Eigen regie: model en methode voor zelfregie
30 mei 2022 
12 min. leestijd

Eigen regie: model en methode voor zelfregie

Eigen regie, wat is dat eigenlijk? En waarom is het zo belangrijk dat iemand met een mentale hulpvraag de baas wordt over het eigen hoofd? Er is een interventie die zich volledig richt op zelfregie. Welke is dat, welke resultaten biedt het en wat zijn de ervaringen?


Hoe je cliënt met deze methode helpt in kortdurende gesprekken de regie te krijgen over eigen denkprocessen bij mentale problemen.


De antwoorden op die vragen krijg je in dit artikel, inclusief een oplossingsgerichte methode die daarbij helpt.

Eigen regie: wat betekent het?

We hebben het er al jaren over: geef mensen de eigen regie. Het is zelfs ons motto: "Regie over eigen hoofd". Wat bedoelen we daarmee? Eigen regie (of zelfregie) betekent dat iemand zelf eigen stappen zet, eigen beslissing neemt en keuzes maakt.  In ons geval gaat het daarbij over mentale hulpvragen zoals stress, een vol hoofd, angsten, trauma's, rouwverwerking, tinnitus of migraine. 

eigen regie methodeAdvies en tips van anderen kunnen soms wel (tijdelijk) helpen, hoewel uiteindelijk gaat het erom dat mensen zelf bepalen wat wel en niet bij de persoon past. Helaas wordt dat bij veel interventies en methodieken vergeten.

Want iedereen is uniek. Mensen passen niet in hokjes. Toch is de huidige maatschappij en het systeem daar vooral op ingericht. Je ziet welke problemen dat met zich mee brengt. Bijvoorbeeld wachtlijsten, ziekteverzuim en doorverwijzingen. Gelukkig kan het anders. De methode waarmee dat mogelijk is en de uitleg van het bijbehorende model deel ik zo.

Waarom is de eigen regie zo belangrijk?

In de huidige maatschappij waar veel mis gaat, worden veel mensen afhankelijk gemaakt. Bijvoorbeeld door verplichte protocollen die moeten worden opgevolgd. Terwijl mensen de eigen regie willen krijgen en zelf willen beslissen wat goed werkt voor de persoon zelf.


Kleine veranderingen in denkprocessen zorgen voor grote resultaten


Onze professionals die de MatriXmethode toepassen, weten dat als geen ander. Ze leren tijdens de training een oplossingsgerichte gesprekstechniek om in te zetten. Iedere cliënt heeft andere hulpvragen en andere behoeften. Sommigen willen graag een praatje maken met de coach, soms juist niet. Met deze methode zijn langdurige praatsessies niet nodig. Kleine veranderingen in iemands denkprocessen zorgen namelijk voor grote resultaten. Die deel ik later.

Zelfregie: eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid

Hoewel het logisch klinkt, is het krijgen van zelfregie vaak niet het eerste waar een coach aan denkt. Er wordt wel vaak inhoudelijk gepraat over een hulpvraag. Aandacht voor de eigen oplossing van de persoon zelf blijkt niet het belangrijkst. Als iedere cliënt in zijn eigen kracht staat, is het mogelijk om de persoon te begeleiden naar zelfregie. De cliënt heeft een hulpvraag en is daar zelf verantwoordelijkheid voor.

Want stel je eens dat anderen bepalen hoe jij jouw huis moet inrichten. Zou je daar gelukkig van worden? Zullen alle beslissing die worden genomen bij jou passen of wil je je eigen verantwoordelijkheid nemen? Er bestaan mensen die verwachten dat de professional de oplossing weet voor iemand tijdens gesprekken. "Hij heeft gestudeerd, dus hij heeft wel het antwoord voor mijn hulpvraag." In werkelijkheid zijn er ook veel mensen die liever zelf willen bepalen hoe iets in te richten. Zo is dat met mensen die van een mentaal probleem af willen.

Stel jezelf de vraag: word jij blij als iemand anders bepaalt hoe jij jouw leven moet inrichten of wil je dat liever zelf bepalen? Daarom is oplossingsgericht coaching waarbij de persoon de regie krijgt over zijn eigen hoofd zo belangrijk.

Verzuim

Zoals in veel organisaties is verzuim een groot probleem. Zowel economisch als ook qua tijd. Gemiddeld is iemand die niet de regie heeft over zijn eigen hoofd weken tot maanden niet in staat om te werken. Bij psychisch ziekteverzuim wordt allerlei hulp aangeboden waarbij zelfregie vaak niet het onderwerp is. Dat is jammer, want een oorzaak van verzuim is in de meeste gevallen dat iemand niet weet hoe denkbeeldig informatie of emoties aan te pakken. Straks krijg je inzichten en een voorbeeld die laten zien hoe zelfregie een essentiële rol speelt bij het voorkomen of verminderen van verzuim.

Model

Een veelgebruikt model dat te maken heeft met de eigen regie heb ik jaren geleden ontwikkeld. Dat is het MatriXwerkmodel. Met dit model wordt duidelijk hoe de interventie werkt bij mentale hulpvragen. 

Daarbij gelden drie fases: het sensorisch geheugen, het werkgeheugen/kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen. De MatriXmethode als interventie wordt toegepast bij psychische problemen die zijn onthouden in het langetermijngeheugen.

Dit model heb ik uitgelegd in een korte video:

Na de training weten professionals hoe dit werkmodel te gebruiken in gesprekken. Het zorgt vaak ervoor dat cliënten begrijpen hoe hun hoofd werkt bij het krijgen van zelfregie tijdens de coaching. Ook wordt visueel duidelijk gemaakt hoe de hulpvraag in het langetermijngeheugen met de MatriXmethode wordt aangepakt.

Voorbeelden

Zoals je weet, zijn veel mensen de regie kwijt over hun eigen hoofd. Eén van de voorbeelden is een politieagent die veel vervelende ervaringen heeft meegemaakt tijdens zijn loopbaan. Geweld, bedreigingen, pesterijen zijn een paar voorbeelden. Die herinneringen staan opgeslagen in het langetermijngeheugen als een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte.

Toen ik de agent vroeg welke ervaring hem het meest is bijgebleven, zei hij: de rellen tijdens een voetbalwedstrijd. Hij heeft toen verschrikkelijke beelden gezien en is zelf ook slachtoffer geworden van geweld. Hij ziet het plaatje nog direct voor zich van dat ene moment. Ook vertelde hij dat direct een pijnlijk gevoel in zijn buik ontstond als hij terugdenkt aan die situatie.

"Ik stond als persoon centraal en de methode heeft mij mijn leven teruggegeven." - Politie-agent die is geholpen door de POH-GGZ Adrie van der Wijst

Al enkele jaren leeft hij met die gedachte. Hulp had hij wel kregen, maar dat was vooral praten en de herinnering afleiden. Toch zat het hem nog steeds dwars in zijn hoofd. Hij wist niet hoe hij zelf, op zijn eigen manier, de herinnering kon verwerken. Want dat het was gebeurd, is een feit. Maar de tijd en energie die het kost om het probleem achter hem te laten woog zwaarder dan het probleem daadwerkelijk aanpakken. Nu, na de coaching met een POH-GGZ (Adrie van der Wijst) weet hij op zijn eigen manier het probleem een plekje te geven. Hij is er niet meer mee bezig en kan weer verder met zijn leven:

Methode om de regie te krijgen bij mentale problemen

In bovenstaand voorbeeld gaat het dus om de beleving die de agent heeft opgeslagen in zijn langetermijngeheugen. Dat kan iets positiefs, neutraals of negatiefs zijn. Als een herinnering negatief is, wordt deze kortdurende interventie ingezet om uiteindelijk de agent de regie te laten krijgen over zijn eigen hoofd. Hij heeft zelf de herinnering en daardoor is hij de enige die daar zelf iets aan kan veranderen in zijn hoofd.

De MatriXmethode is een manier van vragenstellen waardoor de persoon de baas wordt over zijn eigen leer- en denkprocessen. Alle zintuigen worden gebruikt om een nare herinnering te ontladen, te neutraliseren en te vervangen. Dat is één van de onderdelen die deze interventie zo uniek en krachtig maakt.

Hoe versterk je de eigen regie van de cliënt?

Een manier om de eigen regie van de cliënt te versterken, is om de juiste vragen te stellen op het juiste moment aan de juiste persoon. Praten of afleiden wordt al genoeg gedaan en dat is vaak niet de juiste oplossing. Wat wel helpt is om in een doelgericht gesprek te vragen aan de cliënt welke oplossing hij of zij zelf heeft of wilt. Dat is zelfregie: laat de persoon zelf bezig gaan om op de eigen manier de hulpvraag aan te pakken. De MatriXmethode is daarbij een krachtig middel aangezien de professional/coach de vragen stelt en de cliënt de eigen oplossing bedenkt en toepast.

Resultaten van de methode

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

  • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
  • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
  • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
  • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
  • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
  • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
  • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend: 

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten. 

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Conclusie: Eigen regie

Het wordt steeds belangrijker: eigen regie krijgen over het eigen hoofd. Zowel cliënten als professionals hebben er dagelijks mee te maken. De dure verzuimkosten, huidige wachtlijsten en het complexe systeem vragen om oplossingsgerichte methoden die werken. Ook op langere termijn. De MatriXmethode is een interventie die helpt de persoon met een hulpvraag de regie te laten krijgen over het eigen hoofd. Dat zelfregie zo krachtig is, heeft zich bewezen met de onderzoeken die zijn gedaan.

------------

Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als bedenker, spreker, auteur en trainer heb ik een oplossingsgerichte coachingsinterventie ontwikkeld. Daarmee zie je binnen één tot drie sessies per hulpvraag een blije cliënt, zonder dat de onderliggende probleeminhoud besproken hoeft te worden. Met de duizenden professionals die mijn methodiek inzetten, maken zij nu het verschil in hun werk. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je effectieve gesprekken en het verschil maken?

Ontvang kosteloos een download in je mailbox en voorkom moeizame, ineffectieve gesprekken met je cliënt.

Krijg effectieve resultaten door met gerichte vragen direct tot de kern van de hulpvraag te komen. Deze unieke en veilig toepasbare methode bevrijdt jou en je cliënt van gesprekken die gaan over de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode