GGZ interventie: kosten en ervaringen
16 januari 2021 
in GGZ
15 min. leestijd

GGZ interventie: kosten en ervaringen

Het verschil maken in de huidige, traditionele geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gaat niet met iedere interventie. Al jaren lopen de kosten op en wordt er te weinig naar de oplossing van de individuele persoon gekeken. 

Praten over ervaringen wordt er wel veel gedaan. Suggesties en tips worden er ook genoeg gegeven. Het echt probleem blijft echter in het hoofd van de persoon aanwezig, vooral als daarover liever niet gepraat wordt. Toch is er een oplossing voor, want een mentaal/psychisch probleem zit altijd in het eigen hoofd van de persoon.

"De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) loopt al jaren vast en de kosten al jaren op. Wat wel een manier is om deze problemen aan te pakken is mensen weer de regie te laten krijgen over hun eigen hoofd. Ontdek hoe en ervaringen van de POH-GGZ met de kortdurende interventie."

Omdat er niet wordt gekeken naar de oplossing van het individu, zijn er op dit momenteel lange wachtlijsten en vele oplopende kosten. Als iemand een probleem heeft, gaat iemand vaak eerst naar de huisarts. Als iemand daar terecht kan, moet de cliënt of patiënt praten over het probleem. Helaas zijn praten alléén of medicatie niet de oplossing.

Gelukkig is er een oplossingsgerichte interventie die sneller resultaat biedt én ook op langere termijn de hulpvraag. De huisarts Saboor Adbed en POH-GGZ Adrie van der Wijst delen zelf hun ervaringen in dit artikel. Ze vertellen waarom een groot deel van hun cliënten/patiënten niet verwezen hoeft te worden naar de tweedelijnszorg.

Schrikbarende kosten en ervaringen

De Nederlandse Zorgautoriteit vermeldt op de website dat het aantal verwijzingen naar de ggz is gestegen:

Verwijzingen GGZ

 

 

 

Door de coronacrisis stond in maart 2020 voor veel mensen in de hele de wereld even stil. Men was in de war, onzeker, angstig en emotioneel in de knel. Toch komen de echte problemen pas op langere termijn, aangezien mensen vaak niet over hun problemen willen praten. De corona-maatregelen bevorderen het gemak van beschikbare hulp niet.

Ieder jaar stijgen de kosten voor de geestelijke gezondheidszorg, terwijl het aantal patiënten ook toeneemt. Zou een ander soort interventie een oplossing kunnen bieden als huidige interventietechnieken niet succesvol blijken?

Het is daarom van belang dat goede, snelle en effectieve hulp wordt geboden. Hulp die niet afhankelijk is van wekenlange wachtlijsten en langdurig praten.

De cijfers op de site van het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) liegen er niet om:

 • De uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg (GGZ) stijgen in 2019 naar 4,2 miljard euro. De grootste absolute groei zit in de gespecialiseerde ggz, een stijging van bijna 168 miljoen euro in 2019 ten opzichte van 2018. Ook de uitgaven aan poh-ggz, de basis-ggz en de langdurige ggz groeien in diezelfde periode. Procentueel stijgen de zorgkosten bij de poh-ggz (10%) en in de basis ggz (16%) het hardst.

kosten ggz

 • De kosten per sector lopen al jaren op. Dat geldt zowel voor de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) als voor andere beroepsgroepen in de ggz. Het gaat daarbij om miljoenen euro's.kosten ggz
 • Het aantal patiënten bij de poh-ggz en basis ggz stijgen van 2018 naar 2019. In de gespecialiseerde ggz en de langdurige ggz is een lichte daling van het aantal patiënten te zien.
 • Er is een grotere toename van het aantal vrijgevestigden en instellingen van basis-ggz en gespecialiseerde ggz zichtbaar in 2019 ten opzichte van 2018 dan in de jaren ervoor. Het aantal aanbieders van POH ggz neemt af.
 • Er is een toename van het aantal aanbieders die langdurige hulp aanbieden, 

langdurige aanbieders ggzIedereen wil goede en betaalbare zorg en minder kosten en langdurige trajecten. Maar op de wijze hoe nu de GGZ is ingericht, zal het een negatief effect opleveren. Er wordt namelijk al jaren vergeten HOE de patiënt zelf zijn eigen mentale problemen kunt aanpakken om de regie over het eigen hoofd te krijgen. Meer geld is dus niet de oplossing. Wel een andere manier van denken en patiënten helpen.

Verwijzingen naar de tweedelijnszorg

Het aantal verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg blijft onveranderd en schrikbarend hoog. Ongeveer een half miljoen mensen met psychische problemen worden van de huisarts naar de tweedelijnszorg verwezen, zoals een psycholoog. Dat zijn dus vele mensen die niet weten hoe ze op hun eigen manier een probleem kunnen oplossen.

Het gevolg is dat er steeds meer mensen betrokken worden bij het helpen of behandelen van iemand. Iedere keer moet weer hetzelfde verhaal verteld worden. Iemand wordt daardoor sneller zorg-moe.

Praten over psychische problemen

Zoals je weet, kost praten veel tijd en dus ook geld. Normaalgesproken moet iemand over het probleem praten, terwijl dat vaak persoonlijk en ‘geheim’ is. Dat heeft te maken met de persoonlijke ‘black box’ die iedereen heeft, waar mentale en psychische geheimen staan opgeslagen. Daardoor mag, kan, durft of wil iemand vaak niet over het probleem praten.

Praten over mentale problemen lucht vaak wel op. Maar vaak wordt niet alles verteld, waardoor het echte probleem in het hoofd van de persoon aanwezig blijft.


Als iemand niet direct geholpen kan worden, wordt er vaak verwezen naar een professional in de tweedelijnszorg. Ook daar wordt weer gepraat. De professional is een luisterend oor, maar geen oplosser van het probleem. Want de enige die de oplossing heeft, is de person zelf.

In deze animatie wordt uitgelegd hoe de persoonlijke ‘black box’ werkt:

Vragen stellen zonder te praten over de oorzaak

Professionals stellen vaak vragen waardoor de cliënt moet vertellen wat er precies is gebeurd. Ze willen vaak de oorzaak weten van het probleem om zo een passende oplossing te bieden die bij de persoon past. Maar sommigen cliënten hebben daar geen zin in of behoefte aan. Daardoor blijft het probleem in het hoofd aanwezig.

Het grote voordeel van de MatriXmethode is dat iemand niet over de oorzaak van het probleem hoeft te praten. Een vervelende gebeurtenis is wel een feit, want het is gebeurd. Aan gebeurde feiten kan niets veranderd worden. Wel kan de lading van dat ene feit worden geneutraliseerd tot een kaal feit.


Professionals stellen vaak vragen waardoor de cliënt moet vertellen wat er precies is gebeurd. Met deze oplossingsgerichte interventie is dat niet nodig.


We horen vaak van professionals die bij ons de training volgen, dat sessies lang duren en veel gepraat wordt over de inhoud van het probleem. Daarnaast wordt een cliënt of patiënt vaak naar de tweedelijnszorg gestuurd. Uit gesprekken met professionals komt naar voren dat er in de eerstelijnszorg te weinig tools beschikbaar zijn om iemand echt goed en effectief te helpen.

Terwijl weinig veel woorden worden gebruikt om  een blijvende oplossing te vinden voor een angst, trauma of blokkade. De weg naar persoonlijke groei wordt vrijgemaakt. Drempels en obstakels worden geneutraliseerd met de krachtige interventie.

interventie ggz psychische hulp

Ervaringen: halvering van het aantal verwijzingen in de ggz

Langdurige trajecten en dossiervorming is niet nieuw in de geestelijke gezondheidszorg. Terwijl het aantal mensen met mentale en/of psychische problemen juist onverminderd hoog blijft. Daarom is het toepassen van een veilige, snelwerkende en effectieve interventietechniek zo’n toegevoegde waarde. Cliënten en patiënten hoeven daardoor niet lang in trajecten te blijven zitten. En ook hoeft iemand niet verwezen te worden naar de tweedelijnszorg. Maar hoe wordt dat gerealiseerd?

"Ik was eerder vooral aan het ondersteunen en begeleiden. Nu heb ik een tool in handen dat daadwerkelijk bijdraagt aan de verandering. Het heeft mijn werk als POH-GGZ een heel stuk leuker gemaakt. Je kan nu echt wat betekenen voor de mensen." - Adrie van der Wijst, POH-GGZ

De huisartspraktijk Abed in Barneveld heeft veel positieve ervaringen in zijn huisartsenpraktijk. Hij ziet duidelijke verschillen nu de ondersteuner (POH-GGZ) Adrie van der Wijst zijn patiënten helpt met hun angsten, trauma’s of andere mentale problemen.

Het is een unieke, effectieve gesprekstechniek heeft huisarts Saboor Abed gemerkt. Het aantal verwijzingen is drastisch gedaald. Ook zegt de huisarts: “Met het huidige systeem, waarin een verwijzing naar de ggz wel vergoed wordt maar deze methode niet, zijn we echt krom bezig.” Veel onnodige kosten kunnen worden bespaard als deze gesprekstechniek meer wordt ingezet in zowel de zorg- als hulpverlening. Dat gaat over miljoenen.

Het artikel in De Eerstelijns

Het totale artikel die is gepubliceerd in De Eerstelijns is te downloaden. Daarbij vertellen de huisarts Saboor Abed en POH-GGZ Adie van der Wijst over de toegevoegde waarde van de MatriXmethode. En dat daardoor een aanzienlijk aantal minder verwijzingen is gerealiseerd.

Het artikel is kosteloos te ontvangen via onderstaande download-knop:
Publicatie De Eerstelijns downloaden

Minder verwijzingen

We weten dat het lastig is om de huidige geestelijke gezondheidszorg te veranderen. Wel weten we dat er een oplossing is voor de langdurige wachttijd, vele miljoenen aan oplopende kosten en het hoge aantal verwijzingen. Daarom is het kenbaar maken van de MatriXmethode een belangrijke stap om interesse te wekken en vertrouwen te krijgen.

Ik gun 

 • Professionals

Veel professionals die met mensen werken met psychische problemen hebben het beste met de cliënt of patiënt voor. De hulpmiddelen die bekend zijn, worden ingezet. De ervaringen met de MatriXmethode zijn zo positief omdat de professional een interventietechniek toepast die veilig is, snel werkt en effectieve resultaten biedt. 

Het is een extra tool om in te zetten naast alles dat de professional al succesvol inzet. Omdat dankzij de gestelde vragen door de professional – in dit geval de POH-GGZ – de  persoon met het probleem zelf de eigen oplossing bedenkt én toepast

 • Cliënten

De cliënten die last hebben van een probleem willen zo snel mogelijk geholpen worden, zonder afhankelijk te zijn van een wachtlijst of complex protocol. Soms willen cliënten liever niet praten over hun problemen. Daardoor zijn er veel cliënten die wel een probleem hebben, maar met het probleem blijven zitten en geen hulp zoeken.

Gelukkig hoeft de cliënt met de MatriXmethode niet over de oorzaak van het probleem te praten. Dat is veilig, want de individuele geheimen worden niet onthuld. Wel bedenkt en past hij de eigen oplossing toe, zodat het probleem geneutraliseerd wordt tot een kaal feit. Het is gebeurt, maar de lading is eraf. Daardoor is de persoonlijke ‘black box’ altijd veilig bij deze interventietechniek.

 • Huisarts

Ook huisartsen hebben veel baat bij het toepassen van deze interventietechniek in de huisartsenpraktijk. De lange trajecten waar de cliënten en patiënten normaal gesproken afhankelijk van zijn, zijn onnodig. Want veel van de problemen worden opgelost in de huisartsenpraktijk zelf door de POH-GGZ. En daardoor hoeft een aanzienlijk percentage van het aantal personen niet verwezen te worden naar de tweedelijnszorg, zoals een psycholoog. 

"80 tot 90% wordt hier behandeld. Dus ik ga mijn patiënten echt niet doorverwijzen. Ik gun dit ook mijn collega's." - Saboor Aded - huisarts in Barneveld

Het biedt een oplossing voor de vele investeringen die ieder jaar weer worden gedaan in de GGZ, zonder positief aantoonbare resultaten. De huisarts Abed uit Barneveld vertelt er zelf over zijn ervaringen met de MatriXmethode in zijn huisartspraktijk:

 • Zorgverzekeraars

Niet onbelangrijk zijn de zorgverzekeraars die honderdduizenden tot miljoenen euro’s kunnen besparen. Als iemand met maximaal drie sessies per specifiek probleem al succesvol is geholpen, dan zijn al die uren aan tijd in vervolgtrajecten niet meer nodig. Hoeveel wordt bespaard? Reken maar uit als er duizenden huisartsenpraktijken zijn in Nederland.

Meer ervaringen met de veilige interventie

Niet alleen Adrie van der Wijst heeft ervaring met de MatriXmethode. Ook Paula Bakker is POH-GGZ en past de interventie al enkele jaren toe. Ook zij heeft veel succesverhalen in haar praktijk.

"Het is het geld dubbel en dwars waard." - Paula Bakker, POH-GGZ

Het aantal verwijzingen zijn een stuk lager omdat er weinig woorden nodig zijn per hulpvraag. Nu ze de MatriXmethode toepast, ziet ze de voordelen in haar werk. Omdat ze zo enthousiast is, wilt ze anderen kennis laten maken met haar ervaringen en haar werk nu ze deze interventie gebruikt:

Conclusie: Kosten en ervaringen van de GGZ interventie

In de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) worden veel interventietechnieken toepast. Niet iedere interventie is oplossingsgericht. Dat is zichtbaar door de jaarlijks oplopende kosten en de wachtlijsten. Om meer problemen te voorkomen, is goede hulp in de eerstelijnszorg (de huisarts) noodzakelijk. De ervaringen van de POH-GGZ en huisarts in Barneveld tonen aan dat het verschil gemaakt kan worden met een veilig toepasbare interventie, namelijk de MatriXmethode.

Deze gesprekstechniek is:

 • Veilig, want de cliënt vertelt niet over de oorzaak van het probleem en er is nooit een (heftige) herbeleving;
 • Kortdurend, omdat dankzij de volledige focus van de cliënt binnen twintig minuten direct resultaat merkt;
 • Effectief, want vaak zijn maximaal drie sessies per specifiek probleem voldoende, mits de professional de methode op de juiste manier toepast

Maak jij je ook sterk voor minder verwijzingen en direct eerstelijns hulp voor cliënten en patiënten? Ik ben benieuwd welke tools jij al gebruikt in jouw werk. Hoe effectief is dat? Hoeveel mensen worden op dit moment verwezen naar de tweedelijnszorg? Deel jouw ervaringen en ontdek hoe je het verschil maakt.


Ook interessant:

 

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als bedenker, spreker, auteur en trainer heb ik een oplossingsgerichte coachingsinterventie ontwikkeld. Daarmee zie je binnen één tot drie sessies per hulpvraag een blije cliënt, zonder dat de onderliggende probleeminhoud besproken hoeft te worden. Met de duizenden professionals die mijn methodiek inzetten, maken zij nu het verschil in hun werk. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je je gesprekken effectiever maken?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken of publicaties in je mailbox. Voorkom moeilijke, tijdrovende trajecten en protocollen die het gesprek complex maken.

Krijg meetbaar effectievere resultaten met deze unieke en veilige methode, zonder te worden belast met de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode