de professional een interventietechniek toepast die veilig is, snel werkt en effectieve resultaten biedt.

Het is een extra tool om in te zetten naast alles dat de professional al succesvol inzet. Omdat dankzij de gestelde vragen door de professional – in dit geval de POH-GGZ – de  persoon met het probleem zelf de eigen oplossing bedenkt én toepast

 • Cliënten

De cliënten die last hebben van een probleem willen zo snel mogelijk geholpen worden, zonder afhankelijk te zijn van een wachtlijst of complex protocol. Soms willen cliënten liever niet praten over hun problemen. Daardoor zijn er veel cliënten die wel een probleem hebben, maar met het probleem blijven zitten en geen hulp zoeken.

Gelukkig hoeft de cliënt met de MatriXmethode niet over de oorzaak van het probleem te praten. Dat is veilig, want de individuele geheimen worden niet onthuld. Wel bedenkt en past hij de eigen oplossing toe, zodat het probleem geneutraliseerd wordt tot een kaal feit. Het is gebeurt, maar de lading is eraf. Daardoor is de persoonlijke ‘black box’ altijd veilig bij deze interventietechniek.

 • Huisarts

Ook huisartsen hebben veel baat bij het toepassen van deze interventietechniek in de huisartsenpraktijk. De lange trajecten waar de cliënten en patiënten normaal gesproken afhankelijk van zijn, zijn onnodig. Want veel van de problemen worden opgelost in de huisartsenpraktijk zelf door de POH-GGZ. En daardoor hoeft een aanzienlijk percentage van het aantal personen niet verwezen te worden naar de tweedelijnszorg, zoals een psycholoog.

"80 tot 90% wordt hier behandeld. Dus ik ga mijn patiënten echt niet doorverwijzen. Ik gun dit ook mijn collega's." - Saboor Aded - huisarts in Barneveld
 • Zorgverzekeraars

Niet onbelangrijk zijn de zorgverzekeraars die honderdduizenden tot miljoenen euro’s kunnen besparen. Als iemand met maximaal drie sessies per specifiek probleem al succesvol is geholpen, dan zijn al die uren aan tijd in vervolgtrajecten niet meer nodig. Hoeveel wordt bespaard? Reken maar uit als er duizenden huisartsenpraktijken zijn in Nederland.

Meer ervaringen met de veilige interventie

Ook Paula Bakker is POH-GGZ en past met succes de methode toe. In eerste instantie dacht ze niet iets te missen in haar werk, totdat ze ontdekte dat haar gesprekken makkelijker, sneller en laagdrempeliger kunnen met de oplossingsgerichte methode.

"Het is het geld dubbel en dwars waard." - Paula Bakker, POH-GGZ

Omdat ze nu al diverse jaren ermee werkt, weet ze wat het voordeel is voor haar en haar cliënten. Het aantal verwijzingen zijn een stuk lager omdat er weinig woorden nodig zijn per hulpvraag. Nu ze de MatriXmethode toepast, ziet ze de voordelen in haar werk. Omdat ze zo enthousiast is, wilt ze anderen kennis laten maken met haar ervaringen en haar werk nu ze deze interventie gebruikt:

Gesprekken met cliënten

In de huidige geestelijke gezondheidszorg wordt vaak medicatie voorgeschreven als het gaat om mentale klachten. Cliënten worden daardoor afhankelijk en hebben niet meer zelf de regie. Iemand, jong of oud, wordt beperkt in het zelf te laten ontdekken van de eigen oplossing voor zijn cognitieve of emotionele probleem. Praten of verlichten van het probleem kan soms wel helpen, maar belangrijker is dat de cliënt het probleem zelf aanpakt in drie fases:

 • Stap 1: Ontladen
 • Stap 2: Neutraliseren
 • Stap 3: Vervangen

Uitleg MatriXwerkmodelDeze uitleg vind je ook in een video hieronder. De te volgen stappen komen terug in het MatriXwerkmodel. Daarbij worden alle zintuigelijke waarnemingen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken) gebruikt om de hulpvraag aan te pakken.

Het gaat namelijk over de innerlijke beleving die iemand ervaart bij een specifieke hulpvraag. Dat kan een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak en gedachte zijn:

Uitleg MatriXemotiemodel.Professionals in de jeugdzorg, hulpverlening, GGZ, onderwijs en coaches maken er vaak gebruik van tijdens hun gesprekken. De reden is dat ze naast andere interventies sneller tot de kern van het probleem komen, zonder dat de professional hoeft te verdwalen in de probleemverhalen van cliënten. Daardoor blijft het hoofd van de POH-GGZ, zorgverlener, coach, hulpverlener, onderwijsprofessional of coach ook opgeruimd.

In de video wordt uitgelegd hoe dit MatriXwerkmodel werkt:

Hoe zou het zijn als niet de professional, maar juist de cliënt aan het werk wordt gezet? En waarbij hij of zij weet hoe (weer) de baas te worden over zijn eigen denkprocessen? Veel praten is niet nodig als de cliënt zelf weet aan welke knoppen gedraaid kan worden. Met behulp van het inzetten van de MatriXmethode is dat mogelijk.

Onderzoek en resultaten

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Ook al vind je op het internet en ons website allerlei voorbeelden van cliënten en professionals, toch willen mensen vaak weten wat het effect is. Tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het ontwikkeltraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

Conclusie: Interventie in de GGZ toepassen?

Het aantal verwijzingen in de eerstelijns (GGZ) is hoog, terwijl er een interventie beschikbaar is met positieve ervaringen. Hoewel het imago van andere interventies in de huidige GGZ ondermaats is, is er hoop. Want met minder lange trajecten en de juiste gesprekstechniek hoeft de juiste hulp niet veel tijd en geld te kosten. Veel praten over mentale problemen zoals angsten, depressie, agressie, trauma's, volle hoofden en cognitieve hulpvragen is niet nodig als de professionals direct tot de kern van de hulpvraag komt.

Door de cliënt de regie te laten krijgen over het eigen hoofd, kan iedere GGZ-organisatie ervoor zorgen dat er positieve reviews worden geschreven. Een voorbeeld is de huisartsenpraktijk van Saboor Abed in Barneveld die gebruik maakt van de MatriXmethode. Daarmee is 80% minder doorverwijzing gerealiseerd en zijn de meeste cliënten/patiënten binnen één tot drie sessies per hulpvraag weer op de rit.

------------
Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode